Diagram Aktivit

14 Questions | Total Attempts: 267

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Diagram Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ak je medzi aktivitami tok riadeniaVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vieme určiť poradie aktivít

  • B. 

   Vieme určiť, kto je zodpovedný za aktivity

  • C. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vstupujú do aktivity

  • D. 

   Vieme určiť, ktoré objekty vystupujú z aktivity

 • 2. 
  Pre aktivity a objekty platíVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, musí byť vstupom do niektorej aktivity

  • B. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, môže byť vstupom do nasledujúcej aktivity

  • C. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, môže byť vstupom do niektorej aktivity

  • D. 

   Ak je objekt výstupom z aktivity, musí byť vstupom hneď do nasledujúcej aktivity

 • 3. 
  Podmienka v aktivity diagrameVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Musí byť výraz nadobudajúci hodnoty true a false

  • B. 

   Sa píše ako meno prechodu medzi aktivitami

  • C. 

   Sa píše na prechody (čiary) medzi aktivitami v hranatých zátvorkách

  • D. 

   Sa píše priamo na rozhodovací blok v hranatých zátvorkách

 • 4. 
  Plavecké dráhy používameVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Na zobrazenie aktivít po splnení podmienky

  • B. 

   Na zobrazenie súčasne vykonávaných aktivít

  • C. 

   Na zobrazenie zodpovednosti za aktivity

 • 5. 
  Možnosť vetvenia v aktivity diagramochVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Vyjadruje paralelné vykonávanie aktivít

  • B. 

   Môže mať viac ako dve podmienky

  • C. 

   Zobrazujeme pomocou diamantu (kosoštvorec)

  • D. 

   Musí mať práve dve podmienky

 • 6. 
  Tok riadenia môžeme vždy vynechaťVyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Ak vieme určiť poradie aktivít inak

  • B. 

   Nemôžeme vynechať v žiadnom prípade

  • C. 

   Ak existuje tok objektov

 • 7. 
  Aký je rozdiel medzi aktivitou a akciou?Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Akcia je (na rozdiel od aktivity) ďalej nedeliteľná na menšie akcie

  • B. 

   Akcia sa skladá z jednoduchých aktivít

  • C. 

   Aktivita sa skladá z jednoduchých akcií

  • D. 

   Aktivita je (na rozdiel od akcie) ďalej nedeliteľná na menšie aktivity

 • 8. 
  Na zobrazenie prijatia signálu používameVyberte jednu odpoveď.
  • A. 

   Symbol konkávneho (vyhĺbeného) päťuholníka

  • B. 

   Symbol konvexného (vypuklého) päťuholníka

 • 9. 
  Možnosť rozhodovania v aktivity diagramochVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Musí mať práve dve podmienky

  • B. 

   Môže mať viac ako dve podmienky

  • C. 

   Zobrazuje pomocou diamantu (kosoštvorec)

  • D. 

   Vyjadruje paralelné vykonávanie aktivít

 • 10. 
  Vzťahy medzi aktivitami môžu byť vyjadrenéVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Tokom objektov

  • B. 

   Tokom riadenia

  • C. 

   Tokom tried

  • D. 

   Tokom aktivít

 • 11. 
  Diagram aktivít používame naVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Znázornenie zodpovedností prvkov systému za jednotlivé aktivity

  • B. 

   Znázornenie základných funkcionalít systému

  • C. 

   Zobrazenie poradia aktivít počas vykonávania prípadu použitia

  • D. 

   Zobrazenie stavov jednotlivých prvkov systému

 • 12. 
  Diagram aktivít môže maťVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Dva začiatky a jeden koniec

  • B. 

   Jeden začiatok a tri konce

  • C. 

   Jeden začiatok a jeden koniec

  • D. 

   Dva začiatky a tri konce

 • 13. 
  Ak potrebujeme zobraziť rozdelenie aktivít na paralelne vykonávanie aktivity 
  • A. 

   Použijeme plavecké dráhy

  • B. 

   Použijeme prvok fork, do ktorého príde jeden tok riadenia a z ktorého pôjde niekoľko paralelných tokov riadenia

  • C. 

   Použijeme prvok rozhodovací blok, do ktorého príde jeden tok riadenia a z ktorého pôjde niekoľko tokov riadenia

  • D. 

   Použijeme tok objektov

 • 14. 
  Ak je podmienka pre rozhodovanie priamo na prechode z aktivity
  • A. 

   Niekedy je to chyba

  • B. 

   Vždy je to chyba

  • C. 

   Je to v poriadku