Biology Grade 10-12: Basic Biochemistry And Nutrients

14 Questions | Total Attempts: 886

SettingsSettingsSettings
Biology Grade 10-12: Basic Biochemistry And Nutrients - Quiz

มีมาให้ทำอีกแล้วครับ มีคอมเมนต์อะไร  ฝากไว้ก็ได้นะครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แคลเซียมไม่มีบทบาทในข้อใด
  • A. 

   การแข็งตัวของเลือด

  • B. 

   การหดตัวของกล้ามเนื้อ

  • C. 

   การนำกระแสประสาท

  • D. 

   การส้รางกระดูกและฟัน

  • E. 

   การผลาญสารอาหารจำพวกไขมัน

 • 2. 
  แร่ธาตุทุกตัวในข้อใดสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
  • A. 

   โปแตสเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส

  • B. 

   โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม

  • C. 

   แคลเซียม โซเดียม เหล็ก

  • D. 

   โซเดียม เหล็ก ไอโอดีน

  • E. 

   แคลเซียม โปแตสเซียม ไอโอดีน

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเซลลูโลส
  • A. 

   ไม่ละลายน้ำ

  • B. 

   ประกอบด้วยโมเลกุลขของกลูโคสชนิดเดียวเท่านั้น

  • C. 

   โมเลกุลของกลูโคสต่อเป็นสายยาว ไม่แตกแขนง

  • D. 

   เมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีนจะได้สารละลายสีแดง

  • E. 

   เป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ของพืช

 • 4. 
  ข้อใดที่เป็นลักษณะร่วมของเซลลูโลสและอะไมโลเพกทิน
  • A. 

   รูปแบบของพันธะไกลโคซิดิก

  • B. 

   ชนิดของน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบ

  • C. 

   มีการแตกแขนงของสายน้ำตาล

  • D. 

   ย่อยได้ด้วยน้ำลาย

  • E. 

   ต้องสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

 • 5. 
  โมเลกุลสารในข้อใดไม่ได้ประกอบเป็นสารพวกโปรตีน
  • A. 

   เคอราตินของเส้นผม

  • B. 

   ไฟโบรอินของเส้นไหม

  • C. 

   ไคตินของเปลือกแมลง

  • D. 

   คอลลาเจนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

  • E. 

   โกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

 • 6. 
  ข้อใดถูกต้องเมื่อโปรตีนถูกทำให้เกิดการแปลงสภาพด้วยความร้อน
  • A. 

   โครงสร้างตติยภูมิเปลี่ยนรูปไป

  • B. 

   พันธะเพปไทด์ถูกทำลาย

  • C. 

   โครงสร้างปฐมภูมิเปลี่ยนรูปไป

  • D. 

   ลำดับกรดอะมิโนของสายพอลิเพปไทด์เปลี่ยนไป

  • E. 

   สามารถทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เสมอ

 • 7. 
  สารชีวโมเลกุลในข้อใด  เมื่อรับประทานไปแล้วจะไม่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์
  • A. 

   กรดไขมัน

  • B. 

   กลีเซอรอล

  • C. 

   น้ำตาลกลูโคส

  • D. 

   กรดอะมิโน

  • E. 

   กรดนิวคลิอิก

 • 8. 
  น้ำมันพืชในข้อใดพบกรดไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายน้อยมากหรืออาจไม่มีเลย
  • A. 

   น้ำมันรำข้าว

  • B. 

   น้ำมันดอกคำฝอย

  • C. 

   น้ำมันถั่วเหลือง

  • D. 

   น้ำมันมะพร้าว

  • E. 

   น้ำมันข้าวโพด

 • 9. 
  ในกรณีที่ร่างกายต้องการพลังงาน  สารอาหารในกลุ่มใดจะถูกนำมาใช้เผาผลาญตามลำดับ
  • A. 

   กลูโคส ไขมัน ไกลโคเจน โปรตีน

  • B. 

   กลูโคส ไกลโคเจน ไขมัน โปรตีน

  • C. 

   กลูโคส โปรตีน ไขมัน ไกลโคเจน

  • D. 

   ไกลโคเจน กลูโคส โปรตีน ไขมัน

  • E. 

   ไกลโคเจน กลูโคส ไขมัน โปรตีน

 • 10. 
  ถ้าขาดวิตามินใดจะมีผลทำให้ประสาทเสื่อมและการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ
  • A. 

   ไนอะซิน

  • B. 

   ไพริดอกซิน

  • C. 

   ไรโบเฟลวิน

  • D. 

   ไทอามีน

  • E. 

   กรดแพนโธทีนิค

 • 11. 
  เมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด  คอเลสเตอรอลที่บริเวณผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสารที่จำเป็นต่อการสร้างวิตามินชนิดใด
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 12. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน
  • A. 

   วิตามิน E เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นหมัน

  • B. 

   วิตามิน B6 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท

  • C. 

   วิตามิน B12 เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดและการสร้าง DNA

  • D. 

   วิตามิน K เป็นวิตามินที่ละลายไขมัน ถ้าร่างกายขาดจะทำให้เลือดแข็งตัวเร็วเกินไป

  • E. 

   วิตามิน C มีบทบาทเกี่ยวข้องในการต่อต้านอนุมูลอิสระ

 • 13. 
  กรดอะมิโนชนิดใดที่ร่างกายของคนได้รับจากการรับประทานโปรตีนเท่านั้น
  • A. 

   ทรีโอนีน

  • B. 

   ไกลซีน

  • C. 

   ไทโรซีน

  • D. 

   กรดกลูตามิค

  • E. 

   แอสพาราจีน

 • 14. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้  เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์  จะไม่ไห้ตะกอนสีแดงอิฐ
  • A. 

   เซลลูโลสที่ต้มกับกรดแล้ว

  • B. 

   แป้งผสมน้ำลาย

  • C. 

   น้ำตาลทรายที่ต้มกับกรดแล้ว

  • D. 

   เครื่องดื่มชูกำลังที่มีน้ำตาลกลูโคสเป็นส่วนประกอบ

  • E. 

   น้ำอ้อยแช่เย็น

Back to Top Back to top