Test Pergaditor Ne Lenden E Biologjis per Testin E Matures

19 Questions | Total Attempts: 5079

SettingsSettingsSettings
Test Pergaditor Ne Lenden E Biologjis per Testin E Matures - Quiz

Test pergaditor ne lenden e biologjis per testin e matures


Questions and Answers
 • 1. 
  Ne cilin grup te kategoris ushqyese bene pjese Ariu
  • A. 

   Ne organizma omnivore

  • B. 

   Ne organizma parazit

  • C. 

   Ne organizma prodhues

  • D. 

   Ne organizma zberthyes

 • 2. 
  Dallimi kryesor ne mes te qelizes prokariote dhe asaj eukariote eshte se qeliza prokariote nuk ka:
  • A. 

   Mur qelizor

  • B. 

   Material gjenetik

  • C. 

   Membran qelizore

  • D. 

   Membrane berthamore

 • 3. 
  Ku shendrrohet ne qeliz Glukoza ne ATP
  • A. 

   Berthamë

  • B. 

   Lizozome

  • C. 

   Kloroplaste

  • D. 

   Mitokondri

 • 4. 
  Ne cilat prej ketyre organeleve te qelizes bimore eshte gjetur prezenca e ADN?
  • A. 

   Centozom

  • B. 

   Vakuole

  • C. 

   Aparati i Golgjit

  • D. 

   Lizozome

 • 5. 
  Cila nga strukturat e meposhtme eshte ind
  • A. 

   Zemra

  • B. 

   Veshka

  • C. 

   Lukthi

  • D. 

   Gjaku

 • 6. 
  Ne cilen kategori te shtazeve bene pjes delfini
  • A. 

   Zvarranik

  • B. 

   Gjitar

  • C. 

   Peshq

  • D. 

   Ujetoksor

 • 7. 
  Ne cilin grup te kategoris trofike bene pjes njeriu
  • A. 

   Parazit

  • B. 

   Prodhues

  • C. 

   Zberthyes

  • D. 

   Omnivore

 • 8. 
  Ne cilen pjes te qelizes kryhet cikli i Krebsit
  • A. 

   Plastide

  • B. 

   Ribozome

  • C. 

   Mitokondrie

  • D. 

   Citoplazme

 • 9. 
  Ku kryhet translatimi i ARN
  • A. 

   Plastide

  • B. 

   Ribozome

  • C. 

   Aparati i Golgjit

  • D. 

   Vakuole

 • 10. 
  Cila nga bazat e meposhtme acidike mungon te ARN-ja
  • A. 

   Adenina

  • B. 

   Timina

  • C. 

   Guanina

  • D. 

   Citozina

 • 11. 
  Antitrupat u takojne tipit te
  • A. 

   Albuminave

  • B. 

   Globulinave

  • C. 

   Lipideve

  • D. 

   Glucideve

 • 12. 
  Qelizat qe hyjne ne perberjen e indit kercor quhen
  • A. 

   Osteoblaste

  • B. 

   Osteoklaste

  • C. 

   Kondrioblaste

  • D. 

   Mieloniblaste

 • 13. 
  Cfare ndodh nese demtohet nervi motorik ne kuader te elementeve te ahrkut refleksiv ?
  • A. 

   Nuk ndryshon reagimi refleksiv

  • B. 

   Nuk realizohet reagimi refleksiv

  • C. 

   Shpejton pak reagimin refleksiv

  • D. 

   Shpejton shume reagimin refleksiv

 • 14. 
  Tiparet e dyta seksuale zhvillohen gjatë:
  • A. 

   Ontogjenezes

  • B. 

   Spermatogjenezes

  • C. 

   Gametogjenezes

  • D. 

   Partenogjenezes

 • 15. 
  Tripleti i nukleotideve ne ARNt quhet
  • A. 

   Kodon

  • B. 

   Mejoz

  • C. 

   Antikodon

  • D. 

   Transkriptim

 • 16. 
  Bimet e gjelbra arrijn te prodhojn ushqim sepse kane :
  • A. 

   Kloroplaste

  • B. 

   Mitokondri

  • C. 

   Vakuol

  • D. 

   Bertham

 • 17. 
  Një individ me grup gjaku B mund të marrë gjak nga individët me grup gjaku:
  • A. 

   A dhe 0

  • B. 

   A dhe B

  • C. 

   B dhe 0

  • D. 

   AB dhe B

 • 18. 
  Cilat nga këto lëndë transportohen me anë të ksilemës?
  • A. 

   Sheqernat

  • B. 

   Oksigjeni

  • C. 

   Uji dhe kripërat minerale

  • D. 

   Hormonet

 • 19. 
  Mungesa e vitamines C shkakton:
  • A. 

   Terin e pulave

  • B. 

   Anemin

  • C. 

   Skorbutin

  • D. 

   Semundjen beri-beri

Back to Top Back to top