Hjärnan Och Nervsystemet

22 Questions | Attempts: 3253

SettingsSettingsSettings
Hjrnan Och Nervsystemet - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Beskriv med egna ord vad som händer i din kropp om du lägger handen på en jättevarm platta! Hur går nervsignalerna och varför?
 • 2. 
  Ge exempel på en inlärd reflex:
 • 3. 
  Hjärnan och nervsystemet består av två delar. Vad heter de?
  • A. 

   Högra och vänstra nervsystemet

  • B. 

   Centrala och yttre nervsystemet

  • C. 

   Inre och perifera nervsystemet

  • D. 

   Centrala och perifera nervsystemet

 • 4. 
  Det Centrala NervSystemet (CNS) består i sin tur av två delar. Vilka?
  • A. 

   Hjärnan och hjärtat

  • B. 

   Hjärnan och ryggmärgen

  • C. 

   Ryggmärgen och nervtrådar

 • 5. 
  Vår hjärna bestämmer nästan allt som händer i kroppen. Den tar emot intryck utifrån med hjälp av sinnena. Hjärnan får också hjälp av olika körtlar som tillverkar ____________, kemiska ämnen som går med blodet och skickar meddelanden till olika delar av kroppen. Fyll i ordet som saknas i rutan.
 • 6. 
  I nerverna hos barn leds signalerna med en hastighet av omkring 100 m/s.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  Det autonoma nervsystemet är en del av det centrala nervsystemet (cns), som vi inte kan påverka själva, utan det sköts automatiskt av hjärnan. Fyll i alla uppgifter som sköts av det autonoma systemet:
  • A. 

   Styrning och reglering av mina inre organ

  • B. 

   Min andning

  • C. 

   När jag läser

  • D. 

   När jag tuggar och sväljer min mat

  • E. 

   Att mitt hjärta slår

 • 8. 
  En nervcell ser väldigt annorlunda ut om vi jämför med andra celler, som t.ex röda blodkroppar eller blodplättar. Varför är nervceller speciella?Fyll i det (de) alternativ som är rätt.
  • A. 

   För att de bara finns i hjärnan

  • B. 

   För att de har ett långt utskott att kommunicera med andra nerver

  • C. 

   För att de har en cellkärna i en grå cellkropp med korta utskott som tar emot information

  • D. 

   För att de är blåa och triangelformade

 • 9. 
  Vad kallas kopplingsstationerna mellan de olika nervtrådarna?
 • 10. 
  En nervtråd kan föra informationen vidare till följande delar:Välj den (de) som är rätt.
  • A. 

   En annan nervcell

  • B. 

   En muskel

  • C. 

   En körtel

 • 11. 
  En nerv består av ett eller flera knippen av nervtrådar. Nerverna i nervsystemet kan delas in i tre typer: Inåtledande - känselnerver, från sinnesorgan in till hjärnan och ryggmärgSammanbindande - nervbanor binder samman olika delar av hjärnan och ryggmärgenUtåtledande - rörelsenerver ser till att musklerna arbetar, från hjärnan ut i kroppen.En av dessa sorter utgör hela 99% av alla nerver. Vilken?
  • A. 

   Inåtledande

  • B. 

   Sammanbindade

  • C. 

   Utåtledande

 • 12. 
  Hjärnan delas in i tre olika delar, vilka?
  • A. 

   Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen

  • B. 

   Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnbarken

  • C. 

   Stora hjärnan, hjärnstammen och hjärnbalken

  • D. 

   Hjärnbarken, hjärnstammen och hjärnbalken

 • 13. 
  Vilken körtel beskrivs här:____________ är en körtel i hjärnan som bildar hormoner som styr andra körtlar när de i sin tur ska bilda sina hormoner. Den tillverkar också tillväxthormon.
 • 14. 
  Denna körtel bildar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Vilken körtel är det?
  • A. 

   Bukspottskörteln

  • B. 

   Binjurarna (vid njurarna)

  • C. 

   Sköldkörteln (vid struphuvudet)

  • D. 

   äggstockar och testiklar

 • 15. 
  Att man t.ex som helt nyfödd reagerar på en beröring nära munnen och vänder huvudet ditåt, öppnar munnen och börjar suga efter mjölk, kallas för en medfödd _________
 • 16. 
   lillhjärnan sitter längst bak och har, ja, vilken uppgift?
  • A. 

   Styra kroppens inre organ

  • B. 

   Att hålla kroppen i balans

  • C. 

   Den är vår personlighet

  • D. 

   Att lagra våra minnen

 • 17. 
   hjärnan har två halvor. De sammanbinds av en del i hjärnan, vad kallas den?
  • A. 

   Hjärnbalken

  • B. 

   Stora hjärnan

  • C. 

   Lilla hjärnan

  • D. 

   Hjärnbarken

 • 18. 
  Djupt inne i hjärnan (omkring hjärnstammen som kom allra först i vår utveckling) finns tre smådelar som är viktiga för dina känslor.En reglerar kroppstemperatur, hunger, törst, sexualitet och stress. Den kontrollerar också hypofysen och det autonoma nervsystemet. En del kontrollerar känslor för panik, ilska och skräck. En del är viktig för minnet.Vad kallas dessa tre "samlingar av nervcellssnystan"?
  • A. 

   Stora hjärnan, hjärnbarken och lilla hjärnan

  • B. 

   Stora hjärnan, amygdala och lilla hjärnan

  • C. 

   Hypotalamus, amygdala och hippocampus

 • 19. 
  Hjärnans yttre del heter hjärnbark, och hjärnans inre, sammanbindade del kallas hjärnbalk. Om du ska välja vilken del du tänker med, är det då den yttre hjärnbarken eller den inre hjärnbalken?
  • A. 

   Den yttre hjärnbarken

  • B. 

   Den inre hjärnbalken

 • 20. 
  Det autonoma nervsystemet som du inte kan påverka själv, har i sin tur två undergrupper. Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Vilka reaktioner uppstår när det sympatiska nervsystemet tar vid?
  • A. 

   Större pupiller

  • B. 

   Mer salivutsöndring

  • C. 

   Mer tarmrörelser

  • D. 

   Mindre magsäcksrörelser

  • E. 

   ökade hjärtslag

  • F. 

   ökad andning

 • 21. 
  Ungefär hur många timmar behöver du sova per natt för att du ska må bra, för att din kropp ska vila upp sig och din hjärna ska orka bearbeta alla intryck från dagen? Svar: minst ________ timmar
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.