Stari Alat I Pribor ...

20 Questions | Attempts: 163
Share

SettingsSettingsSettings
Stari Alat I Pribor ... - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Na fotografiji je...
  • A. 

   Nakovanj

  • B. 

   Pegla

  • C. 

   Kutija za eksere

  • D. 

   čekić

 • 2. 
  Na fotografiji je...
  • A. 

   Bačva za vino

  • B. 

   Kaca za kajmak

  • C. 

   Bačva za rakiju

  • D. 

   Burilo za vodu

 • 3. 
  • A. 

   Stolica

  • B. 

   Dio zaprege za konje

  • C. 

   Samar za konja

 • 4. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Nož za sijeno

  • B. 

   Vile

  • C. 

   Grablje

  • D. 

   Kosijer

 • 5. 
  Na fotografiji su ?
  • A. 

   Obična drva

  • B. 

   Kalupi za vojne čizme

  • C. 

   Kalupi za opanke

 • 6. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Posuda za pravljenje melema

  • B. 

   čanak

  • C. 

   Posuda za čuvanje lijekova

 • 7. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Teg i čekić

  • B. 

   Malj i čekić

  • C. 

   Nakovanj i čekić

 • 8. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Srp

  • B. 

   Svrdo

  • C. 

   Kosijer

 • 9. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Kosijer

  • B. 

   Srp

  • C. 

   Nakovanj

 • 10. 
  Na fotografiji je..
  • A. 

   Pribor za građevinu

  • B. 

   Pribor za pecanje

  • C. 

   Gladarica i vodijer

 • 11. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Dio konjske zaprege

  • B. 

   Jaram za volove

 • 12. 
  • A. 

   Bradva

  • B. 

   Kantar okaš

  • C. 

   Dio pribora za građevinu

 • 13. 
  Predmet na fotografiji služio je za ?
  • A. 

   čuvanje igli i konaca

  • B. 

   čuvanje eksera

  • C. 

   čuvanje lijekova

 • 14. 
  • A. 

   Burilo

  • B. 

   škip

 • 15. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   šiš za kafu

  • B. 

   Sprava za topljenje olova

 • 16. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Posuda za mlijeko

  • B. 

   Kaca za kajmak

 • 17. 
  Na fotografiji ...
  • A. 

   Krplje za snijeg

  • B. 

   Male skije

 • 18. 
  Na fotografiji je ?
  • A. 

   Greben

  • B. 

   Mašice

  • C. 

   Kosijer

 • 19. 
  • A. 

   Bradva

  • B. 

   Lopatica za plug

 • 20. 
  Na fotografiji je koji predmet ?
  • A. 

   Kuka za guvno

  • B. 

   Dio volovske zaprege

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.