Diagram Komponentov A Nasadenia

11 Questions

Settings
Please wait...
Diagram Komponentov A Nasadenia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Diagram nasadenia sa používa na modelovanieVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Implementácie systému

  • B. 

   Komunikáciu uzlov, na ktorých sú nasadené jednotlivé komponenty (artefakty)

  • C. 

   Okolia implementácie systému

  • D. 

   Topológie hardvéru, na ktorom modelovaný systém beží

 • 2. 
  Vzťah, závislosť <<use>> vyjadruje vzťah medziVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Komponentom a triedou

  • B. 

   Komponentom a balíčkom

  • C. 

   Dvoma komponentami

  • D. 

   Vzťah medzi triedou a uzlom

 • 3. 
  Medzi jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môžu byť vzťahy:Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Vzťah rozšírenia

  • B. 

   Generalizácie

  • C. 

   Vzťah vkladania

  • D. 

   Komunikačná asociácia

 • 4. 
  Pri vývoji jednotlivých prípadov použitiaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Najprv vyvíjame tie, ku ktorým smeruje šípka

  • B. 

   Najprv vyvíjam rozšírené prípady použitia

  • C. 

   Najprv vyvíjame špecializované prípady použitia

  • D. 

   Najprv vyvíjame vkladané prípady použitia

  • E. 

   Najprv vyvíjame tie, od ktorých smeruje šípka

 • 5. 
  Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivéVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Komponent je ďalej nedeliteľný na menšie komponenty

  • B. 

   Komponent je vymeniteľný, nahraditeľný za iný, ktorý ponúka rovnaké rozhrania

  • C. 

   Komponent je časť systému

  • D. 

   Komponent je použiteľný iba v jednom systéme

 • 6. 
  Akcie v sekvencii chovania súVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   činnosti, ktoré vykonáva čas

  • B. 

   činnosti, ktoré vykonáva aktor

  • C. 

   činnosti, ktoré vykonáva systém

 • 7. 
  Vzťah rozširovania prípadov použitia je vzťahom medzi základným a rozšíreným prípadom použitia, pri ktoromVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   šípka smeruje smerom k základnému prípadu použitia

  • B. 

   šípka smeruje smerom k rozšírenému prípadu použitia

  • C. 

   Základný prípad použitia zväčšuje, rozširuje rozšírený prípad použitia

  • D. 

   Rozšírený prípad použitia zväčšuje, rozširuje základný prípad použitia

 • 8. 
  Jeden prípad použitiaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže mať 3 body rozšírenia

  • B. 

   Nemusí mať bod rozšírenia

  • C. 

   Môže maž maximálne jeden bod rozšírenia

  • D. 

   Musí mať minimálne jeden bod rozšírenia

 • 9. 
  Chybou pri tvorbe modelu prípadov použitia je, akVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   V modeli nie je zachytená časová závislosť medzi prípadmi použitia

  • B. 

   V modeli chýbajú prípady použitia

  • C. 

   Sa pri jeho tvorbe nepostupuje zdola hore

  • D. 

   Je model implementačne závislý

 • 10. 
  Diagram nasadenia používame, keď potrebujeme modelovať nasadenieVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Klient - server systémov

  • B. 

   Plne distribuovaných systémov

  • C. 

   Systémov určených štandardne pre jeden počítač, komunikujúcich so štandardnými zariadeniami (klávesnica, monitor)

 • 11. 
  Prípady použitia modelujeme preto, aby smeVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Zapojili používateľa do počiatočnej analýzy problému

  • B. 

   Zvýšili náklady na riešenie

  • C. 

   Zvýšili šance na úspešnosť

  • D. 

   Zapojili používateľa do implementácie systému