Fbk 2 Den Ölçme Ve Değerlendirme Testi II

37 Questions | Total Attempts: 488

SettingsSettingsSettings
Fbk 2 Den lme Ve Deerlendirme Testi II - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi Polya' nın problem çözme adımlarından biri değildir ?
  • A. 

   Problemin genişletilmemesi

  • B. 

   Problemi anlama

  • C. 

   Çözüm için plan hazırlama

  • D. 

   Değerlendirme

  • E. 

   Elde edilen çözümün doğruluğunu kontrol etme

 • 2. 
  Görüşmeyi sohbetten ayıran durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Görüşmenin üzerinde anlaşılmış bir amacı vardır.

  • B. 

   Görüşmede sohbetle olduğu gibi tarafların eşit şekilde konuşması beklenir.

  • C. 

   Görüşmede sohbetten farklı olarak etkileşim sosyal normlara dayalıdır.

  • D. 

   Görüşmede görüşmecinin hesap verme yükümlülüğü yoktur.

  • E. 

   Görüşmenin zamanı ,yeri, süresi konusunda başvuranla birlikte karar verilir.

 • 3. 
  Görüşme sonunda başvuranın kişisel ve sosyal yaşamında değişim yaratmayı amaçlayan görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Sosyal inceleme görüşmesi

  • B. 

   Teşhis görüşmesi

  • C. 

   Yapılandırılmış görüşme

  • D. 

   Tedavi görüşmesi

  • E. 

   Odak grup görüşmesi

 • 4. 
  Görüşmecinin , görüşme sırasında aklına gelenler türlü soruyu sorduğu , gelen cevaplara göre yeni soruları şekillendirdiği görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Sosyal inceleme görüşmesi

  • B. 

   Teşhis görüşmesi

  • C. 

   Yapılandırılmış görüşme

  • D. 

   Odak grup görüşmesi

  • E. 

   Yapılandırılmamış görüşme

 • 5. 
  Puanlaması objektif olan puanlama türü hangisinin özelliğidir ?
  • A. 

   Çoktan seçmeli

  • B. 

   Doğru-Yanlış

  • C. 

   Eşleştirme

  • D. 

   Yazılı yoklama

  • E. 

   Performans değerlendirme

 • 6. 
  Birbirine benzer olarak yazılmış iki setten oluşan madde türü hangisidir ?
  • A. 

   Performans değerlendirme

  • B. 

   Yazılı yoklama

  • C. 

   Doğru- Yanlış

  • D. 

   Eşleştirme

  • E. 

   Çoktan seçmeli

 • 7. 
  Eğitimde kullanılan ölçme araçları eşleştirme maddeleri eşleştirmeli sorular hazırlanırken kaçınılması gerekenlerden değildir?
  • A. 

   Eşleştirme soru ve cevapları, 5 ile 10 madde arasında olmalıdır.

  • B. 

   Madde sayısının 5'ten az olması, tahmin ihtimalini artırır.

  • C. 

   Cevaplar sütundaki ifadeler sorulardan en az 2-3 sayı daha az olmalıdır.

  • D. 

   İsimler alfabetik sırada, tarih ve rakamlar ise büyüklük sırasına göre verilmelidir.

  • E. 

   Puanlama, her soruya bir ağırlık verilerek yapılmalıdır.

 • 8. 
  Birbirleriyle bağlantılı doğru/yanlış tipindeki soruları içeren ve her bir doğru/yanlış kararının bir sonraki doğru/yanlış kararını etkilediği böylece öğrenilmesi birbirleriyle ilişkili bilgi düzenlemeleri üzerinden ölçme yapan, öğretim tekniği olarak da kullanılabilen değerlendirme aracı hangisidir?
  • A. 

   Yapılandırılmış grid

  • B. 

   Kelime ilişkilendirme

  • C. 

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • D. 

   Proje

  • E. 

   Kavram haritası

 • 9. 
  Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç şemasından hangi çıkışı tercih ederseniz yüksek puan alırsınız?
  • A. 

   1. Çıkış

  • B. 

   3. Çıkış

  • C. 

   4. Çıkış

  • D. 

   7. Çıkış

  • E. 

   8. Çıkış

 • 10. 
  Öğrencinin zihnindeki bilgi ağında oluşmuş yanlış bağlantıları, yanlış stratejileri ve yanlış bilgileri ortaya çıkaran, birbiri ile bağlantılı doğru/yanlış tipi soruları içeren yöntemdir. Yukarıda özelliği verilen değerlendirme yöntemi hangisidir? 
  • A. 

   Yapılandırılmış grid

  • B. 

   Kavram haritası

  • C. 

   Proje

  • D. 

   Kelime ilişkilendirme

  • E. 

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin avantajlarından biri değildir? 
  • A. 

   Öğrencilerin yanlış öğrenmelerini, zihindeki yanlış bağlantıları ortaya çıkarmada oldukça etkilidir.

  • B. 

   Öğrenci yanlış bir karar verdiğinde ve bunun farkına vardığında geri dönebilir. Böylece soruyu tekrar cevaplayabilir.

  • C. 

   Kağıt, kalem ile yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da eğlenceli bir şekilde kullanılabilir.

  • D. 

   Öğrenciler cevapları verirken hangi kararlarından vazgeçtiklerini, hangi sorulara ne dediklerini tespit edebilir.

  • E. 

   Bu tekniğinin puanlandırılmasında öğrencinin ulaşmış olduğu çıkış noktaları dikkate alınmaz.

 • 12. 
  Aşağıdaki sınav sorusu hangi tekniğe göre hazırlanmıştır?
  • A. 

   Problem çözme

  • B. 

   Kelime ilişkilendirme

  • C. 

   Kavram haritası

  • D. 

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • E. 

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

 • 13. 
  Eğitimde bir alternatif değerlendirme aracı olarak ilk kez Johnstone ve arkadaşları (1986) tarafından “Branching Trees and Diagnostic Testing” adlı bir makalede yer almıştır. Bu teknik; bir ağaç diyagramına yerleştirilen birbiriyle ilişkili önermelere, öğrencilerin doğru veya yanlış yanıtlar vererek bir sonuca ulaşmalarını sağlayan ve bu sayede öğrencilerin zihin yapılarındaki bilgi örüntüleri ile kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlayan bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.Yukarıda bahsi geçen teknik aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • B. 

   Yapılandırılmış grid

  • C. 

   Varsayımları kullanmama

  • D. 

   Kelime ilişkilendirme

  • E. 

   Kavram haritası

 • 14. 
  Aşağıda verilenlerden hangisi kelime ilişkilendirme testinin avantajlarından değildir?
  • A. 

   Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.

  • B. 

   Bireylere olduğu kadar büyük gruplara da kolaylıkla uygulanabilir.

  • C. 

   Tüm derslerde uygulanabilen bir tekniktir.

  • D. 

   Üst düzey düşünme becerilerini ölçmede zayıf bir yöntemdir

  • E. 

   Kavram haritalarıyla desteklenerek anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırabilir.

 • 15. 
  Aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin geçerliğini ve güvenliğini sağlamak diğerlerine göre daha zordur?
  • A. 

   Çoktan seçmeli testler

  • B. 

   Kısa cevaplı sorular

  • C. 

   Yapılandırılmış grid

  • D. 

   Yazılı yoklamalar

  • E. 

   Gözlem testleri

 • 16. 
  Sema Hanım eşinin kumar oynamaya başladığından şüphelenir ve kumar oynayan kişilerde Bulunan belirtileri araştırır ve bunların eşinde de bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için aşağıdaki tabloyu hazırlar. Belirtiler                                                        Var                     YokMaaşının yetersiz gelmesi                            (    )                   (     ) Sıkıntılı ruh hali                                            (    )                    (     ) Eve geç gelme                                             (    )                    (     ) Yalan söyleme                                              (    )                   (     ) Eşinin gözlerine bakıp sevdiğini söyleme     (    )                    (     ) Özel günleri hatırlama                                  (    )                    (     ) Tatile götürme                                              (    )                    (     )  Bir hafta boyunca eşini gözlemleyen Sema Hanım, hazırlamış olduğu tablodaki belirtilerin yarısından fazlasının eşinde olduğunu görünce onun kumar oynadığına karar verir.Sema Hanım’ın eşinin kumar oynayıp oynamadığını saptamada kullandığı ölçme türü ve aracı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? (Ölçme türü / Ölçme aracı)
  • A. 

   Doğrudan / Kontrol listesi

  • B. 

   Dolaylı / Çeteleme aracı

  • C. 

   Doğrudan / Tutum ölçeği

  • D. 

   Dolaylı / Kontrol listesi

  • E. 

   Doğrudan / Öz değerlendirme formu

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi kelime ilişkilendirme testlerinin avantajlarından değildir?
  • A. 

   Tüm sınıf ve düzeylerde uygulanabilir.

  • B. 

   Bireysel ya da grupla uygulanabilir.

  • C. 

   Öğrencinin bilişsel yapısındaki kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmesini sağlar.

  • D. 

   Görsel hafıza ile öğrenme kolaylaşır.

  • E. 

   Hazırlanması zor ve yavaştır

 • 18. 
  Kelime ilişkilendirme testlerinde anahtar kelimeler alt alta kaç defa yazılır?
  • A. 

   2-3

  • B. 

   3-5

  • C. 

   5-7

  • D. 

   10-15

  • E. 

   15-20

 • 19. 
  Kelime ilişkilendirme testlerinde öğrencilerden kaç saniye içinde anahtar kavramın akıllarına getirdiği ilgili kelimeleri yazmaları istenir?
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

  • E. 

   50

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğru yanlış testlerinde şans hatasını azaltabilmek için önerilen önlemler arasında yer alır? 
  1. Düzenleme sırasında alınabilecek önlemler
  2. Madde yapısında yapılan değişiklikler
  3. Puanlama yöntemi (Düzeltme formülü)
  • A. 

   Yanlız 1

  • B. 

   Yanlız II

  • C. 

   I ve II

  • D. 

   I ve III

  • E. 

   Hepsi

 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğru - yanlış testlerinin avantajlarından değildir?
  • A. 

   Oldukça kolay ve tamamen objektif olarak puanlanabilir.

  • B. 

   Eğitimin hemen her basamağında kullanılabilir.

  • C. 

   Eğitimde doğru-yanlış maddeleri ile bilişsel alanın oldukça geniş bir bölümünün yoklanması olanaklıdır.

  • D. 

   Doğru-.yanlış testleri öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılan izleme testleri için uygundur.

  • E. 

   Doğru-yanlış testleri ile eğitimde kullanılan bazı ölçme araçlarına kıyasla daha çok soru sorulabilmesi olanaklıdır.

 • 22. 
  Doğru yanlış testlerin yazılmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Doğru-yanlış maddelerinde kesin ifadeler kullanılmalı, çoğu zaman, bazen, birkaç vb. belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

  • B. 

   Bir doğru-yanlış maddesinin yanlışlığı, önemsiz bir ayrıntıda, aldatıcı, dikkatten kaçan ya da algılanması zor olan bir noktada olmamalıdır.

  • C. 

   Her madde kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır

  • D. 

   Olumsuz önermelerden oluşan, özellikle çift olumsuz ifade içeren maddeler kullanılmamalıdır.

  • E. 

   Her maddede birden çok fikir verilip ölçülebilir.

 • 23. 
  Aşağıkilerden hangisi kelime ilişkilendirme testi (kit)’in dezavantajları arasında değildir ?
  • A. 

   Hazırlanması kolay ve hızlıdır

  • B. 

   Bireysel yada grupla uygulanabilir

  • C. 

   Öğrencinin bilişsel yapısındaki kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmesini sağlar.

  • D. 

   Tüm sınıf ve düzeylerde uygulanabilir.

  • E. 

   Uygulama, sentez ve değerlendirme basamakları için uygun değildir.

 • 24. 
  Öğrenciler bu teknikte, belli bir süre içerisinde (yaş grubuna göre genellikle 30-50 sn) herhangi bir konu ile ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Bu bilginin sunulduğu ölçme değerlendirme testinin adı nedir ?
  • A. 

   Performansa dayalı değerlendirme

  • B. 

   Kelime ilişkilendirme testleri

  • C. 

   Zihin haritaları

  • D. 

   Çoktan seçmeli test

  • E. 

   Gözlem testleri

 • 25. 
  Öğrencinin uzun dönemli hafızasından herhangi bir anahtar kavramı verdiği sıralı cevabın bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı gösterdiği farz edilir. Diyen birisi hangi testi kullanmalıdır ?
  • A. 

   Çoktan seçmeli test

  • B. 

   Proje

  • C. 

   Kelime ilişkilendirme testi

  • D. 

   Gözlem testi

  • E. 

   Performans değerlendirme

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.