Fast Eiendom - Hjemmelskonflikten (Avtaleekstinksjon)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Knutsern_32
K
Knutsern_32
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,621
Questions: 5 | Attempts: 661

SettingsSettingsSettings
Fast Eiendom - Hjemmelskonflikten (Avtaleekstinksjon) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Hvilke(n) bestemmelse(r) regulerer hjemmelskonflikten i fast eiendom?

  • A.

   Tgl. § 27

  • B.

   Avtl. § 34

  • C.

   Ekstl. § 1 nr. 1

  • D.

   Tgl. § 20

  • E.

   Tgl. § 23

  • F.

   Tgl. § 12

  Correct Answer(s)
  A. Tgl. § 27
  B. Avtl. § 34
 • 2. 

  Hvilke av disse alternativene er vilkår for at B skal ekstingvere H's rett til en fast eiendom?

  • A.

   B må få grunnbokshjemmelen overført

  • B.

   A må ha grunnbokshjemmelen til den retten han overfører

  • C.

   A må ha grunnbokshjemmelen til eiendomsretten til eiendommen

  • D.

   Avtalen mellom A og B må være ugyldig

  • E.

   Grunnbokshjemmelen til A må i utganspunktet bygge på en ugyldig avtale mellom A og H

  • F.

   A må være i god tro om at avtalen med H er ugyldig

  • G.

   B må være i god tro om H's rett til eiendommen

  Correct Answer(s)
  A. B må få grunnbokshjemmelen overført
  B. A må ha grunnbokshjemmelen til den retten han overfører
  E. Grunnbokshjemmelen til A må i utganspunktet bygge på en ugyldig avtale mellom A og H
  G. B må være i god tro om H's rett til eiendommen
  Explanation
  To extinguish H's right to a fixed property, B must have the title deed transferred to him, A must have the title deed to the right he is transferring, the title deed of A must initially be based on an invalid agreement between A and H, and B must be in good faith regarding H's right to the property.

  Rate this question:

 • 3. 

  En vakker dag ble Peder presset til å selge eiendommen sin til Hans for en meget lav pris. Hans hadde fått tak i en del pikante nakenbilder av Peder fra Peders eks kjæreste, Marte Kirkerud. Disse bildene truet Hans med å legge ut på facebook hvis han ikke fikk kjøpe Peders eiendom billig. I ren panikk tenkte Peder det var best å gjøre det Hans bad om. Etter at Peder hadde overført grunnbokshjemmelen, betalte Hans kjøpesummen. Hans var imidlertid ikke interessert i å eie eiendommen selv. Ca. en uke etter Hans hadde kjøpt eiendommen av Peder, solgte han den videre til Lars Holm. Lars var mer enn villig til å betale full markedspris for eiendommen. Grunnbokshjemmelen ble overført til Lars samtidig med betalingen av kjøpesummen. Kort tid etter salget til Lars fant Peder ut at det var på tide å manne seg opp! Han kunne ikke la seg presse rundt på den måten. Fordi Hans hadde dratt til Argentina med pengene sine, fremmet Peder krav mot Lars Holm om å få tilbake eiendommen sin. Lars nektet. Hvem har rett til eiendommen?

  • A.

   Lars

  • B.

   Peder

  • C.

   Hans

  • D.

   Staten

  Correct Answer
  A. Lars
  Explanation
  Lars has the right to the property because he purchased it from Hans, who had previously bought it from Peder. Lars paid the full market price for the property and the transfer of ownership was completed with the payment. Peder, who initially sold the property to Hans under pressure, later regretted his decision and tried to reclaim the property from Lars. However, since Lars is a bona fide purchaser who bought the property in good faith and for value, he has the legal right to keep the property.

  Rate this question:

 • 4. 

  En vakker dag ble Peder presset til å selge eiendommen sin til Hans for en meget lav pris. Hans hadde fått tak i en del pikante nakenbilder av Peder fra Peders eks kjæreste, Marte Kirkerud. Disse bildene truet Hans med å legge ut på facebook hvis han ikke fikk kjøpe Peders eiendom billig. I ren panikk tenkte Peder det var best å gjøre det Hans bad om. Etter at Peder hadde overført grunnbokshjemmelen, betalte Hans kjøpesummen. Hans var imidlertid ikke interessert i å eie eiendommen selv. Ca. en uke etter Hans hadde kjøpt eiendommen av Peder, gav han den gratis bort til sin gode venn Lars Holm. Grunnbokshjemmelen ble umiddelbart overført til Lars. Kort tid etter overføringen til Lars fant Peder ut at det var på tide å manne seg opp! Han kunne ikke la seg presse rundt på den måten. Fordi Hans hadde dratt til Argentina med pengene sine, fremmet Peder krav mot Lars Holm om å få tilbake eiendommen sin. Lars nektet. Hvem har rett til eiendommen?

  • A.

   Lars

  • B.

   Peder

  • C.

   Hans

  • D.

   Staten

  Correct Answer
  A. Lars
  Explanation
  Lars has the right to the property because Hans gave it to him as a gift. Peder was pressured into selling the property to Hans at a low price, but Hans did not have any intention of owning the property himself. Instead, he gave it to his friend Lars. Peder later realized that he was being manipulated and wanted the property back, but Lars refused to return it. Since the property was legally transferred to Lars, he has the rightful ownership.

  Rate this question:

 • 5. 

  I gamle dager kjøpte Marte og Kari hver sin eiendom på landet. De ble raskt gode naboer. Ja, så gode naboer ble de at de ikke tok seg bryet med å sette opp et gjerde mellom tomtene. Begge var enige om at grensen mellom eiendommene gikk fra en morken trerot på den ene siden til en gammal bjørk på den andre siden. Da landmåleren Hans Tastad skulle gjennomføre oppmålingen av eiendommene, ble det imidlertid gjort en feil. Uten at noen visste hvorfor, tegnet Hans opp eiendommene slik at grensen mellom dem ikke gikk mellom trerota og bjørketreet. I stedet for tegnet og skrev Hans i målebrevene at grensen fulgte den lille bekken som rant over Martes eiendom. Målebrevene ble tinglyst på de respektive eiendommen etter reglene som gjaldt om dette i gamle dager. (PS: I dag tinglyser man ikke "matrikkelbrev", som det nå heter. Matrikkelbrevene registreres i et eget register, kalt "Matrikkelen"). Verken Marte eller Kari brydde seg om den feilen som var gjort. Tiden gikk og etterhvert døde både Marte og Kari. Eiendommene ble arvet av barna deres. Fordi Karis eneste sønn ikke var interessert i å flytte på landet, valgte han heller å selge eiendommen til Lars Holm. Etter at Lars hadde fått overført grunnbokshjemmelen til eiendommen, ønsket han å sette opp et gjerde mellom eiendommene. Lars og enebarnet til Marte, som het Laura, ble imidlertid fort uenige om hvor gjerdet skulle stå. Lars mente at gjerdet skulle settes opp etter grensebeskrivelsen som fremgikk av det tinglyste målebrevet. Lars hadde sjekket målebrevet før han kjøpte Karis gamle eiendom, og innrettet seg etter at grensen mot Lauras eiendom fulgte bekken slik målebrevet sa. Laura mente at gjerdet måtte settes opp etter den opprinnelige grensen mellom eiendommene; fra den morkne trerota til bjørketreet. Partene var enige om at den omstridte delen av eiendommen kunne kalles for "Gazastripen". Hvem har eiendomsrett til (denne) Gazastripen?

  • A.

   Laura

  • B.

   Hans Tastad

  • C.

   Lars

  • D.

   Umulig å si sikkert. Her må partene til forhandlingsbordet, og gi og ta.

  Correct Answer
  A. Laura
  Explanation
  Laura has ownership rights to the disputed strip of land. This is because the original agreement between Marte and Kari defined the boundary as being from the decaying tree root to the old birch tree. Although there was a mistake made by the land surveyor Hans Tastad, who mistakenly drew the boundary along the small stream on Marte's property, this error does not override the original agreement between Marte and Kari. Therefore, Laura, as the inheritor of Marte's property, has the rightful claim to the disputed strip of land.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 05, 2019
  Quiz Created by
  Knutsern_32
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.