Multimedija - I Kolokvijum

90 Questions | Total Attempts: 1064

SettingsSettingsSettings
Multimedija - I Kolokvijum - Quiz

Simulacija pitanja za kolokvijum iz multimedije


Questions and Answers
 • 1. 
  Polje koje se bavi računarski kontrolisanom integracijom teksta, grafike, statičnih i pokretnih slika, animacije, zvuka i drugih medijuma gde je svaki tip informacije prisutan, uskladišten i procesiran digitalno, naziva se:
  • A. 

   Digitalna multimedija

  • B. 

   Digitalna zaštita

  • C. 

   Digitalni procesor

 • 2. 
  Koje godine se prvi put termin multi-media koristi za opisivanje performansa koji je kombinovao rok muziku uživo, bioskop, eksperimentalnu rasvetu i umetnost izvođenja. pretapanje?
  • A. 

   1865

  • B. 

   1965

  • C. 

   2005

 • 3. 
  Ako je za analogni audio CD dužine zapisa 1 minut, brzina odabiranja-uzorkovanja 44.1kHz, veličina uzotka 16 bita (2 bajta, broj kanala dva (stereo tehnika)), kolika je veličina fajla za skladištenje takvog zapisa?
  • A. 

   10,5 B

  • B. 

   10,5 KB

  • C. 

   10,5 MB

 • 4. 
  Tekst koji sadrži linkove na druge tekstove naziva se:
  • A. 

   Poster

  • B. 

   Paragraf

  • C. 

   Hipertekst

 • 5. 
  Koji pojam nije ograničen samo na tekst, tj. može da uključi i druge medije, grafiku, slike i posebno kontinualne medije, zvuk i video
  • A. 

   Hipermedija

  • B. 

   Hipertekst

  • C. 

   Poster

 • 6. 
  Najbolji primer hipermedijske aplikacije je:
  • A. 

   Film

  • B. 

   TV

  • C. 

   World Wide Web

 • 7. 
  Računari su zasnovani na binarnoj aritmetici. Cele brojeve je moguće predstaviti u binarnom sistemu. Osnovna ideja je da se svakom karakteru pridruži određeni broj na unapred dogovoreni način. Ove brojeve zovemo:
  • A. 

   Prirodni brojevi

  • B. 

   Kodovi karaktera (character codes)

  • C. 

   Kompleksni brojevi

 • 8. 
  Kakav je ASCII (American Standard Code for Information Interchange) standard, ako je broj karaktera 128?
  • A. 

   Šestobitni

  • B. 

   Sedmobitni

  • C. 

   Osmobitni

 • 9. 
  UNICODE svakom karakteru dodeljuje:
  • A. 

   Jednobajtni kod

  • B. 

   Dvobajtni kod

  • C. 

   Trobajtni kod

 • 10. 
  Koji prostor između karaktera određuje kerning:
  • A. 

   Horizontalni

  • B. 

   Vertikalni

  • C. 

   I horizontalni i vertikalni

 • 11. 
  Koji prostor između karaktera određuje leading:
  • A. 

   Horizontalni

  • B. 

   Vertikalni

  • C. 

   I horizontalni i vertikalni

 • 12. 
  Šest digita heksadecimalnog broja RRGGBB definišu:
  • A. 

   Sliku

  • B. 

   Boju

  • C. 

   Video

 • 13. 
  Šta je promena pritiska vazduha kroz vreme koje se prostire u vazduhu brzinom 340 m/s?
  • A. 

   Zvuk

  • B. 

   Slika

  • C. 

   Svetlost

 • 14. 
  Kako se naziva grupa formata za zapis mnogih tipova podataka, pre svega multimedijalnih (zvuka i videa)?
  • A. 

   TIF

  • B. 

   RIFF

  • C. 

   GIF

 • 15. 
  WAV spada u grupu RIFF formata i namenjen je isključivo za zapis
  • A. 

   Zvuka

  • B. 

   Slike

  • C. 

   Videa

 • 16. 
  Jedan od najpoznatijih MPEG-ovih audio layer-a je audio MPEG layer 3, ili pod drugim čuvenijim imenom:
  • A. 

   ML3

  • B. 

   MP3

  • C. 

   PM3

 • 17. 
  Broj piksela po jedinici dužine (obično po inču) naziva se:
  • A. 

   Apsolutna rezolucija

  • B. 

   Relativna rezolucija

  • C. 

   Rezolucija po pikselu

 • 18. 
  JPEG standard kompresije daje odnos kompresije:
  • A. 

   2:1

  • B. 

   4:1

  • C. 

   25:1

 • 19. 
  Stapanje jedne slike u drugu naziva se:
  • A. 

   Interliving

  • B. 

   Morphing

  • C. 

   Mirroring

 • 20. 
  Konverzija vektorskih slika u bit-mapirane slike naziva se:
  • A. 

   Vektorizacija

  • B. 

   Rasterizacija

  • C. 

   Kvantizacija

 • 21. 
  Program za komprimovanje zvuka se naziva:
  • A. 

   Codec

  • B. 

   Decoder

  • C. 

   Archiver

 • 22. 
  Format JPEG predviđa kompresiju:
  • A. 

   Po izboru

  • B. 

   Sa gubicima

  • C. 

   Bez gubitaka

 • 23. 
  Konverzija bit-mapiranih slika u vektor naziva se:
  • A. 

   Rasterizacija

  • B. 

   Vektorizacija

  • C. 

   Kvantizacija

 • 24. 
  Koji program služi za video montažu:
  • A. 

   Windows Movie Maker

  • B. 

   RealPlayer

  • C. 

   Opera

 • 25. 
  Osnovni jezik Web dokumenata je:
  • A. 

   HTML

  • B. 

   HTTP

  • C. 

   FTP

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.