Den Amerikanske Revolusjonen- The Quiz

12 Questions | Attempts: 1012

SettingsSettingsSettings
Den Amerikanske Revolusjonen- The Quiz - Quiz

En liten quiz om den amerikanske revolusjonen


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva var den Amerikanske borgerkrigen?
  • A. 

   En konflikt mellom de innfødte og immigrantene.

  • B. 

   En konflikt mellom de svarte og de hvite.

  • C. 

   En konflikt mellom Nord- og Sør-statene.

 • 2. 
  Når ble det første dampskipet i USA konstruert?
  • A. 

   1807

  • B. 

   1870

  • C. 

   1780

 • 3. 
  George Washington ga Britene et par nederlag  i løpet av krigens to første år. På hvilken måte påvirket dette Amerikanerne?
  • A. 

   De følte for å gjøre det godt igjen med å gi Britene penger og slaver.

  • B. 

   De fikk mer styrke og kampmoral.

  • C. 

   De følte mindre trang til å gå mot andre kriger.

 • 4. 
  Hva het visepresidenten som var den første til å bo i det Det Hvite Hus i Washington?
  • A. 

   Thomas Jefferson

  • B. 

   George Clinton

  • C. 

   John Adams

 • 5. 
  Hva var næringslivet i Sør-statene bassert på?
  • A. 

   Plantasjedrift med svarte slavet som ble hentet fra Afrika.

  • B. 

   Import og eksport av te.

  • C. 

   Gullgruvevirksomhet

 • 6. 
  Når skrev Thomas Jefferson uavhengighetserklæringen?
  • A. 

   4. juli 1776

  • B. 

   4. juli 1767

  • C. 

   7. april 1777

 • 7. 
  Hvor mange var det som dro til Amerika som kolonister, tilsammen?
  • A. 

   ca. 300 000

  • B. 

   Ca. 1 000 000

  • C. 

   Ca. 2 000 000

 • 8. 
  Hvilke to land var det som støttet Amerika under krigen mot Storbritannia?
  • A. 

   Portugal og Spania

  • B. 

   Portugal og Tyskland

  • C. 

   Spania og Frankrike

 • 9. 
  Krigen mellom Amerika og Storbritannia startet i 1756, men i hvilket år sluttet den?
  • A. 

   1763

  • B. 

   1758

  • C. 

   1761

 • 10. 
  Når ble slavehandel forbudt i hele USA?
  • A. 

   1807

  • B. 

   1815

  • C. 

   1833

  • D. 

   1865

 • 11. 
  Hva var "tårenes vei"?
  • A. 

   Tvangsflyttingen av indianerne fra øst til vest

  • B. 

   Reisen for de svarte slavene fra Afrika til USA

  • C. 

   De svartes kamp for rettferdighet

 • 12. 
  Hva skjedde i 1861?
  • A. 

   Abraham Lincoln ble president

  • B. 

   Den Amerikanske borgerkrigen startet

  • C. 

   Lincoln gikk til angrep mot sør-statene

  • D. 

   Benjamin Franklin påviste at lyn er en elektrisk gnist

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.