Komunikasyon Sa Akademikong Filipino

10 | Total Attempts: 1246

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Komunikasyon Sa Akademikong Filipino - Quiz

Subukin natin ang ating malawak na kaalaman sa ating wika


Questions and Answers
 • 1. 
  Kapulungan na kung saan itinagubilin ni Pangulong Manuel l. Quezon ang paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa na gagawa ng mga pag-aaral sa mga katutubong wika sa Pilipinas.
  • A. 

   Asemblea kogresyunal

  • B. 

   Asemblea internasyunal

  • C. 

   Aseble Nasyonal

  • D. 

   Asemblea Lokal

 • 2. 
  Tao, buwan at petsang ito itinadhana at pinasimulang gamitin ang Diksyunaryong Tagalog-Ingles at Bariralang Pilipino.
  • A. 

   Hunyo 10,1945

  • B. 

   Hunyo 10,1941

  • C. 

   Hunyo 10,1940

  • D. 

   Hunyo 10, 1942

 • 3. 
  Taon, buwan at petsa na pinahintulutan ang paglimbag ng Diksyunaryong Tagalog-Ingles at Balarilang Filipino.
  • A. 

   April 1,1940

  • B. 

   April 2,1942

  • C. 

   April 2,1943

  • D. 

   April 5,1941

 • 4. 
  Ang proklamang nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika.
  • A. 

   Proklamasyon Blg.13

  • B. 

   Proklamasyo Blg. 12

  • C. 

   Proklmasyon Blg. 10

  • D. 

   Proklamasyon Blg. 14

 • 5. 
  Tungkulin nito ang paggawa ng paghahambing at pag aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dayalekto.
  • A. 

   Surian ng wikang Pambansa

  • B. 

   Kom. sa Wikang Filipino

  • C. 

   Linangan ng Wikang Pambansa

  • D. 

   Wikang Pambansa

 • 6. 
  Ang kasalukuyang buwan at petsa ng pagdiriwang ng linggo ng Wika.
  • A. 

   Agosto 13-20

  • B. 

   Agosto 12-19

  • C. 

   Agusto 11-15

  • D. 

   Agusto 13-19

 • 7. 
  Ang Sirkular na nag-aatas na ituro at awitin ang pambansang awit sa mga paaralan.
  • A. 

   Sirkular 22

  • B. 

   Sirkular 21

  • C. 

   Sirkular 25

  • D. 

   Sirkular 23

 • 8. 
  Ang Pangulong nagpatibay sa paglipat ng petsa at buwan ng linggo ng wika.
  • A. 

   Manuel L Quezon

  • B. 

   Ramon Magsaysay

  • C. 

   Fidel V. Ramos

  • D. 

   Gloria Aroyo

 • 9. 
  Artikulo na nagpapatibay ng Wikang Filipino.
  • A. 

   Artikulo XIII

  • B. 

   Artikulo XII

  • C. 

   Artikulo XIV

  • D. 

   Artikulo XVI

 • 10. 
  Kalihim na nag lagda ng kautusan na nagsasaad na ang Pambansang Wika ay tatawging Pilipino.
  • A. 

   Jorge Bagobo

  • B. 

   Maria dela Gwardia

  • C. 

   Jose Cruz

  • D. 

   Jose Romero

Back to Top Back to top