גאולוגיה - מאגר שאלות 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Offrira1
O
Offrira1
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,212
Questions: 106 | Attempts: 407

SettingsSettingsSettings
 -  1 - Quiz

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ


Questions and Answers
 • 1. 

  סקרים סיסמיים, גרבימטריים ומגנטיים נכללים בענף

  • A.

   גיאודזיה

  • B.

   גיאופיזיקה

  • C.

   גיאוגרפיה

  • D.

   גיאוכימיה

  • E.

   גיאולוגיה סטרוקטורלית

  Correct Answer
  B. גיאופיזיקה
 • 2. 

  בזלת היא

  • A.

   סלע מטאמורפי, בעל מרקם גרגרי

  • B.

   סלע מגמתי, המתגבש במהירות ועל כן הוא דק גביש

  • C.

   סלע מגמתי, גס-גביש, המתגבש בעומק

  • D.

   סלע משקע

  • E.

   סלע מטאמורפי, בעל מרקם לווחי

  Correct Answer
  B. סלע מגמתי, המתגבש במהירות ועל כן הוא דק גביש
  Explanation
  The correct answer is "סלע מגמתי, המתגבש במהירות ועל כן הוא דק גביש". This answer states that בזלת is a metamorphic rock that forms quickly, resulting in a thin crystal structure. This explanation aligns with the given information about בזלת being a metamorphic rock with a grainy texture.

  Rate this question:

 • 3. 

  המכתש הגדול שבנגב נמצא בתוך מבנה של

  • A.

   סינקלינה

  • B.

   קמר לא סימטרי

  • C.

   אנטיקלינה סימטרית

  • D.

   קער

  • E.

   קמט רובץ

  Correct Answer
  B. קמר לא סימטרי
  Explanation
  The correct answer is "קמר לא סימטרי" (asymmetric dome). The question is asking about the structure that contains the Great Makhtesh in the Negev. The term "קמר לא סימטרי" refers to an asymmetric dome, which accurately describes the shape of the Great Makhtesh.

  Rate this question:

 • 4. 

  סלע משוכב, צהבהב, אינו תוסס במגע עם חומצה מלחית מהולה, לא נחרץ בציפורן הוא

  • A.

   גרניט

  • B.

   גבס

  • C.

   דולומיט

  • D.

   גיר

  • E.

   קירטון

  Correct Answer
  C. דולומיט
  Explanation
  Dolomite is the correct answer because it is a type of sedimentary rock that is not reactive to hydrochloric acid and does not effervesce when in contact with it. Additionally, dolomite is a layered rock with a sparkling appearance, which matches the description given in the question.

  Rate this question:

 • 5. 

  בתרשים שלפניך נתון חתך רוחב:

  • A.

   השבר התרחש לאחר השקעת החרסית

  • B.

   השבר התרחש לפני השקעת הגיר

  • C.

   השבר התרחש לפני השקעת הקרטון

  • D.

   החרסית שקעה לפני אירוע השבירה

  • E.

   קיים מישור אי התאמה בין הגיר לחרסית

  Correct Answer
  E. קיים מישור אי התאמה בין הגיר לחרסית
  Explanation
  The correct answer suggests that there is a mismatch between the girder and the brick in the given diagram. This means that the girder and the brick are not properly aligned or fitted together, causing a lack of compatibility or coordination between them.

  Rate this question:

 • 6. 

  גונדוונה היא:

  • A.

   סוג של חרסית

  • B.

   סוג של מאובן ימי

  • C.

   סירת משוטים בונציה

  • D.

   תקופה גיאולוגית אחרי הקמבריום

  • E.

   אף תשובה איננה נכונה

  Correct Answer
  E. אף תשובה איננה נכונה
 • 7. 

  תופעות נפוצות במפגש בין לוחות טקטוניים:

  • A.

   רעידות אדמה, מאגרי נפט, פליטות גז ראדון

  • B.

   רעידות אדמה, גלי צונאמי, מאגרי נפט

  • C.

   רעידות אדמה, פעילות וולקנית, מבני קימוט ושבירה

  • D.

   גלי צונאמי, פליטות גז ראדון, רעידות אדמה

  • E.

   פעילות געשית, ריבוי אקוויפרים כלואים, רעידות אדמה.

  Correct Answer
  C. רעידות אדמה, פעילות וולקנית, מבני קימוט ושבירה
  Explanation
  The correct answer is "רעידות אדמה, פעילות וולקנית, מבני קימוט ושבירה." This answer is correct because it includes common phenomena that occur during the meeting of tectonic plates. Earthquakes are a common occurrence when tectonic plates meet and collide, and volcanic activity can also be present in these areas. Additionally, the movement and collision of tectonic plates can cause changes in the Earth's crust, leading to the formation of faults and fractures.

  Rate this question:

 • 8. 

  הקרקע עליה נבנתה השכונה המערבית של ירוחם

  • A.

   חול צבעוני

  • B.

   חול קוורץ

  • C.

   חוואר

  • D.

   טרה-רוסה

  • E.

   כורכר

  Correct Answer
  C. חוואר
 • 9. 

  מבנה המכתש הגדול בנגב

  • A.

   גירים קשים מעליהם נמצאים חולות פריכים

  • B.

   חולות פריכים מעליהם נמצאים סלעי היורא

  • C.

   חולות פריכים מעליהם נמצאים גירים קשים

  • D.

   סלעי היורא מעליהם נמצאים הגירים הקשים

  • E.

   חולות צבעוניים מעליהם נמצאים הקרטונים של האיאוקן

  Correct Answer
  C. חולות פריכים מעליהם נמצאים גירים קשים
  Explanation
  The correct answer is that hard rocks are located above loose sands. This is evident from the given information where it is stated that above the loose sands are soft rocks, and above the soft rocks are hard rocks. Therefore, the sequence goes from loose sands to soft rocks to hard rocks.

  Rate this question:

 • 10. 

  בשכבות היורא בנגב

  • A.

   הסלע תוסס בחומצה מלחית

  • B.

   הסלע מכיל מרכיבים מטאמורפיים

  • C.

   הסלע מכיל בעיקר זרחן

  • D.

   הסלע צעיר ביחס לאבני החול של הקרטיקון התחתון

  • E.

   הסלע מכיל בעיקר צורן ותחמוצות נתרן ואשלגן

  Correct Answer
  A. הסלע תוסס בחומצה מלחית
  Explanation
  The correct answer is that the rock is being eroded by hydrochloric acid. This can be inferred from the statement "הסלע תוסס בחומצה מלחית" which translates to "The rock is being dissolved by hydrochloric acid". This suggests that the rock is being broken down and worn away by the acidic properties of hydrochloric acid.

  Rate this question:

 • 11. 

  באיזה שורה יש יוצא דופן

  • A.

   קוורץ, קלציט, דולומיט, טלק

  • B.

   חמצן, זרחן, מימן, צורן

  • C.

   שיסט, גנייס, צפחה, שייש

  • D.

   קרטון, גיר, צור, אבן-חול, שייש

  • E.

   יהלום, גרפיט, קורונדום, מגנטיט

  Correct Answer
  D. קרטון, גיר, צור, אבן-חול, שייש
  Explanation
  The line "קרטון, גיר, צור, אבן-חול, שייש" stands out because it includes a mixture of different materials, such as cardboard (קרטון), pebbles (אבן-חול), and shale (שייש), which are all types of rocks or minerals. The other lines consist of words that are related to each other in terms of their composition or characteristics, such as different types of minerals or chemical elements.

  Rate this question:

 • 12. 

  התפשטות היבשות

  • A.

   התחילה לפני 2 מיליון שנה

  • B.

   התחילה לפני 22 מיליון שנה

  • C.

   התחילה עם הופעת היונקים הראשנים

  • D.

   נגרמה עקב רעידות אדמה חזקות

  • E.

   התחילה לפני מיליוני שנים ועדיין לא הסתיימה

  Correct Answer
  E. התחילה לפני מיליוני שנים ועדיין לא הסתיימה
  Explanation
  The correct answer is "התחילה לפני מיליוני שנים ועדיין לא הסתיימה". This answer states that the spread of continents began millions of years ago and is still ongoing. It implies that the process is a continuous and ongoing phenomenon rather than a specific event that occurred at a certain point in time.

  Rate this question:

 • 13. 

  קונגלומרט:

  • A.

   סלע המכיל רק אבני גרניט

  • B.

   סלע המכיל חלוקי סלע מלוכדים

  • C.

   סלע הנוצר רק ליד שפכי נהרות ליד הים

  • D.

   מכיל רק חלוקי סלע קרבונטי

  • E.

   תמיד יהיה בעל מוליכות הידראולית נמוכה

  Correct Answer
  B. סלע המכיל חלוקי סלע מלוכדים
  Explanation
  The correct answer is "סלע המכיל חלוקי סלע מלוכדים". This is because the statement implies that the rock contains trapped mineral grains, which are characteristic of sedimentary rocks. The other options do not provide any information about the composition or formation of the rock.

  Rate this question:

 • 14. 

  עיקרון האחידות שקול ל-

  • A.

   עיקרון האופקיות המקורית

  • B.

   עיקרון הסופרפוזיציה

  • C.

   עיקרון ההמשכיות האופקית

  • D.

   ההווה הוא המפתח לעבר

  • E.

   אף לא אחת מהתשובות הנ"ל

  Correct Answer
  D. ההווה הוא המפתח לעבר
  Explanation
  The correct answer suggests that "the present is the key to the past" (ההווה הוא המפתח לעבר). This statement aligns with the principle of uniformitarianism in geology, which states that the same natural laws and processes that operate in the present have also operated in the past. In other words, by studying present-day geological processes and phenomena, scientists can gain insights into the Earth's past and understand how it has evolved over time.

  Rate this question:

 • 15. 

  בתרשים משמאל, הגופים המגמטים המסומנים בספרות 2,4 הם:

  • A.

   סיל

  • B.

   בתולית

  • C.

   לקולית

  • D.

   דייק

  • E.

   אף תשובה לא נכונה

  Correct Answer
  D. דייק
  Explanation
  The correct answer is "דייק" because in the diagram on the left, the bodies marked with the numbers 2 and 4 are pointing towards the "דייק" option.

  Rate this question:

 • 16. 

  סלע קשה מאוד המורכב מסיליקה אמורפית:

  • A.

   כורכר

  • B.

   גרניט

  • C.

   צור

  • D.

   בזלת

  • E.

   דולומיט

  Correct Answer
  C. צור
 • 17. 

  בתוך המכתש הגדול, ככל שנתרחק ממרכזו

  • A.

   נפגוש שכבות גיר פריכות יותר

  • B.

   נפגוש שכבות סלע עתיקות יותר

  • C.

   נפגוש שכבות חול צבעוניות יותר

  • D.

   נפגוש שכבות סלע צעירות יותר

  • E.

   נפגוש שכבות גבס בעיקר

  Correct Answer
  D. נפגוש שכבות סלע צעירות יותר
  Explanation
  As we move away from the center of the basin, we will encounter younger rock layers. This is because the deposition of sedimentary rocks typically occurs in layers over time, with the oldest layers at the bottom and the youngest layers at the top. Therefore, the further we move from the center, the more likely we are to encounter younger rock layers.

  Rate this question:

 • 18. 

  מבין סלעי היסוד נמנים:

  • A.

   סלעים געשיים

  • B.

   סלעי משקע

  • C.

   סלעים מותמרים

  • D.

   סלעים אוופוריטים

  • E.

   אף אחד מהסלעים הללו

  Correct Answer
  A. סלעים געשיים
  Explanation
  The correct answer is "סלעים געשיים" (igneous rocks). Igneous rocks are formed from the solidification of molten material, such as lava or magma. They can be classified into two types: intrusive (formed underground) and extrusive (formed on the Earth's surface). This category includes rocks like granite, basalt, and obsidian.

  Rate this question:

 • 19. 

  בתרשים הבא:

  • A.

   הגיר שקע לאחר החרסית

  • B.

   השבר פעל אחרי השקעת החרסית

  • C.

   הקירטון שקע לאחר השבירה

  • D.

   המחדר המגמטי חדר לפני אירוע השבירה

  • E.

   הקירטון שקע לפני חדירת המחדר מגמטי

  Correct Answer
  E. הקירטון שקע לפני חדירת המחדר מגמטי
  Explanation
  The correct answer is "הקירטון שקע לפני חדירת המחדר מגמטי" because it is the only statement that is consistent with the given information. The diagram shows a sequence of events, and this statement indicates that the carton sinks before the entry of the magnetic chamber, which aligns with the order of events in the diagram.

  Rate this question:

 • 20. 

  Which one do you like?

  • A.

   30/N45W

  • B.

   30/S45W

  • C.

   45/030

  • D.

   30/N

  • E.

   30/N45E

  Correct Answer
  E. 30/N45E
  Explanation
  The given answer, 30/N45E, represents a location on the Earth's surface using latitude and longitude coordinates. The latitude is 30 degrees north, and the longitude is 45 degrees east. This means the location is 30 degrees north of the equator and 45 degrees east of the prime meridian.

  Rate this question:

 • 21. 

  אבן חול עם התמיינות טובה

  • A.

   מכיל חלקיקים בטווח מצומצם של גודלי גרגר

  • B.

   מכיל בעיקר חלקיקי בזלת.

  • C.

   מכיל שברי סלע שעברו הסעה קצרה

  • D.

   מכיל שברי סלע עם פלגיוקלס בעיקר

  • E.

   אף תשובה אינה נכונה

  Correct Answer
  A. מכיל חלקיקים בטווח מצומצם של גודלי גרגר
  Explanation
  The correct answer is "מכיל חלקיקים בטווח מצומצם של גודלי גרגר" (Contains particles in a narrow range of grain sizes). This answer suggests that the sandstone has a well-sorted texture, meaning that the particles are similar in size and evenly distributed. This can indicate that the sandstone was formed in an environment with consistent energy levels, such as a beach or a river with moderate currents.

  Rate this question:

 • 22. 

  בקרקע חרסית:

  • A.

   מקדם החלחול גבוה יותר מבקרקע חול

  • B.

   מקדם החלחול נמוך יותר מבקרקע חול

  • C.

   קיבול המים נמוך יותר מבקרקע חול

  • D.

   החדירות למים גבוהה יותר מבקרקע חול

  • E.

   הנקבוביות תמיד גדולה יותר מאשר בחלוקים

  Correct Answer
  B. מקדם החלחול נמוך יותר מבקרקע חול
  Explanation
  The given answer states that the permeability factor (מקדם החלחול) is lower in clay soil (בקרקע חרסית) compared to sandy soil (בקרקע חול). Permeability refers to the ability of water to flow through the soil. Clay soil has smaller particles and is more compact, which reduces the space for water to flow through, resulting in lower permeability. Sandy soil, on the other hand, has larger particles and is more porous, allowing water to flow more easily, leading to higher permeability.

  Rate this question:

 • 23. 

  בבדיקה סייסמית באתר הבניה

  • A.

   בודקים את כושר הסלע להוליך חשמל

  • B.

   בודקים את כושר הסלע להוליך מים

  • C.

   בודקים את התנגדות הסלע לחריצה

  • D.

   אפשר לקבוע את עובי השכבות

  • E.

   אפשר לקבוע את ההרכב הכימי של השכבות

  Correct Answer
  D. אפשר לקבוע את עובי השכבות
  Explanation
  The given answer states that it is possible to determine the thickness of the layers in the rock. This can be inferred from the statement "אפשר לקבוע את עובי השכבות" which translates to "It is possible to determine the thickness of the layers". The other statements in the question do not mention anything about determining the thickness of the layers, therefore the correct answer is the one that includes this information.

  Rate this question:

 • 24. 

  לפי סוג המאובנים בסלע

  • A.

   ניתן לשחזר את סביבת ההשקעה

  • B.

   ניתן לדעת את הגיל המוחלט של הסלע בסטייה של 5%

  • C.

   ניתן לשחזר את הגיל המוחלט של הסלע בסטייה של 10%

  • D.

   ניתן לחזות המצאות מתכות יקרות

  • E.

   אף אחת מהתשובות הנ"ל

  Correct Answer
  A. ניתן לשחזר את סביבת ההשקעה
  Explanation
  The given answer states that it is possible to reconstruct the context of the excavation based on the type of rock formations. This implies that by studying the rock formations, one can gain information about the surrounding environment during the time of excavation.

  Rate this question:

 • 25. 

  הדינוזאורים

  • A.

   חיו בתקופת הפריקמבריום

  • B.

   חיו בתקופת הקרטיקון

  • C.

   חיו כ 10- מיליון שנה לפני נדידת היבשות

  • D.

   נעלמו עקב הופעת היונקים הקדומים

  • E.

   חיו בתקופות הקרח הקדומות

  Correct Answer
  B. חיו בתקופת הקרטיקון
  Explanation
  The correct answer is "חיו בתקופת הקרטיקון" (They lived during the Cretaceous period). This is the correct answer because the other options mentioned different time periods such as the Permian, before the extinction of dinosaurs, and the Ice Age, which do not align with the known timeline of dinosaurs. The Cretaceous period is well-known as the time when dinosaurs thrived and diversified.

  Rate this question:

 • 26. 

  בסלע מטמורפי טיפוסי:

  • A.

   הגבישים יסתדרו במקביל לכוון הלחץ

  • B.

   הגבישים יסתדרו במאונך לכוון הלחץ.

  • C.

   תמיד ייוצר אורתוקלז.

  • D.

   ההרכב הכימי ישתנה עם החשיפה לאטמוספירה אך תמיד לפני בלית הסלע

  • E.

   ההרכב הכימי יהיה קבוע עם עליית מפלס המים המקררים.

  Correct Answer
  B. הגבישים יסתדרו במאונך לכוון הלחץ.
  Explanation
  The correct answer is "הגבישים יסתדרו במאונך לכוון הלחץ." This means that the crystals will align perpendicular to the direction of pressure. This is a characteristic behavior of metamorphic rocks, where the pressure causes the minerals within the rock to align in a specific direction. The other statements in the question are either incorrect or unrelated to the behavior of metamorphic rocks.

  Rate this question:

 • 27. 

  תכונה של הישברות מינרלים לאורך מישורים מוגדרים נקראת

  • A.

   סולם מוהס

  • B.

   חדירות

  • C.

   שבירות

  • D.

   פצילות

  • E.

   אי-רציפות

  Correct Answer
  D. פצילות
  Explanation
  The correct answer is "פצילות" (cleavage). Cleavage is a property of minerals that refers to their tendency to break along specific planes or directions, producing flat, smooth surfaces. This property is a result of the arrangement of atoms or ions within the mineral's crystal structure. Cleavage is often described using terms like perfect, good, poor, or none, depending on the ease and quality of the break.

  Rate this question:

 • 28. 

  בתרשים הנתון:

  • A.

   B צעירה יותר משכבה A שכבה

  • B.

   נוצרה לאחר אי ההתאמה C שכבה

  • C.

   B אך לפני A נוצרה לאחר C שכבה

  • D.

   A אך לפני B נוצרה לאחר C שכבה

  • E.

   אף תשובה לא נכונה

  Correct Answer
  B. נוצרה לאחר אי ההתאמה C שכבה
  Explanation
  The correct answer is "נוצרה לאחר אי ההתאמה C שכבה" because the diagram shows that C occurred before both A and B, and B occurred before A. Therefore, the layer that was created after the mismatch C is the correct answer.

  Rate this question:

 • 29. 

  היסודות הנפוצים ביותר בקרום בכדור הארץ הם:

  • A.

   חמצן ומימן.

  • B.

   חמצן וצורן.

  • C.

   S וסידן.

  • D.

   נתרן ואלומיניום

  • E.

   צורן וברזל.

  Correct Answer
  B. חמצן וצורן.
  Explanation
  The most common elements in the Earth's crust are oxygen and silicon.

  Rate this question:

 • 30. 

  ברכס המרכז אטלנטי:

  • A.

   ימצאו מאובני אלמוגים רבים

  • B.

   יתרבו תופעות קארסטיות.

  • C.

   יתרבו המקורות לגלי אס אך לא לגלי פי

  • D.

   יש מקורות חום רבים במיוחד

  • E.

   גיל הסלע הינו תמיד מעל 20 מיליון שנה.

  Correct Answer
  D. יש מקורות חום רבים במיוחד
  Explanation
  There are many sources of heat in the Central Atlantic Ridge, which leads to the phenomenon of hydrothermal vents. These vents are formed when seawater seeps into the cracks and fissures of the ridge and comes into contact with the hot magma beneath the Earth's crust. The heat from the magma heats up the water, causing it to rise back up to the surface, carrying with it dissolved minerals and gases. These hydrothermal vents are known for their unique ecosystems and are often teeming with life.

  Rate this question:

 • 31. 

  בשורת הגיבוש של בואן:

  • A.

   יתגבשו בסוף רק מינרלים כבדים

  • B.

   יתגבש בהתחלה רק קוורץ.

  • C.

   יתגבש בהתחלה גרפיט.

  • D.

   יתגבש קוורץ מעל טמפרטורה של 1555 מעלות.

  • E.

   אף אחת מהתשובות הנ"ל

  Correct Answer
  E. אף אחת מהתשובות הנ"ל
  Explanation
  None of the answers provided in the given options are correct.

  Rate this question:

 • 32. 

  ב "לקוליט" נמצא תמיד

  • A.

   רק מינרלים כהים.

  • B.

   רק מינרלים בהירים.

  • C.

   בעיקר סלעים מטמורפיים

  • D.

   בעיקר מינרלי קלציום

  • E.

   סלע מגמתי.

  Correct Answer
  E. סלע מגמתי.
  Explanation
  The correct answer is "סלע מגמתי" because the passage states that "לקוליט" is always found in rocks with a metamorphic trend. This means that the rock has undergone significant changes in its structure and composition due to high pressure and temperature, resulting in the formation of minerals characteristic of metamorphic rocks. Therefore, the presence of "סלע מגמתי" is consistent with the given information.

  Rate this question:

 • 33. 

  טין הינו

  • A.

   בעל תחום מקטע קטן מ 1/256 מ"מ

  • B.

   בעל תחום מקטע גדול מ 1/2 מ"מ.

  • C.

   בעל תחום מקטע בין 0.5 מ"מ ל 0.3 מ"מ.

  • D.

   מרכיב בסחף של הנילוס.

  • E.

   בעל תחום מקטע בין 0.525 מ"מ ל 0.725 מ"מ.

  Correct Answer
  D. מרכיב בסחף של הנילוס.
  Explanation
  The given answer states that the component is found in the silt of the Nile. This is supported by the information provided in the question, which mentions that the component has a range between 0.525mm and 0.725mm. The Nile is known for its silt deposits, and this answer aligns with that information.

  Rate this question:

 • 34. 

  באיזה שורה יש יוצא דופן באופן הבולט ביותר :

  • A.

   מלח בישול , גבס , אנהידריט

  • B.

   שיסט , גנייס, ציפחה

  • C.

   קרטון, גיר , דולומיט

  • D.

   צור , פומיס, בזלת.

  • E.

   קלדרה, דייק , סיל

  Correct Answer
  D. צור , פומיס, בזלת.
 • 35. 

  בקביעת גיל סלע בשיטת אורניום 238

  • A.

   ניתן לקבוע את גיל כדור הארץ.

  • B.

   ניתן לקבוע גילים של זמנים פרהיסטוריים.

  • C.

   ניתן לקבוע גילים של סלעים ימיים בלבד.

  • D.

   ניתן לקבוע גילים של סלעים מטמורפיים בלבד.

  • E.

   לא ניתן לקבוע גילים בסלעי גרניט.

  Correct Answer
  A. ניתן לקבוע את גיל כדור הארץ.
  Explanation
  The correct answer is that the age of the Earth can be determined using the Uranium-238 dating method. This method relies on the radioactive decay of Uranium-238 into Lead-206, which occurs at a known rate. By measuring the ratio of Uranium-238 to Lead-206 in a sample of rocks or minerals, scientists can calculate the age of the Earth. This dating method is based on the principle that the Earth's rocks and minerals formed at the same time as the Earth itself.

  Rate this question:

 • 36. 

  בקידוח אנכי דרך שבר הפוך ודרך קמט רובץ :

  • A.

   נוכל לקבל בשניהם את אותה השכבה פעמיים.

  • B.

   נוכל לקבל אותה שכבה פעמיים רק בקמט רובץ.

  • C.

   נוכל לקבל אותה שכבה פעמיים רק בשבר הפוך.

  • D.

   נקבל הכפלת השכבה רק אם הדיפ קטן מ 15 מעלות.

  • E.

   נוכל לקבל הכפלת השכבות רק אם הסטרייק ב 22 מעלות.

  Correct Answer
  A. נוכל לקבל בשניהם את אותה השכבה פעמיים.
  Explanation
  Both the reverse break and the wrinkle fold can produce the same layer twice.

  Rate this question:

 • 37. 

  היפוך מגנטי:

  • A.

   מאפיין שבר הפוך.

  • B.

   מאפיין קמט הפוך.

  • C.

   מאפיין אזורי אי התאמה.

  • D.

   ניתן לחקור אותו בקרבת הרכסים התת אוקיניים.

  • E.

   אף אחת מהתשובות הנ"ל.

  Correct Answer
  D. ניתן לחקור אותו בקרבת הרכסים התת אוקיניים.
 • 38. 

  אקויקלוד:

  • A.

   אטום לחלחול נפט, מים וכדומה

  • B.

   מורכב תמיד רק משכבות קשות מאוד

  • C.

   מורכב רק משכבות עשירות בקוורץ

  • D.

   מורכב ממינרלים פחמניים בלבד

  • E.

   אף תשובה איננה נכונה

  Correct Answer
  A. אטום לחלחול נפט, מים וכדומה
  Explanation
  The correct answer is "אטום לחלחול נפט, מים וכדומה". This is because the given statement describes the composition of אקויקלוד (aquiclude) as being composed of impermeable layers that consist of petroleum, water, and similar substances.

  Rate this question:

 • 39. 

  לאורך בקע ים המלח:

  • A.

   התרחשה תנועה אופקית ימנית של 125 ק"מ

  • B.

   נמצאים בעיקר סלעי יסוד

  • C.

   נמצאים בעיקר סלעים מטאמורפיים

  • D.

   התרחשה תנועה אופקית שמאלית

  • E.

   אף תשובה איננה נכונה

  Correct Answer
  D. התרחשה תנועה אופקית שמאלית
 • 40. 

  לבן, תוסס בחומצה מלחית מהולה, נחרץ בציפורן, בעל גבישים מיקרוסקופיים

  • A.

   גיר

  • B.

   דולומיט

  • C.

   קירטון

  • D.

   מלח בישול

  • E.

   אף תשובה אינה נכונה

  Correct Answer
  C. קירטון
  Explanation
  The correct answer is "קירטון" (plaster). The given description mentions that the substance is white, soluble in acid, and has microscopic crystals. Plaster fits this description as it is a white substance, can dissolve in acid, and has microscopic crystals.

  Rate this question:

 • 41. 

  מהו ה - RQD של מדגם הסלע להלן

  • A.

   95%

  • B.

   46%

  • C.

   48%

  • D.

   42%

  • E.

   54%

  Correct Answer
  D. 42%
  Explanation
  The correct answer is 42%. This is the value of the RQD (Rock Quality Designation) for the given rock sample. RQD is a measure used in geotechnical engineering to assess the quality of rock mass. It represents the percentage of intact and sound rock material within a specific length of a core sample. In this case, the RQD value is 42%, indicating that 42% of the rock sample is deemed to be of good quality and suitable for engineering purposes.

  Rate this question:

 • 42. 

  סלע משוכב, צהבהב, תוסס במגע עם חומצה מלחית מהולה, לא נחרץ בציפורן הוא:

  • A.

   גרניט

  • B.

   גבס

  • C.

   דולומיט

  • D.

   גיר

  • E.

   קרטון

  Correct Answer
  D. גיר
  Explanation
  The given answer, גיר (gir), is the correct answer because it is a type of rock that matches the description provided in the question. The question states that the rock is layered, sparkling, and reacts with hydrochloric acid. Additionally, it mentions that the rock is not scratched by a fingernail. גיר (gir) is a type of sedimentary rock that fits these characteristics, making it the most suitable answer among the options provided.

  Rate this question:

 • 43. 

  לבן, תוסס בחומצה מלחית מהולה, נחרץ בציפורן, בעל גבישים מיקרוסקופיים

  • A.

   גיר

  • B.

   דולומיט

  • C.

   קירטון

  • D.

   מלח בישול

  • E.

   אף תשובה אינה נכונה

  Correct Answer
  C. קירטון
  Explanation
  The correct answer is "קירטון" because the given description mentions that the substance is white, effervescent in acid, and has microscopic crystals. "קירטון" matches all these characteristics, as it is a white, effervescent powder with microscopic crystals.

  Rate this question:

 • 44. 

  קרקע אאולית )שעברה תהליך הסעה עם הרוח(, עם גרגרי קוורץ, חרסית וגבס

  • A.

   טרה רוסה

  • B.

   חמרה

  • C.

   רנדזינה

  • D.

   לס

  • E.

   אף תשובה אינה נכונה

  Correct Answer
  D. לס
 • 45. 

  המכתש הגדול בנגב

  • A.

   נמצא בתוך מבנה אנטיקלינה א סימטרית

  • B.

   נמצא בתוך קער

  • C.

   נמצא בתוך מבנה סינקלינה

  • D.

   עתיק יותר מהמכתש הקטן

  • E.

   גדול יותר ממכתש רמון

  Correct Answer
  A. נמצא בתוך מבנה אנטיקלינה א סימטרית
  Explanation
  The correct answer is "נמצא בתוך מבנה אנטיקלינה א סימטרית" (located within a symmetrical anticline structure). This answer suggests that the "המכתש הגדול בנגב" (The Great Makhtesh in the Negev) is located within a geological formation known as an anticline, which is a fold in the Earth's crust that has a convex shape. The term "סימטרית" (symmetrical) further emphasizes that the anticline is evenly balanced on both sides.

  Rate this question:

 • 46. 

  מי מהבאים הוא סלע משקע קלסטי

  • A.

   אבן חול

  • B.

   צור

  • C.

   גיר מאובנים

  • D.

   גנייס

  • E.

   אף לא אחד מאלה

  Correct Answer
  A. אבן חול
 • 47. 

  המרכיב העיקרי של הקרום היבשתי

  • A.

   הרכב בזלתי

  • B.

   הרכב גרניטי

  • C.

   הרכב של סלע גיר

  • D.

   הרכב של סלע משקע

  • E.

   הרכב מתכתי

  Correct Answer
  B. הרכב גרניטי
  Explanation
  The correct answer is "הרכב גרניטי" which means "granitic composition" in English. This suggests that the main component of the dry cream is made up of granite, a type of igneous rock composed mainly of quartz, feldspar, and mica.

  Rate this question:

 • 48. 

  הצפיפות של קרום היבשתי:

  • A.

   5.5

  • B.

   3.3

  • C.

   2.7

  • D.

   2.0

  • E.

   אף תשובה אינה נכונה

  Correct Answer
  C. 2.7
  Explanation
  The correct answer is 2.7. This is because the question is asking for the density of dry crumb, and out of the given options, 2.7 is the only value that represents density. The other options are not applicable to the question.

  Rate this question:

 • 49. 

  אי רציפות מוהו

  • A.

   המעבר בין קרום כדור הארץ למעטפת

  • B.

   המעבר בין המעטפת לבין הגלעין החיצוני

  • C.

   המעבר בין הליתוספירה לאסטנוספירה

  • D.

   המעבר בין המעטפת העליונה למעטפת התחתונה

  • E.

   המעבר בין הגלעין החיצוני לגלעין הפנימי

  Correct Answer
  A. המעבר בין קרום כדור הארץ למעטפת
 • 50. 

  חלל תת קרקעי גדול יכול להמצא בעזרת

  • A.

   אנומליית כבידה חיובית

  • B.

   סקר סייסמי

  • C.

   מדידת המגנטיות של הסלע

  • D.

   סקר סייסמי ואנומליית כבידה חיובית

  • E.

   כל התשובות נכונות

  Correct Answer
  B. סקר סייסמי
  Explanation
  A large underground cavity can be detected using a seismic survey. A seismic survey involves sending sound waves into the ground and measuring the reflections of these waves to create an image of the subsurface. By analyzing the patterns of the reflected waves, geologists can identify the presence of underground voids or cavities. This method is commonly used in various fields, including geology, engineering, and archaeology, to locate underground structures such as caves, tunnels, or reservoirs.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.