Fast Eiendom - Hjemmelskonflikten (Avtaleekstinksjon)

5 Questions | Total Attempts: 483

SettingsSettingsSettings
Fast Eiendom - Hjemmelskonflikten (Avtaleekstinksjon) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke(n) bestemmelse(r) regulerer hjemmelskonflikten i fast eiendom?
  • A. 

   Tgl. § 27

  • B. 

   Avtl. § 34

  • C. 

   Ekstl. § 1 nr. 1

  • D. 

   Tgl. § 20

  • E. 

   Tgl. § 23

  • F. 

   Tgl. § 12

 • 2. 
  Hvilke av disse alternativene er vilkår for at B skal ekstingvere H's rett til en fast eiendom?
  • A. 

   B må få grunnbokshjemmelen overført

  • B. 

   A må ha grunnbokshjemmelen til den retten han overfører

  • C. 

   A må ha grunnbokshjemmelen til eiendomsretten til eiendommen

  • D. 

   Avtalen mellom A og B må være ugyldig

  • E. 

   Grunnbokshjemmelen til A må i utganspunktet bygge på en ugyldig avtale mellom A og H

  • F. 

   A må være i god tro om at avtalen med H er ugyldig

  • G. 

   B må være i god tro om H's rett til eiendommen

 • 3. 
  En vakker dag ble Peder presset til å selge eiendommen sin til Hans for en meget lav pris. Hans hadde fått tak i en del pikante nakenbilder av Peder fra Peders eks kjæreste, Marte Kirkerud. Disse bildene truet Hans med å legge ut på facebook hvis han ikke fikk kjøpe Peders eiendom billig. I ren panikk tenkte Peder det var best å gjøre det Hans bad om. Etter at Peder hadde overført grunnbokshjemmelen, betalte Hans kjøpesummen. Hans var imidlertid ikke interessert i å eie eiendommen selv. Ca. en uke etter Hans hadde kjøpt eiendommen av Peder, solgte han den videre til Lars Holm. Lars var mer enn villig til å betale full markedspris for eiendommen. Grunnbokshjemmelen ble overført til Lars samtidig med betalingen av kjøpesummen. Kort tid etter salget til Lars fant Peder ut at det var på tide å manne seg opp! Han kunne ikke la seg presse rundt på den måten. Fordi Hans hadde dratt til Argentina med pengene sine, fremmet Peder krav mot Lars Holm om å få tilbake eiendommen sin. Lars nektet. Hvem har rett til eiendommen?
  • A. 

   Lars

  • B. 

   Peder

  • C. 

   Hans

  • D. 

   Staten

 • 4. 
  En vakker dag ble Peder presset til å selge eiendommen sin til Hans for en meget lav pris. Hans hadde fått tak i en del pikante nakenbilder av Peder fra Peders eks kjæreste, Marte Kirkerud. Disse bildene truet Hans med å legge ut på facebook hvis han ikke fikk kjøpe Peders eiendom billig. I ren panikk tenkte Peder det var best å gjøre det Hans bad om. Etter at Peder hadde overført grunnbokshjemmelen, betalte Hans kjøpesummen. Hans var imidlertid ikke interessert i å eie eiendommen selv. Ca. en uke etter Hans hadde kjøpt eiendommen av Peder, gav han den gratis bort til sin gode venn Lars Holm. Grunnbokshjemmelen ble umiddelbart overført til Lars. Kort tid etter overføringen til Lars fant Peder ut at det var på tide å manne seg opp! Han kunne ikke la seg presse rundt på den måten. Fordi Hans hadde dratt til Argentina med pengene sine, fremmet Peder krav mot Lars Holm om å få tilbake eiendommen sin. Lars nektet. Hvem har rett til eiendommen?
  • A. 

   Lars

  • B. 

   Peder

  • C. 

   Hans

  • D. 

   Staten

 • 5. 
  I gamle dager kjøpte Marte og Kari hver sin eiendom på landet. De ble raskt gode naboer. Ja, så gode naboer ble de at de ikke tok seg bryet med å sette opp et gjerde mellom tomtene. Begge var enige om at grensen mellom eiendommene gikk fra en morken trerot på den ene siden til en gammal bjørk på den andre siden. Da landmåleren Hans Tastad skulle gjennomføre oppmålingen av eiendommene, ble det imidlertid gjort en feil. Uten at noen visste hvorfor, tegnet Hans opp eiendommene slik at grensen mellom dem ikke gikk mellom trerota og bjørketreet. I stedet for tegnet og skrev Hans i målebrevene at grensen fulgte den lille bekken som rant over Martes eiendom. Målebrevene ble tinglyst på de respektive eiendommen etter reglene som gjaldt om dette i gamle dager. (PS: I dag tinglyser man ikke "matrikkelbrev", som det nå heter. Matrikkelbrevene registreres i et eget register, kalt "Matrikkelen"). Verken Marte eller Kari brydde seg om den feilen som var gjort. Tiden gikk og etterhvert døde både Marte og Kari. Eiendommene ble arvet av barna deres. Fordi Karis eneste sønn ikke var interessert i å flytte på landet, valgte han heller å selge eiendommen til Lars Holm. Etter at Lars hadde fått overført grunnbokshjemmelen til eiendommen, ønsket han å sette opp et gjerde mellom eiendommene. Lars og enebarnet til Marte, som het Laura, ble imidlertid fort uenige om hvor gjerdet skulle stå. Lars mente at gjerdet skulle settes opp etter grensebeskrivelsen som fremgikk av det tinglyste målebrevet. Lars hadde sjekket målebrevet før han kjøpte Karis gamle eiendom, og innrettet seg etter at grensen mot Lauras eiendom fulgte bekken slik målebrevet sa. Laura mente at gjerdet måtte settes opp etter den opprinnelige grensen mellom eiendommene; fra den morkne trerota til bjørketreet. Partene var enige om at den omstridte delen av eiendommen kunne kalles for "Gazastripen". Hvem har eiendomsrett til (denne) Gazastripen?
  • A. 

   Laura

  • B. 

   Hans Tastad

  • C. 

   Lars

  • D. 

   Umulig å si sikkert. Her må partene til forhandlingsbordet, og gi og ta.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.