Immunologi 27004 - 2015

15 Questions | Total Attempts: 206

SettingsSettingsSettings
Immunologi 27004 - 2015 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilken funktion har de dendritiske celler i immunsystemet
  • A. 

   De producerer antistoffer

  • B. 

   De aktiverer makrofager til at optage og nedbryde bakterier

  • C. 

   De er antigenpræsenterende celler

  • D. 

   De dræber virus inficede celler

 • 2. 
  Beskriv med egne ord kort de dendritiske cellers funktion
 • 3. 
  Angiv om dette påstand er rigtigt: Cytokiner er signalmolekyler som immunceller bruger til at kommunikere med.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Hvilken af disse celletyper udvikles til antistof producerende celler ?
  • A. 

   Natural Killer Cells

  • B. 

   B-celler

  • C. 

   T-celler

  • D. 

   Monocytter

 • 5. 
  Hvilken rolle spiller M-cellerne i tarmepithelet for tarmens immunrespons?
 • 6. 
  Hvad menes med "Mønstergenkendelse receptorer" ("pattern-recognition receptors" - (PRR) ?
  • A. 

   Receptorer, f eks Toll like receporer som genkender specifikke strukturer fra bakterien, f eks cellevægs komponenter og bakterie DNA

  • B. 

   Receptorer som sidder på immunceller og genkender det mønster af cytokiner som udskilles af dendritiske celler

  • C. 

   Receptorer i tarmen som genkender særlige mønster af næringsstoffer, som kan modulere immunresponset

  • D. 

   Receptorer på mikroorganismer som genkender strukturer på immunceller

 • 7. 
  Hvad er de regulatoriske T-cellers funktion (de så kaldte Treg)?
  • A. 

   De akitverer alle andre T-celler

  • B. 

   De nedregulerer immunresponset i mod deres specifikke antigen, og skaber derved immunologisk tolerance overfor det specifikke antigen

  • C. 

   De regulerer antistofproduktionen ved at aktivere B-celler

  • D. 

   De nedregulerer aktiviteten i dendritiske celler, og dæmper således den generelle aktivitet i immunsystemet

 • 8. 
  Hvilken af disse sætninger beskriver bedst det innate immunforsvar
  • A. 

   Den del af immunsystemet som forårsager specifikke respons i mod forskellige bakterier

  • B. 

   Den del af immunsystemet, som husker tidligere infektioner, og derved gør at immunresponset bliver meget hurtigere den andre gang man bliver inficeret

  • C. 

   Det uspecifikke immunrespons som udgør "den føreste skjold" i mod inficerende mikroorganismer

  • D. 

   Den del af immunsystemet som producerer antistoffer

 • 9. 
  Et Th2-type af immunresponse betyder at immunresponset  (det er to rigtige svar):
  • A. 

   Rettet i mod intracellulære patogener

  • B. 

   Er rettet i mod extracellulære patogener, f eks parasiter

  • C. 

   Aktiverer makrofager

  • D. 

   Aktiverer B-celler

 • 10. 
  Hvilke af disse celler indgår i det adaptive immunrepsons?
  • A. 

   Makrofager

  • B. 

   Neutrophiler

  • C. 

   B-celler

  • D. 

   Dendritske celler

  • E. 

   T-celler

  • F. 

   Eosinophiler

 • 11. 
  Hvad karakteriserer de særlige receptorer man finder på eller i cellerne i det innate immunsystem  ?
  • A. 

   De er meget variable, så at de i princip findes en receptor som genkender hvert antigen vi kan eksponeres for under vores levetid

  • B. 

   De genkender evolutionært velbevarede molekyler som karakteriserer invaderende patogener, for eksempel gram-negative eller gram-positive bakterier samt virus

  • C. 

   De genkender specifikke patogene bakterier, for eksempel salmonella eller campylobacter

  • D. 

   De aktiverer antistof-produktion i cellen

 • 12. 
  Hvilken anden celletype end dendritiske celler er specialiserede til denne funktion  ? :
  • A. 

   CD8 + T celler

  • B. 

   Makrofager

  • C. 

   NK celler

  • D. 

   Mast celler

  • E. 

   CD4+ T celler

 • 13. 
  Hvad heder det protein som indgår i processen hvor dendritiske cellers aktivererer naive T celler  ?
  • A. 

   IL-4

  • B. 

   Histamin

  • C. 

   Koplement protein

  • D. 

   MHC II

  • E. 

   MHC I

 • 14. 
  Hvilke celler bliver aktiverede af dendtritiske celler i lymfeknuderne
  • A. 

   CD4+ T celler

  • B. 

   Makrofager

  • C. 

   NK celler

  • D. 

   CD8+ T celler

  • E. 

   Makrofager

  • F. 

   Granulocytter

 • 15. 
  Et Th1-type af immunresponse betyder at immunresponset  (det er to rigtige svar):
  • A. 

   Rettet i mod intracellulære patogener

  • B. 

   Er rettet i mod extracellulære patogener, f eks parasiter

  • C. 

   Aktiverer makrofager

  • D. 

   Aktiverer B-celler

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.