Fbk 2 Den Ölçme Ve Değerlendirme Testi II

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Grobalproblem
G
Grobalproblem
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,176
Questions: 37 | Attempts: 1,189

SettingsSettingsSettings
Fbk 2 Den �l�me Ve Deerlendirme Testi II - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Aşağıdakilerden hangisi Polya' nın problem çözme adımlarından biri değildir ?

  • A.

   Problemin genişletilmemesi

  • B.

   Problemi anlama

  • C.

   Çözüm için plan hazırlama

  • D.

   Değerlendirme

  • E.

   Elde edilen çözümün doğruluğunu kontrol etme

  Correct Answer
  A. Problemin genişletilmemesi
  Explanation
  Polya's problem-solving steps include understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, and evaluating the solution. "Problemin genişletilmemesi" means not expanding the problem, which is not mentioned as one of Polya's problem-solving steps. Therefore, it is not a step in Polya's problem-solving process.

  Rate this question:

 • 2. 

  Görüşmeyi sohbetten ayıran durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • A.

   Görüşmenin üzerinde anlaşılmış bir amacı vardır.

  • B.

   Görüşmede sohbetle olduğu gibi tarafların eşit şekilde konuşması beklenir.

  • C.

   Görüşmede sohbetten farklı olarak etkileşim sosyal normlara dayalıdır.

  • D.

   Görüşmede görüşmecinin hesap verme yükümlülüğü yoktur.

  • E.

   Görüşmenin zamanı ,yeri, süresi konusunda başvuranla birlikte karar verilir.

  Correct Answer
  A. Görüşmenin üzerinde anlaşılmış bir amacı vardır.
  Explanation
  The correct answer is "Görüşmenin üzerinde anlaşılmış bir amacı vardır." This statement is correct because in a conversation, there is usually a specific purpose or goal that both parties are aware of and are working towards. This distinguishes a conversation from a casual chat or small talk where the purpose may not be clearly defined.

  Rate this question:

 • 3. 

  Görüşme sonunda başvuranın kişisel ve sosyal yaşamında değişim yaratmayı amaçlayan görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Sosyal inceleme görüşmesi

  • B.

   Teşhis görüşmesi

  • C.

   Yapılandırılmış görüşme

  • D.

   Tedavi görüşmesi

  • E.

   Odak grup görüşmesi

  Correct Answer
  D. Tedavi görüşmesi
  Explanation
  A "Tedavi görüşmesi" refers to a therapeutic interview or counseling session where the aim is to create change in the individual's personal and social life. This type of interview focuses on addressing and resolving psychological, emotional, or behavioral issues and helping the individual improve their overall well-being.

  Rate this question:

 • 4. 

  Görüşmecinin , görüşme sırasında aklına gelenler türlü soruyu sorduğu , gelen cevaplara göre yeni soruları şekillendirdiği görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Sosyal inceleme görüşmesi

  • B.

   Teşhis görüşmesi

  • C.

   Yapılandırılmış görüşme

  • D.

   Odak grup görüşmesi

  • E.

   Yapılandırılmamış görüşme

  Correct Answer
  E. Yapılandırılmamış görüşme
  Explanation
  The correct answer is "Yapılandırılmamış görüşme" because in an unstructured interview, the interviewer asks various questions based on what comes to their mind during the conversation and shapes their follow-up questions based on the responses they receive. This type of interview does not follow a predetermined structure or set of questions.

  Rate this question:

 • 5. 

  Puanlaması objektif olan puanlama türü hangisinin özelliğidir ?

  • A.

   Çoktan seçmeli

  • B.

   Doğru-Yanlış

  • C.

   Eşleştirme

  • D.

   Yazılı yoklama

  • E.

   Performans değerlendirme

  Correct Answer
  C. Eşleştirme
  Explanation
  The correct answer is "Eşleştirme." Eşleştirme is a type of scoring that is objective in nature. In this type of scoring, the test taker is required to match items from one column to items in another column based on specific criteria. The scoring is done based on the number of correct matches made by the test taker, making it an objective form of scoring.

  Rate this question:

 • 6. 

  Birbirine benzer olarak yazılmış iki setten oluşan madde türü hangisidir ?

  • A.

   Performans değerlendirme

  • B.

   Yazılı yoklama

  • C.

   Doğru- Yanlış

  • D.

   Eşleştirme

  • E.

   Çoktan seçmeli

  Correct Answer
  D. Eşleştirme
  Explanation
  The correct answer is "Eşleştirme" because it is the only option that mentions two sets of similar writing. The other options do not involve matching or comparing two sets of items.

  Rate this question:

 • 7. 

  Eğitimde kullanılan ölçme araçları eşleştirme maddeleri eşleştirmeli sorular hazırlanırken kaçınılması gerekenlerden değildir?

  • A.

   Eşleştirme soru ve cevapları, 5 ile 10 madde arasında olmalıdır.

  • B.

   Madde sayısının 5'ten az olması, tahmin ihtimalini artırır.

  • C.

   Cevaplar sütundaki ifadeler sorulardan en az 2-3 sayı daha az olmalıdır.

  • D.

   İsimler alfabetik sırada, tarih ve rakamlar ise büyüklük sırasına göre verilmelidir.

  • E.

   Puanlama, her soruya bir ağırlık verilerek yapılmalıdır.

  Correct Answer
  C. Cevaplar sütundaki ifadeler sorulardan en az 2-3 sayı daha az olmalıdır.
  Explanation
  The correct answer is "Cevaplar sütundaki ifadeler sorulardan en az 2-3 sayı daha az olmalıdır." This statement suggests that the number of answers in the column should be at least 2-3 less than the number of questions. This is important because it ensures that there are enough options for each question and prevents the possibility of having too few or too many answers compared to the questions.

  Rate this question:

 • 8. 

  Birbirleriyle bağlantılı doğru/yanlış tipindeki soruları içeren ve her bir doğru/yanlış kararının bir sonraki doğru/yanlış kararını etkilediği böylece öğrenilmesi birbirleriyle ilişkili bilgi düzenlemeleri üzerinden ölçme yapan, öğretim tekniği olarak da kullanılabilen değerlendirme aracı hangisidir?

  • A.

   Yapılandırılmış grid

  • B.

   Kelime ilişkilendirme

  • C.

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • D.

   Proje

  • E.

   Kavram haritası

  Correct Answer
  C. Tanılayıcı dallanmış ağaç
  Explanation
  Tanılayıcı dallanmış ağaç (decision tree) birbirleriyle bağlantılı doğru/yanlış tipindeki soruları içeren ve her bir doğru/yanlış kararının bir sonraki doğru/yanlış kararını etkilediği bir ölçme aracıdır. Bu ölçme aracı aynı zamanda bir öğretim tekniği olarak da kullanılabilir.

  Rate this question:

 • 9. 

  Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç şemasından hangi çıkışı tercih ederseniz yüksek puan alırsınız?

  • A.

   1. Çıkış

  • B.

   3. Çıkış

  • C.

   4. Çıkış

  • D.

   7. Çıkış

  • E.

   8. Çıkış

  Correct Answer
  C. 4. Çıkış
  Explanation
  The explanation for choosing 4. Çıkış as the preferred output cannot be determined without the complete question or context.

  Rate this question:

 • 10. 

  Öğrencinin zihnindeki bilgi ağında oluşmuş yanlış bağlantıları, yanlış stratejileri ve yanlış bilgileri ortaya çıkaran, birbiri ile bağlantılı doğru/yanlış tipi soruları içeren yöntemdir. Yukarıda özelliği verilen değerlendirme yöntemi hangisidir? 

  • A.

   Yapılandırılmış grid

  • B.

   Kavram haritası

  • C.

   Proje

  • D.

   Kelime ilişkilendirme

  • E.

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  Correct Answer
  E. Tanılayıcı dallanmış ağaç
  Explanation
  The given evaluation method is called "Tanılayıcı dallanmış ağaç" in Turkish, which translates to "Diagnostic branching tree" in English. This method helps identify incorrect connections, strategies, and information in the student's mental network of knowledge. It involves interconnected true/false type questions.

  Rate this question:

 • 11. 

  Aşağıdakilerden hangisi tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin avantajlarından biri değildir? 

  • A.

   Öğrencilerin yanlış öğrenmelerini, zihindeki yanlış bağlantıları ortaya çıkarmada oldukça etkilidir.

  • B.

   Öğrenci yanlış bir karar verdiğinde ve bunun farkına vardığında geri dönebilir. Böylece soruyu tekrar cevaplayabilir.

  • C.

   Kağıt, kalem ile yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da eğlenceli bir şekilde kullanılabilir.

  • D.

   Öğrenciler cevapları verirken hangi kararlarından vazgeçtiklerini, hangi sorulara ne dediklerini tespit edebilir.

  • E.

   Bu tekniğinin puanlandırılmasında öğrencinin ulaşmış olduğu çıkış noktaları dikkate alınmaz.

  Correct Answer
  E. Bu tekniğinin puanlandırılmasında öğrencinin ulaşmış olduğu çıkış noktaları dikkate alınmaz.
  Explanation
  Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği, öğrencilerin yanlış öğrenmelerini ve zihindeki yanlış bağlantıları ortaya çıkarmada etkilidir. Öğrenciler yanlış bir karar verdiklerinde geri dönebilir ve soruyu tekrar cevaplayabilirler. Bu teknik kağıt ve kalemle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da eğlenceli bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca öğrenciler, cevapları verirken hangi kararlarından vazgeçtiklerini ve hangi sorulara ne dediklerini tespit edebilirler. Ancak bu tekniğin puanlandırılmasında öğrencinin ulaşmış olduğu çıkış noktaları dikkate alınmaz.

  Rate this question:

 • 12. 

  Aşağıdaki sınav sorusu hangi tekniğe göre hazırlanmıştır?

  • A.

   Problem çözme

  • B.

   Kelime ilişkilendirme

  • C.

   Kavram haritası

  • D.

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • E.

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  Correct Answer
  D. Tanılayıcı dallanmış ağaç
  Explanation
  The question is asking which technique the exam question has been prepared according to. The correct answer is "Tanılayıcı dallanmış ağaç" which translates to "Diagnostic branching tree" in English. This technique involves presenting a series of questions or statements that lead to a final diagnosis or solution. In this case, the question is presenting a series of options and the correct answer is the technique that best fits the given options.

  Rate this question:

 • 13. 

  Eğitimde bir alternatif değerlendirme aracı olarak ilk kez Johnstone ve arkadaşları (1986) tarafından “Branching Trees and Diagnostic Testing” adlı bir makalede yer almıştır. Bu teknik; bir ağaç diyagramına yerleştirilen birbiriyle ilişkili önermelere, öğrencilerin doğru veya yanlış yanıtlar vererek bir sonuca ulaşmalarını sağlayan ve bu sayede öğrencilerin zihin yapılarındaki bilgi örüntüleri ile kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlayan bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.Yukarıda bahsi geçen teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Tanılayıcı dallanmış ağaç

  • B.

   Yapılandırılmış grid

  • C.

   Varsayımları kullanmama

  • D.

   Kelime ilişkilendirme

  • E.

   Kavram haritası

  Correct Answer
  A. Tanılayıcı dallanmış ağaç
  Explanation
  The technique described in the passage is called "Branching Trees and Diagnostic Testing". It involves using a tree diagram with interconnected propositions, where students provide true or false answers to reach a conclusion. This technique aims to assess and evaluate students' knowledge patterns and conceptual misconceptions. Therefore, the correct answer is "Tanılayıcı dallanmış ağaç" which translates to "Diagnostic branching tree" in English.

  Rate this question:

 • 14. 

  Aşağıda verilenlerden hangisi kelime ilişkilendirme testinin avantajlarından değildir?

  • A.

   Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.

  • B.

   Bireylere olduğu kadar büyük gruplara da kolaylıkla uygulanabilir.

  • C.

   Tüm derslerde uygulanabilen bir tekniktir.

  • D.

   Üst düzey düşünme becerilerini ölçmede zayıf bir yöntemdir

  • E.

   Kavram haritalarıyla desteklenerek anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırabilir.

  Correct Answer
  D. Üst düzey düşünme becerilerini ölçmede zayıf bir yöntemdir
  Explanation
  Kelime ilişkilendirme testinin avantajlarından biri, hazırlanması ve uygulanmasının kolay olmasıdır. Ayrıca, bireylere olduğu kadar büyük gruplara da kolaylıkla uygulanabilir. Ayrıca, tüm derslerde uygulanabilen bir tekniktir ve kavram haritalarıyla desteklenerek anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Ancak, üst düzey düşünme becerilerini ölçmede zayıf bir yöntemdir. Bu nedenle, kelime ilişkilendirme testinin avantajları arasında yer almaz.

  Rate this question:

 • 15. 

  Aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin geçerliğini ve güvenliğini sağlamak diğerlerine göre daha zordur?

  • A.

   Çoktan seçmeli testler

  • B.

   Kısa cevaplı sorular

  • C.

   Yapılandırılmış grid

  • D.

   Yazılı yoklamalar

  • E.

   Gözlem testleri

  Correct Answer
  D. Yazılı yoklamalar
  Explanation
  Yazılı yoklamalar, diğer ölçme araçlarına göre daha zor ve güvenliğini sağlamak daha zordur çünkü bu tür sınavlarda öğrencilerin cevaplarını kopyalama veya hile yapma olasılığı daha yüksektir. Diğer ölçme araçları, öğrencilerin cevaplarını kontrol etmek ve değerlendirmek için daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu nedenle, yazılı yoklamaların geçerliliğini ve güvenliğini sağlamak daha zor bir süreç gerektirebilir.

  Rate this question:

 • 16. 

  Sema Hanım eşinin kumar oynamaya başladığından şüphelenir ve kumar oynayan kişilerde Bulunan belirtileri araştırır ve bunların eşinde de bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için aşağıdaki tabloyu hazırlar. Belirtiler                                                        Var                     YokMaaşının yetersiz gelmesi                            (    )                   (     ) Sıkıntılı ruh hali                                            (    )                    (     ) Eve geç gelme                                             (    )                    (     ) Yalan söyleme                                              (    )                   (     ) Eşinin gözlerine bakıp sevdiğini söyleme     (    )                    (     ) Özel günleri hatırlama                                  (    )                    (     ) Tatile götürme                                              (    )                    (     )  Bir hafta boyunca eşini gözlemleyen Sema Hanım, hazırlamış olduğu tablodaki belirtilerin yarısından fazlasının eşinde olduğunu görünce onun kumar oynadığına karar verir.Sema Hanım’ın eşinin kumar oynayıp oynamadığını saptamada kullandığı ölçme türü ve aracı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? (Ölçme türü / Ölçme aracı)

  • A.

   Doğrudan / Kontrol listesi

  • B.

   Dolaylı / Çeteleme aracı

  • C.

   Doğrudan / Tutum ölçeği

  • D.

   Dolaylı / Kontrol listesi

  • E.

   Doğrudan / Öz değerlendirme formu

  Correct Answer
  D. Dolaylı / Kontrol listesi
  Explanation
  Sema Hanım, eşinin kumar oynadığından şüphelenir ve bu şüphesini doğrulamak için belirtileri araştırır. Bu belirtileri eşinde bulup bulunmadığını ortaya çıkarmak için bir kontrol listesi hazırlar. Bir hafta boyunca eşini gözlemleyen Sema Hanım, hazırladığı kontrol listesindeki belirtilerin yarısından fazlasının eşinde olduğunu fark eder. Bu nedenle, Sema Hanım'ın eşinin kumar oynadığına karar vermesi için kullandığı ölçme türü ve aracı "dolaylı / kontrol listesi"dir.

  Rate this question:

 • 17. 

  Aşağıdakilerden hangisi kelime ilişkilendirme testlerinin avantajlarından değildir?

  • A.

   Tüm sınıf ve düzeylerde uygulanabilir.

  • B.

   Bireysel ya da grupla uygulanabilir.

  • C.

   Öğrencinin bilişsel yapısındaki kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmesini sağlar.

  • D.

   Görsel hafıza ile öğrenme kolaylaşır.

  • E.

   Hazırlanması zor ve yavaştır

  Correct Answer
  E. Hazırlanması zor ve yavaştır
  Explanation
  The correct answer states that the disadvantage of word association tests is that they are difficult and time-consuming to prepare.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kelime ilişkilendirme testlerinde anahtar kelimeler alt alta kaç defa yazılır?

  • A.

   2-3

  • B.

   3-5

  • C.

   5-7

  • D.

   10-15

  • E.

   15-20

  Correct Answer
  D. 10-15
  Explanation
  In a word association test, the main keywords are usually repeated multiple times to assess the individual's ability to make connections between words. The given answer range of 10-15 suggests that the main keywords are repeated approximately 10 to 15 times in such tests. This repetition allows for a comprehensive evaluation of the individual's word association skills.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kelime ilişkilendirme testlerinde öğrencilerden kaç saniye içinde anahtar kavramın akıllarına getirdiği ilgili kelimeleri yazmaları istenir?

  • A.

   10

  • B.

   20

  • C.

   30

  • D.

   40

  • E.

   50

  Correct Answer
  C. 30
  Explanation
  In kelime ilişkilendirme testleri (word association tests), öğrencilerden anahtar kavramın akıllarına getirdiği ilgili kelimeleri yazmaları istenir. Bu testte, öğrencilerin kelimeleri yazma süresi ölçülür. Soruda, anahtar kavramın akıllarına getirilmesi için öğrencilere verilen süre belirtilmemiştir. Ancak, doğru cevap olarak verilen 30 saniye, öğrencilerin bu testte kelimeleri yazmak için genellikle verilen süredir.

  Rate this question:

 • 20. 

  Aşağıdakilerden hangisi doğru yanlış testlerinde şans hatasını azaltabilmek için önerilen önlemler arasında yer alır? 
  1. Düzenleme sırasında alınabilecek önlemler
  2. Madde yapısında yapılan değişiklikler
  3. Puanlama yöntemi (Düzeltme formülü)

  • A.

   Yanlız 1

  • B.

   Yanlız II

  • C.

   I ve II

  • D.

   I ve III

  • E.

   Hepsi

  Correct Answer
  E. Hepsi
  Explanation
  The correct answer is "Hepsi" which means "All of them" in English. This suggests that all of the mentioned measures (modifications during editing, changes in paragraph structure, and scoring method) are recommended to reduce chance errors in true/false tests.

  Rate this question:

 • 21. 

  Aşağıdakilerden hangisi doğru - yanlış testlerinin avantajlarından değildir?

  • A.

   Oldukça kolay ve tamamen objektif olarak puanlanabilir.

  • B.

   Eğitimin hemen her basamağında kullanılabilir.

  • C.

   Eğitimde doğru-yanlış maddeleri ile bilişsel alanın oldukça geniş bir bölümünün yoklanması olanaklıdır.

  • D.

   Doğru-.yanlış testleri öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılan izleme testleri için uygundur.

  • E.

   Doğru-yanlış testleri ile eğitimde kullanılan bazı ölçme araçlarına kıyasla daha çok soru sorulabilmesi olanaklıdır.

  Correct Answer
  D. Doğru-.yanlış testleri öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılan izleme testleri için uygundur.
  Explanation
  Doğru-yanlış testleri öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve öğretimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılan izleme testleri için uygundur. Bu tür testler, öğrencilerin bilgi eksikliklerini ve zayıf noktalarını belirlemek için kullanılır ve öğretim sürecinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu avantaj, testlerin öğrencilerin bilgi düzeyini ve öğrenme ilerlemesini ölçmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Diğer seçeneklerde belirtilen avantajlar ise doğru-yanlış testlerinin genel avantajlarıdır.

  Rate this question:

 • 22. 

  Doğru yanlış testlerin yazılmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • A.

   Doğru-yanlış maddelerinde kesin ifadeler kullanılmalı, çoğu zaman, bazen, birkaç vb. belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

  • B.

   Bir doğru-yanlış maddesinin yanlışlığı, önemsiz bir ayrıntıda, aldatıcı, dikkatten kaçan ya da algılanması zor olan bir noktada olmamalıdır.

  • C.

   Her madde kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır

  • D.

   Olumsuz önermelerden oluşan, özellikle çift olumsuz ifade içeren maddeler kullanılmamalıdır.

  • E.

   Her maddede birden çok fikir verilip ölçülebilir.

  Correct Answer
  E. Her maddede birden çok fikir verilip ölçülebilir.
  Explanation
  The statement "Her maddede birden çok fikir verilip ölçülebilir" is incorrect because each statement in true-false questions should only contain one idea that can be measured or evaluated. Including multiple ideas in a single statement can make it unclear and difficult to determine its accuracy.

  Rate this question:

 • 23. 

  Aşağıkilerden hangisi kelime ilişkilendirme testi (kit)’in dezavantajları arasında değildir ?

  • A.

   Hazırlanması kolay ve hızlıdır

  • B.

   Bireysel yada grupla uygulanabilir

  • C.

   Öğrencinin bilişsel yapısındaki kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmesini sağlar.

  • D.

   Tüm sınıf ve düzeylerde uygulanabilir.

  • E.

   Uygulama, sentez ve değerlendirme basamakları için uygun değildir.

  Correct Answer
  E. Uygulama, sentez ve değerlendirme basamakları için uygun değildir.
  Explanation
  The given answer states that the word association test is not suitable for the application, synthesis, and evaluation stages. This means that the test may not effectively assess higher-order thinking skills such as analyzing and evaluating information or synthesizing new ideas. However, the test is easy and quick to prepare, can be administered individually or in groups, and allows students to demonstrate their understanding of the relationships between concepts in their cognitive structure.

  Rate this question:

 • 24. 

  Öğrenciler bu teknikte, belli bir süre içerisinde (yaş grubuna göre genellikle 30-50 sn) herhangi bir konu ile ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Bu bilginin sunulduğu ölçme değerlendirme testinin adı nedir ?

  • A.

   Performansa dayalı değerlendirme

  • B.

   Kelime ilişkilendirme testleri

  • C.

   Zihin haritaları

  • D.

   Çoktan seçmeli test

  • E.

   Gözlem testleri

  Correct Answer
  B. Kelime ilişkilendirme testleri
  Explanation
  In this technique, students are asked to provide words that are associated with a given key concept within a certain time frame (usually 30-50 seconds depending on the age group). This type of assessment test, where this information is presented, is called word association tests.

  Rate this question:

 • 25. 

  Öğrencinin uzun dönemli hafızasından herhangi bir anahtar kavramı verdiği sıralı cevabın bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı gösterdiği farz edilir. Diyen birisi hangi testi kullanmalıdır ?

  • A.

   Çoktan seçmeli test

  • B.

   Proje

  • C.

   Kelime ilişkilendirme testi

  • D.

   Gözlem testi

  • E.

   Performans değerlendirme

  Correct Answer
  C. Kelime ilişkilendirme testi
  Explanation
  The given answer suggests that a word association test should be used. This type of test is designed to assess the connections and semantic proximity between concepts in a student's long-term memory. It involves presenting a series of words and asking the student to associate each word with another word or concept. This test can provide insights into the cognitive structure and associative links in the student's memory.

  Rate this question:

 • 26. 

  Aşağıdakilerden hangisi akran değerlendirmenin diğer değerlendirmelerden farkları arasında yer almaz?

  • A.

   Öğrenci merkezlidir

  • B.

   Çok deneyim-az hata yapılmasını sağlar

  • C.

   Yaşam boyu öğrenme sağlar.

  • D.

   Derin öğrenmeyi sağlar.

  • E.

   Süreçten çok sonuç önemlidir.

  Correct Answer
  E. Süreçten çok sonuç önemlidir.
  Explanation
  The given options describe the differences of peer assessment from other evaluations. All options except "Süreçten çok sonuç önemlidir" (Process is more important than the result) highlight the unique characteristics of peer assessment, such as being student-centered, promoting experiential learning, enabling lifelong learning, and facilitating deep learning.

  Rate this question:

 • 27. 

  Aşağıdakilerden hangisi  Akran değerlendirmenin avantajları arasında yer almaktadır?

  • A.

   Grup içi uyumsuzluğu azaltır.

  • B.

   Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

  • C.

   Dışsal değerlendirmeyi referans alır.

  • D.

   Aşırı yarış ortamı sağlar.

  • E.

   Değerlendirme öğrenmenin parçasıdır.

  Correct Answer
  D. Aşırı yarış ortamı sağlar.
 • 28. 

  Aşağıdakilerden hangisi Akran değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?

  • A.

   Objektif bakış açısı sağlar

  • B.

   Öğrendiklerini test etmeyi sağlar.

  • C.

   İş birlikçi çalışmayı sağlar

  • D.

   Dönütler önemli unsurudur

  • E.

   Sadece değerlendiren kişiye katkı sağlar

  Correct Answer
  E. Sadece değerlendiren kişiye katkı sağlar
  Explanation
  Peer assessment is a method that involves students evaluating and providing feedback on each other's work. It aims to promote an objective perspective, test the knowledge and skills acquired, foster collaboration, and emphasize the importance of feedback. However, it does not solely benefit the evaluator but also contributes to the learning process of the person being evaluated.

  Rate this question:

 • 29. 

  Öğrencilerin belli bir konuda bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının arkadaşları tarafından yorumlanması (I) deney yapma, proje hazırlama, düzenek geliştirme veya psiko-motor becerilerinin bir puanlama kriteriyle ölçülmesi sürecine (II) denir.Yukarıdaki I ve II numaralı boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  • A.

   Tamlayıcı dallanmış ağaç, Rubric

  • B.

   Öz değerlendirme, Portfolyo

  • C.

   Performans değerlendirme, Portfolyo

  • D.

   Akran değerlendirme, Performans değerlendirme

  • E.

   Portfolyo, Performans değerlendirme

  Correct Answer
  D. Akran değerlendirme, Performans değerlendirme
  Explanation
  The given question asks for the correct terms to fill in the blanks. The first blank refers to the process of students' knowledge, skills, attitudes, and behaviors being evaluated by their peers, which is known as "akran değerlendirme" in Turkish. The second blank refers to the process of measuring students' experimental work, project preparation, device development, or psychomotor skills with a scoring criterion, which is known as "performans değerlendirme" in Turkish. Therefore, the correct answer is "Akran değerlendirme, Performans değerlendirme."

  Rate this question:

 • 30. 

  Portfolyo değerlendirme sisteminde bireysel değerlendirme yapıldığından öğrenci istediği çalışmayı kendisi seçer. İstemediği çalışmayı yapmaz. Öğretmen çalışmaları sürecinde aktif değil danışman durumundadır. Bilgiyi öğrenci araştırıp, analiz edip üst düzey düşünerek organize eder. Ayrıca, öğrenci değerlendirme sürecinde aktiftir. Bu aktif değerlendirmenin öğrenmeye katkısını sağlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlendirmenin avantajlarından biri değildir? 

  • A.

   Öğrencinin gelişimine katkıda bulunur.

  • B.

   Kapsam geçerliği yüksektir.

  • C.

   Öğrenciye rehberlik eder.

  • D.

   Öğrenme sürecini verimli hale getirir.

  • E.

   Öğrencinin üst düzey ve yaratıcı düşünmesine imkan sağlar

  Correct Answer
  B. Kapsam geçerliği yüksektir.
 • 31. 

  Öğrencilerin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Performans değerlendirme

  • B.

   Akran değerlendirme

  • C.

   Mutlak değerlendirme

  • D.

   Tümel (portfolyo) değerlendirme

  • E.

   Bağıl değerlendirme

  Correct Answer
  D. Tümel (portfolyo) değerlendirme
  Explanation
  A teacher who wants to see students' development throughout the instructional process and ensure their participation in the evaluation would use holistic (portfolio) assessment. This type of assessment involves collecting and reviewing a variety of student work samples and reflections over time to assess their overall progress and achievement. It provides a comprehensive view of students' abilities, growth, and learning outcomes.

  Rate this question:

 • 32. 

  Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinden hangisinden yararlanması en uygun olur ?

  • A.

   Tamamlama tipi sorular

  • B.

   Doğru-yanlış tipi sorular

  • C.

   Uzun yazmalı sorular

  • D.

   Çoktan seçmeli sorular

  • E.

   Eşleştirme tipi sorular

  Correct Answer
  C. Uzun yazmalı sorular
  Explanation
  The teacher wants to determine how well the students adhere to spelling rules while writing. Therefore, the most appropriate question type for the teacher to use would be long essay questions, as they would allow the students to demonstrate their writing skills and spelling abilities in a more comprehensive manner.

  Rate this question:

 • 33. 

  Bir öğretmen yalnızca “yazmalı bir yazılı sınav” hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz ?

  • A.

   Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması ve sınavın bir süre sonra tekrar uygulanması

  • B.

   Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı cevap anahtarının hazırlanması

  • C.

   Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi

  • D.

   Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması,

  • E.

   Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması.

  Correct Answer
  C. Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimlerde dikkate alınarak tümüne birden puan verilmesi
  Explanation
  The given answer states that reading all of a student's answers and giving a single score based on the overall impression of the student does not increase the reliability and validity of the scores obtained from the exam. This is because it is a subjective method of scoring and does not provide a consistent and standardized assessment of the student's performance.

  Rate this question:

 • 34. 

  Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama tipi sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir ?

  • A.

   Görünüşü nedenleriyle birlikte açıklama,

  • B.

   Bir kavramı ve ilkeyi tanımlama,

  • C.

   Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtme,

  • D.

   Bilgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme

  • E.

   Olgu ve olayları verilen bir ölçüte göre gruplama,

  Correct Answer
  D. Bilgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme
  Explanation
  Bilgilerden yararlanarak yeni bir problemi çözme, diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama tipi sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir. Bu tür bir sınav, öğrencilerin edindikleri bilgileri kullanarak gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmelerini gerektirir. Bu, öğrencilerin bilgiyi anlama ve uygulama becerilerini ölçmek için etkili bir yöntemdir.

  Rate this question:

 • 35. 

  Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin;  
  1. her cevap için uygun kutucukları bulma,
  2. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme,
  3. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazma
  ​işlemlerinde hangilerini yapmaları istenir?

  • A.

   Yalnız 1

  • B.

   Yalnız II

  • C.

   1 ve 2

  • D.

   1 ve 3

  • E.

   2 ve 3

  Correct Answer
  A. Yalnız 1
  Explanation
  In a structured grid application, students are only required to find the appropriate boxes for each answer. They are not required to progress based on whether the answer in the box is correct or incorrect. Therefore, the correct answer is "Yalnız 1" which means "Only 1".

  Rate this question:

 • 36. 

  …………………. öğrencinin bilinç yapısındaki yanlış kavramları bilgi şemasındaki eksiklikleri ortaya koyan bir tekniktir. yaşa ve seviyeye bağlı olarak 9, 12, 16 kutudan oluşan bir tablo hazırlanır ve numaralandırılır. öğretmen cevapları gelişigüzel kutulara yerleştirir. kutular dolana kadar soru hazırlanarak kutulara dağıtılır. Yukarındaki  nokta nokta kısmına hangi aşağıdaki ifade yerleşir? 

  • A.

   Performans Değerlendirme

  • B.

   Yapılandırılmış Grid

  • C.

   Yazılı Yoklama

  • D.

   Sözlü Yoklama

  • E.

   Akran Değerlendirme

  Correct Answer
  B. Yapılandırılmış Grid
  Explanation
  The given answer is "Yapılandırılmış Grid" because the technique described in the passage involves creating a structured grid to identify the misconceptions in a student's knowledge schema. The grid consists of numbered boxes, and the teacher randomly places the answers in the boxes until all the boxes are filled. This technique allows for the preparation and distribution of questions based on age and level, helping to assess the student's performance and identify any gaps in their understanding.

  Rate this question:

 • 37. 

  1- Örümcek       2- Balina        3- Kelebek   4- Yengeç    5- Sazan         6- Yılan       7- Kartal       8- Solucan         9- Kurbağa Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir?
  1. Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 2, 5, 6, 7, 9)
  2. Seçtiğiniz hayvanları balık – sürüngen – kurbağa – kuş –  memeli doğrultusunda sıralayınız. (Cevap: 5, 6, 9, 7, 2)
  Yukarındaki soru ve cevap örneği hangi değerlendirmedir?

  • A.

   Yapılandırılmış Grid

  • B.

   Boşluk Doldurma

  • C.

   Akran Değerlendirm

  • D.

   Portfolyo

  • E.

   Öz değerlendirme

  Correct Answer
  A. Yapılandırılmış Grid

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 02, 2016
  Quiz Created by
  Grobalproblem
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.