Dmr 2 Kolokvijum Nova Pitanja

44 Questions

Settings
Please wait...
Dmr 2 Kolokvijum Nova Pitanja

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kolaborativno filtriranje koristi 
  • A. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o ostalim korisnicima

  • B. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre koteksta i podatke o proizvodima

  • C. 

   Samo podatke sa profila korisnika i parametre korisnika

  • D. 

   Koristi sve raspolozive podatke na interentu o korisniku artiklima i drugim korisnicima

 • 2. 
  Ako se ukloni cvor iz grafa mreze poverenja, a grane se preusmere na njegove poverljive cvorove i ako se spojeno poverenje ne promeni onda je u pitanju  
  • A. 

   Uverenje

  • B. 

   Preporuceni nivo poverenja

  • C. 

   Poverenje koje ima slabu opstu invarijantnost

  • D. 

   Poverenje koje ima jaku opstu invarijantnost

 • 3. 
  Enterprise mashup 
  • A. 

   Je aplikacija koja kombinujue podatke iz vise izvora (feed) RSS-a i jedan izvor, koji poseduje graficki prikaz

  • B. 

   Podrazumeva kratkotrajnu integraciju koja obezbedjuje neki novi sadrzaj ili bolje razumevanje medju korisnicima

  • C. 

   Obicno integrise podatke iz internih i eksternih izvora preduzeca

  • D. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz vise javnih izvora i organizuje ih u jednostavan interfejs koji je prikazan u okviru pretrazivaca

 • 4. 
  Identifikacija kljucnih tema/koncepata i semanticko ideksiranje su  
  • A. 

   Potpuno razliciti termini koji se cesto menjaju

  • B. 

   Slicni termini s tim sto se kod semantickog indeksiranja teme/koncepti ne vezuju za pojedinacne reci

  • C. 

   Slicni termini s tim sto se kod identifikacije kljucnih tema/koncepata teme/koncepti ne vezuju za ceo tekst

  • D. 

   Slicni termini s tim sto se kod identifikacije kljucnih tema/koncepata teme/koncepti ne vezuju za pojedinacne reci

 • 5. 
  Najcesce koriscene mere za procenu performansi sistema za ekstrakciju su 
 • 6. 
  Koja tvrdnja je tacna  
  • A. 

   Ivice drustvenog grafa su cvorovi koji su slabo povezani

  • B. 

   Cvorovi grafa predstavljaju entitete izmedju kojih posmatramo veze

  • C. 

   Ne moze svakom grafu da se pridruzi matrica susedstva

  • D. 

   Cvorovi grafa predstavljaju relacije koje vaze u drustvenoj mrezi

 • 7. 
  Most je (u analizi drustvenih mreza -grafovima)Ne znam odgovor
  • A. 

   Cvor koji povezuje dva klastera

  • B. 

   Veza koja povezuje dva klastera

  • C. 

   Cvor koji ima najvecu sopstvenu centralnost

  • D. 

   Cvor koji ima najvecu betweenness centrality

 • 8. 
  Jedan od prvih primera mashup-a je  
  • A. 

   Craigslist

  • B. 

   Ibm mashup centar

  • C. 

   Yahoo pipes

  • D. 

   Housing maps

 • 9. 
  Kvalitet sistema preporuke se meri kroznjenu sposobnost 
  • A. 

   Da preporuci sto vise sadrzaja

  • B. 

   Da bude user frendly

  • C. 

   Da vrsi brzu selekciju

  • D. 

   Da preporuci sadrzaj iz long tail-a

 • 10. 
  Poverenje se razlicito ocenjuje od strane razlicitih ljudi sto znaci da je poverenje kao pojava 
  • A. 

   Merljivo

  • B. 

   Kompozitno

  • C. 

   Relevantno

  • D. 

   Subjektivno

 • 11. 
  Roy Thomas Fielding americki naucnik i IT strucnjak prvi opisuje 
  • A. 

   HTTP

  • B. 

   API

  • C. 

   REST

  • D. 

   SaaS

 • 12. 
  Kada se dobija veci broj preporuka o poverenju u drugu stranu na osnovu njih se sastavlja jedno poverenje, sto znaci da je poverenje kao pojava : 
  • A. 

   Relevantno

  • B. 

   Kompozitno

  • C. 

   Subjektivno

  • D. 

   Merljivo

 • 13. 
  Sistem za ekstrakciju 
  • A. 

   Odredjuje na sta se odnosi entitet

  • B. 

   Pronalazi (potencijalno)relevantne tekstove i prezentuje ih korisniku

  • C. 

   Prepoznaje entitet u tekstu i jednostavno ih identifikuje

  • D. 

   Analizira tekstove i prezentuje samo segmente informacija (izvucene iz teksta)za koje korisnik moze biti zainteresovan

 • 14. 
  Ekstrakcija i informacija i pretrazivanje informacija su 
  • A. 

   Slicni procesi, gde ekstrakcija informacija analizira tekstove i predstavlja samo segmente teskta , a sistem za pretrazivanje pronalazi relevantne tekstove

  • B. 

   Su slicni procesi, gde ekstrakcija informacija pronalazi relevantne tekstove , a sistem za pretrazivanje analizira tekstovei predstavlja samo segmente teksta

  • C. 

   Identicni procesi i predstavljaju sinoonime za isti postupak

  • D. 

   Potpuno razliciti procesi

 • 15. 
  Velicina mreze se odnosi na  
  • A. 

   Broj cvorova u mrezi

  • B. 

   Dijametar mreze

  • C. 

   Broj veza u mrezi

  • D. 

   Odnos broja cvora i broja veza

 • 16. 
  KOd pirsonovog koeficijenta , sto je vrednost bliza 1 to znaci da  
  • A. 

   Da artikal/korisnika ne treba preporuciti

  • B. 

   Da artikal/korisnika treba preporuciti

  • C. 

   Se korisnici/artikli visee razlikuju

  • D. 

   Su korisnici/artikli slicniji

 • 17. 
  Problem hladnog starta (Cold start problem )je problem koji se javlja kada 
  • A. 

   Nemoze da se utvdri slicnost izmedju korisnika/artikla

  • B. 

   Za neki proizvod/sadrzaj ne postoji nijedna direktna cena

  • C. 

   Postoji nedostatak parova (korisni. ocena)

  • D. 

   Nedostaju informacija o novim korisnicima /artiklima

 • 18. 
  Sta je tacno 
  • A. 

   Poverenje u osobu povlaci poverenje u temu

  • B. 

   Poverenje u temu povlaci poverenje u osobu

  • C. 

   Poverenje u celini znaci poverenje u osobu ali ne i obavezno poverenje u temu

  • D. 

   Poverenje u celini povlaci poverenjei u temu i u osobu

 • 19. 
  Korisnici koji su kupili proizvod X takodje su kupili proizvod Y je objasnjeje koje se dobija kada sisetm primanjeuje metodu 
  • A. 

   Koja se bazira na sadrzaju

  • B. 

   Koja se bazira na drustvenim konekcijama

  • C. 

   Koja koristi bazu znanja najblizih suseda

  • D. 

   Najblizih suseda

 • 20. 
  Metrika mreze links per node se definise kao kolicnik  
  • A. 

   Broj stvarnih veza u mrezi/ukupan broj cvorova u mrezi

  • B. 

   Broj cvorova u mrezi /ukupan broj stvarnih veza u mrezi

  • C. 

   Broj stvarnih veza u mrezi/ukupan broj mogucih veza u mrezi

  • D. 

   Broj cvorova u mrezi/ukupan broj mogucih veza u mrezi

 • 21. 
  Blizina cvorova (closeness centrality)oznacava 
  • A. 

   Koliko cvorova je direktno povezano sa posmatranim cvorom

  • B. 

   Broj cvorova izmedju kojih se posmatrani cvor nalazi

  • C. 

   Koliko je posmatrani cvor povezan sa opstalim cvorovima koji su uticajni

  • D. 

   Blizinu posmatranog cvora centralnoj poziciji

 • 22. 
  Velika kolicina vesti , blogova, foruma, wiki podataka...kojima su ljudi svakodnevno okruzeni dovodi do  
  • A. 

   Filter bubble oproblema

  • B. 

   Fenomena nazvanoh long tail

  • C. 

   Zasicenja informacijama

  • D. 

   Zasicenja interakcijama

 • 23. 
  Proces rasta mreze u kome velika vecina novih cvorova pristupa mrezi kroz uspostavljene konkcije sa cvorovima koji vec imaju visok stepen opisuje: 
  • A. 

   Betweens centrality

  • B. 

   Sopstvena centralnost

  • C. 

   Fenomen malog sveta

  • D. 

   Preferential attachment

 • 24. 
  Grafove realnih (online) drustvenih mreza karakterise 
  • A. 

   Postojanje malog broja velikih jako povezanih grupa

  • B. 

   Postojanje malog broja velikih slabo povezanih grupa

  • C. 

   Postojanje velikog broja malih dobro povezanih grupa

  • D. 

   Postojanje velikog broja malih slabo povezanih grupa

 • 25. 
  Tranzitivnost zajedno sa homofilijom dovodi do 
  • A. 

   Stvaranje strukturnih rupa

  • B. 

   Pucanje kljucnih veza u mrezi

  • C. 

   Stvaranje gustih mreza

  • D. 

   Stvaranje klikova

 • 26. 
  Sta vazi za scren scraping 
  • A. 

   Staromodni pristup dobijanja podataka sa web sajtova

  • B. 

   Mogucnost iznajmljivanja aplikacija od eksternog dobavljaca

  • C. 

   Sindikacija sadrzaja zasnovana na XML

  • D. 

   Otkriva funkcionalnost sistema ostalim sistemima ili korisnicima

 • 27. 
  Prepoznavanje imenovanih entiteta kod ekstrakcije informacija obuhvata 
  • A. 

   Odredjivanje vrste entiteta

  • B. 

   Odredjivanje relacije izmedju entiteta

  • C. 

   Odredjivanje na sta se odnosi entitet

  • D. 

   Odredjivanje tipicnog opisa entiteta

 • 28. 
  Razresavanje koreferenci kod ekstrakcije informacija obuhvata Ne znam odgovor
  • A. 

   Odredjivanje relacija izmedju entiteta

  • B. 

   Odredjivanje na sta se odnosi entitet

  • C. 

   Odredjivanje opisa entitete

  • D. 

   Odredjivane vrste entitete

 • 29. 
  Preporuke zanovane na znanju 
  • A. 

   Preporuciti korisniku ono sto je medju njegovim/njenim prijateljima

  • B. 

   Preporuciti korisniku ono sto je malo njegovih"prijatelja" culo/kupilo

  • C. 

   Preporuciti korisniku ono sto odgovara njegovim potrebama

  • D. 

   Preporuciti korisniku sadrzaje slicne onima kojji su mu se i ranije svidjali

 • 30. 
  Ako se doda deo putanje poverenja u grafa mreze poverenja usmereno od jednog do drugog cvora, a poverenje izmedju ta dva cvora se ne promeni onda je u pitanju 
  • A. 

   Poverenje koje ima slabu opstu invarijantnost

  • B. 

   Preporuceni nivo poverenja

  • C. 

   Poverenje koje ima jaku opstu invarijantnost

  • D. 

   Uverenje

 • 31. 
  Kod proces akomunikacije prikazanog na slici buka(sum )se odnosi NE znam odgovor
  • A. 

   Samo na perceptivne prepreke koje mogu da se jave kod prijema poruke

  • B. 

   Samo na ono sto fizicki moze da omete prenosenje poruke

  • C. 

   Na sve ono sto meze da omete prenosenje i razumevanje (prijem)poruke

  • D. 

   Na dodatne uticaje iz okoline koje ometaju slanje poruke

 • 32. 
  Kod semantickog indeksiranja, za jedinstveno imenovanje entite koristi se 
  • A. 

   Analiza sentimenta

  • B. 

   Kolektivna inteligencija

  • C. 

   Baza indeksa web stranica

  • D. 

   Baze znanja

 • 33. 
  Sparsity problem je problem koji se javlja NE znam odgovor
  • A. 

   Za neki proizvod/sadrzaj ne postoji nijedna direktna ocena

  • B. 

   Nedostaju informacije o novim korisnicima/artiklima

  • C. 

   Ne moze da se utvrdi slicnost izmedju korisnika/artikla

  • D. 

   Postoji nedostatak parova (korisnik ocena)

 • 34. 
  Long tail predstavlja NEznam odgovor
  • A. 

   Mali deo informacija na internetu za koji velik broj korisnika pokaze interesovanje

  • B. 

   Veliki deo informacija na internetu za koji velik broj korisnika pokaze interesovanje

  • C. 

   Mali deo informacija na internetu za koji mali broj korisnika pokaze interesovanje

  • D. 

   Veliki deo korisnika na interenetu za koji mali deo korisnika pokaze interesovanje na internetu

 • 35. 
  Sta od navedenog prednosteksplicitnog ocenjiva 
  • A. 

   Korisnici rado ocenjuju artikle/sadrzaje

  • B. 

   Jednoznaco ukazuju na ukus/misljenje/stav korisnika

  • C. 

   Podstice poverenje korisnika u sistem

  • D. 

   Jednostavno i kontinuirano prikupljanje podataka bez opterecivanje korisnika

 • 36. 
  REST 
  • A. 

   Koristi web kao aplikacionu infrastrukturu izmedju pruzaoca usluga i korisnika usluga, ova arhitektura je okrenuta korsisnicima

  • B. 

   Je sidikacija sadrzaja zasnovana na XML-u

  • C. 

   Se primenjuje kod sistema koji poseduju paradigmu okrenutu resursima

  • D. 

   Koristi niz stabdardnih web feed formata za objavu informacija koja se relativno cesto menjaju

 • 37. 
  Kako bi glasila interprentacija stepena cvora (degree centrality) u kontekstu drustvenih mreza NE znam odgovor
  • A. 

   Koliko drugih ljudi moze datu osobu direktno da kontaktira

  • B. 

   U kojoj meriu je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno fdobro ppovazana sa clanovima grupe

  • C. 

   Koliko je vereovatno da je data osoba posrednik izmedju neke druge dve osobe iz date mreze

  • D. 

   Kolik brzo data osoba moze da dopre di bilo koje druge osobe u mrezi

 • 38. 
  Na slici je prikazano NE znam odgovor
  • A. 

   Definisani tipovi povrenja

  • B. 

   Skala poverenja sa 6 nivoa

  • C. 

   Algoritam za proucavanje poverenja

  • D. 

   Standard za poverenje

 • 39. 
  Sta je primer baze znanja koja se koristi za semanticko ideksiranje 
  • A. 

   IMB Watson

  • B. 

   Google

  • C. 

   Bing

  • D. 

   Freebase

 • 40. 
  AJAX 
  • A. 

   Jedna od najpopularnijih metoda za otkrivanje SOAP servisa

  • B. 

   Obuhvata vise tehnologija kako bi obezbedio asihrono ucitavanje i prikaz podataka

  • C. 

   Je staromodni pristup dobijanja podataka sa web sajtova

  • D. 

   Je vrsta mashup arhitekture

 • 41. 
  Prepoznavanje opisa entiteta NE znam odgovor
  • A. 

   Oderdjivanje tipicnog prideva entiteta

  • B. 

   Odredjivanje relacije izmedju entiteta

  • C. 

   Odredjivanje vrste entitteta

  • D. 

   Odredjivanje na sta se odnosi entitet

 • 42. 
  Personalizovana preporuka se dobija na osnovu
  • A. 

   Profilakorisnika i parametra konteksta

  • B. 

   Preporuciti korisniku slicne onima koji su mu se ranije svidjali

  • C. 

   Na osnovu onog sto je "popularno" medju njegovim prijateljima

  • D. 

   Ne znam

 • 43. 
  U realnim mrezama povezanost svakog clana mreze sa ostalim clanovima-degree- sledi
  • A. 

   Power Law distribuciju

  • B. 

   Gausovu distribuciju

  • C. 

   Normalnu distribuciju

  • D. 

   Degre distribuciju