Bai Hoc 2 Thi Nail Texas

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 24,245
Questions: 103 | Attempts: 1,866

SettingsSettingsSettings
Bai Hoc 2 Thi Nail Texas - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Khi đắp móng giả acrylic loại dụng cụ nào trông giống cây bút chì?

  • A.

   Cây gỗ cam.

  • B.

   Cây đẩy da.

  • C.

   Cọ đắp bột.

  • D.

   Bút chì cầm máu.

  Correct Answer
  C. Cọ đắp bột.
  Explanation
  The correct answer is "Cọ đắp bột." In the context of acrylic nail application, a "cọ đắp bột" refers to a brush used to apply acrylic powder to the nails. This brush is similar in appearance to a pencil, which is why it is the tool that resembles a pencil.

  Rate this question:

 • 2. 

  Cọ đắp bột làm bằng lông gì thì tốt nhất?

  • A.

   Lông chồn.

  • B.

   Lông mèo.

  • C.

   Lông nhân tạo.

  • D.

   Chất sợi thủy tinh

  Correct Answer
  A. Lông chồn.
  Explanation
  Lông chồn là nguyên liệu tốt nhất để làm cọ đắp bột vì nó có độ mềm mịn và độ bền tốt. Lông chồn cũng có khả năng giữ và phân phối bột một cách đều đặn trên da mặt, giúp tạo ra lớp nền mịn màng và tự nhiên. So với lông mèo, lông chồn có độ mềm mịn hơn và không gây kích ứng cho da. Lông nhân tạo và chất sợi thủy tinh không có độ mềm mịn và tính linh hoạt như lông chồn, do đó không phù hợp để làm cọ đắp bột.

  Rate this question:

 • 3. 

  Khi đắp móng giả arylic bước nào sau đây được thực hiện đầu tiên?

  • A.

   Đắp sơn lót.

  • B.

   Đặt kiểu cho móng.

  • C.

   Đắp chất khử trùng.

  • D.

   Tạo cuộn arylic.

  Correct Answer
  C. Đắp chất khử trùng.
  Explanation
  The correct answer is "Đắp chất khử trùng." When applying acrylic nails, the first step is to disinfect the nails to ensure a clean and hygienic application. This helps to prevent any bacteria or infections from occurring during the process. Once the nails have been disinfected, the other steps such as applying a base coat, shaping the nails, and applying the acrylic can be done.

  Rate this question:

 • 4. 

  Khi thoa sơn lót primer lên móng, ta phải thoa thế nào?

  • A.

   Không được thoa lên da và phần móng giả, dùng đầu cọ chấm 1 chấm ngay giữa móng thật.

  • B.

   Thoa lên hết phần móng.

  • C.

   Thoa lên da xung quanh móng.

  • D.

   Chỉ thoa lên móng giả.

  Correct Answer
  A. Không được thoa lên da và phần móng giả, dùng đầu cọ chấm 1 chấm ngay giữa móng thật.
  Explanation
  When applying primer to the nails, it is important not to apply it on the skin and fake nails. Instead, use the brush to dot a small amount in the center of the real nail.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sơn lót Primer, chất tăng dính, có tác dụng gì trên móng?

  • A.

   Làm cho móng khô.

  • B.

   Chống nấm.

  • C.

   Tăng độ bám, độ dính giữa móng bột/gel với móng thật.

  • D.

   Giúp cho móng gel dính chặt vào móng giả.

  Correct Answer
  C. Tăng độ bám, độ dính giữa móng bột/gel với móng thật.
  Explanation
  Primer là chất tăng dính được sử dụng trước khi sơn lót móng. Chất này có tác dụng tăng độ bám, độ dính giữa lớp sơn lót và móng thật, đặc biệt là khi sử dụng móng bột hoặc gel. Điều này giúp cho lớp sơn lót hoặc gel dính chặt vào móng thật, làm cho màu sơn lót hoặc gel bền và không bong tróc.

  Rate this question:

 • 6. 

  Trong quá trình đắp bột Acrylic vào móng thật, cần đắp bao nhiêu viên bột Acrylic?

  • A.

   3

  • B.

   4

  • C.

   6

  • D.

   8

  Correct Answer
  A. 3
  Explanation
  During the process of applying acrylic powder to the natural nail, only 3 acrylic powder beads are needed.

  Rate this question:

 • 7. 

  Móng bột Acrylic hoặc móng gel UV cần được bảo dưỡng:

  • A.

   Mỗi 1 tuần.

  • B.

   Mỗi 2 đến 3 tuần.

  • C.

   Mỗi 3 đến 4 tuần.

  • D.

   Mỗi 10 ngày.

  Correct Answer
  B. Mỗi 2 đến 3 tuần.
  Explanation
  Acrylic or UV gel nails require maintenance every 2 to 3 weeks. This is because as the natural nails grow, a gap starts to form between the cuticle and the acrylic or gel, which needs to be filled in. Additionally, the nails may become dull or lose their shine over time, so a touch-up is needed to restore their appearance. Waiting for longer than 2 to 3 weeks may result in the nails becoming more prone to lifting, breaking, or causing discomfort to the wearer.

  Rate this question:

 • 8. 

  Khi đắp móng gel hoặc móng bột bước nào sau đây được thực hiện đầu tiên:

  • A.

   Làm sạch và khô mặt móng.

  • B.

   Rửa tay.

  • C.

   Dũa móng.

  • D.

   Vệ sinh bàn làm việc.

  Correct Answer
  A. Làm sạch và khô mặt móng.
  Explanation
  The first step in applying gel or acrylic nails is to clean and dry the nail surface. This is important because any dirt, oil, or moisture on the nail can prevent the gel or acrylic from adhering properly. Cleaning the nail surface ensures that it is free from any impurities and provides a clean canvas for the nail application.

  Rate this question:

 • 9. 

  Những chất mài mòn (dũa) làm trên móng thật có độ mạt từ bao nhiêu?

  • A.

   Từ 60 đến 90

  • B.

   Từ 100 đến 120

  • C.

   Từ 140 đến 160

  • D.

   Từ 180 đến 240

  Correct Answer
  D. Từ 180 đến 240
  Explanation
  The correct answer is "Từ 180 đến 240". This suggests that the abrasive materials used on real nails have a grit size ranging from 180 to 240.

  Rate this question:

 • 10. 

  Trong những bước sau đây khi gắn móng giả, nên làm bước nào trước:

  • A.

   Bôi keo.

  • B.

   Bôi dầu biểu bì.

  • C.

   Chà móng.

  • D.

   Gắn móng giả

  Correct Answer
  C. Chà móng.
  Explanation
  The correct answer is "Chà móng." This step should be done before attaching the fake nails. Chà móng means to file the nails, which is an important step to ensure that the surface of the natural nails is smooth and free from any rough edges or bumps. This helps the fake nails to adhere better and last longer.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bước sau cùng khi gắn móng bột là gì?

  • A.

   Để cục chất dính.

  • B.

   Tạo hình dạng móng mới.

  • C.

   Bôi chất dính.

  • D.

   Đẩy biểu bì lên.

  Correct Answer
  B. Tạo hình dạng móng mới.
  Explanation
  The correct answer is "Tạo hình dạng móng mới." This is because when applying nail polish, the purpose is to create a new shape or design on the nails. The other options, such as "Để cục chất dính" (To make the substance stick), "Bôi chất dính" (To apply adhesive), and "Đẩy biểu bì lên" (To push the cuticles up) do not accurately describe the next step in applying nail polish.

  Rate this question:

 • 12. 

  Khi mónt tay tự nhiên mọc ra và đẩy móng Arylic ra ngoài, người thợ cho thêm bột vào chỗ mới mọc ra thì được gọi là gì?

  • A.

   Đắp đầy.

  • B.

   Đắp bổ sung (điền khuyết, đắp đầy) Refill

  • C.

   Đắp lại.

  • D.

   Làm lại

  Correct Answer
  B. Đắp bổ sung (điền khuyết, đắp đầy) Refill
  Explanation
  The correct answer is "Đắp bổ sung (điền khuyết, đắp đầy) Refill". This is because when a natural nail grows out and pushes the Acrylic nail outward, the nail technician adds more powder to the newly grown area to fill in the gap and make it look seamless. This process is commonly referred to as a "Refill".

  Rate this question:

 • 13. 

  Khách hàng đến tiệm, móng bị cắn tơi tả, ta nên khuyên khách hàng điều gì?

  • A.

   Tránh cung cấp dịch vụ.

  • B.

   Làm móng giả.

  • C.

   Làm đầy và hàn gắn.

  • D.

   Thoa kem mềm da.

  Correct Answer
  B. Làm móng giả.
  Explanation
  The correct answer is "Làm móng giả." This is because the customer's nails are bitten and damaged, so getting artificial nails would be a suitable solution to make their nails look better.

  Rate this question:

 • 14. 

  Móng bằng Gel không dùng đèn, muốn gỡ bỏ phải dùng cách gì?

  • A.

   Nước xà phòng.

  • B.

   Acetone.

  • C.

   Acohol.

  • D.

   Dũa.

  Correct Answer
  B. Acetone.
  Explanation
  Acetone is a solvent that is commonly used to remove gel nails. It effectively breaks down the gel, making it easier to remove without the need for a lamp or any other tools. Water and soap may not be strong enough to dissolve the gel, while alcohol may not be as effective as acetone in breaking down the gel. A dura may help in filing down the gel, but it may not completely remove it. Therefore, acetone is the best option for removing gel nails without using a lamp.

  Rate this question:

 • 15. 

  Cắt bỏ móng giả có thể gây tổn thương cho?

  • A.

   Biểu bì.

  • B.

   Móng nếp gấp,

  • C.

   Cơ giữa.

  • D.

   Giường móng.

  Correct Answer
  D. Giường móng.
  Explanation
  Cutting off fake nails can cause damage to the nail bed.

  Rate this question:

 • 16. 

  Khi khách hàng đến TMV và yêu cầu làm móng nhẹ và có màu trong suốt thì đó là loại gì?

  • A.

   Giấy.

  • B.

   Lanh

  • C.

   Nhựa.

  • D.

   Gel.

  Correct Answer
  D. Gel.
  Explanation
  The correct answer is Gel because gel nails are known for their lightweight and transparent appearance. They are a popular choice among customers who want a natural-looking and glossy finish for their nails.

  Rate this question:

 • 17. 

  Khi gắn móng giả, bước nào được làm sau cùng?

  • A.

   Dũa móng nối.

  • B.

   Dán móng giả lên.

  • C.

   Bỏ cục keo lên móng.

  • D.

   Sơn nền.

  Correct Answer
  D. Sơn nền.
  Explanation
  The correct answer is "Sơn nền" which means "Paint the base coat" in English. This is the last step to be done when applying fake nails. The base coat helps to protect the natural nails and create a smooth surface for the fake nails to adhere to. It also provides a base color for the nail polish to be applied on top.

  Rate this question:

 • 18. 

  Khi người khách đang đeo móng giả muốn gỡ ra dùng phương pháp nào?

  • A.

   Chất chùi nước sơn có acetone.

  • B.

   Acetone.

  • C.

   Diệt khuẩn.

  • D.

   Chất chùi nước sơn không có acetone.

  Correct Answer
  B. Acetone.
  Explanation
  Acetone is the correct answer because it is a solvent commonly used to remove fake nails. It can dissolve the adhesive used to attach the fake nails, allowing them to be easily removed.

  Rate this question:

 • 19. 

  Tất cả những vật liệu sau đây thưòng dùng để bọc móng, ngoại trừ:

  • A.

   Resin (nhựa tổng hợp).

  • B.

   Que gỗ cam.

  • C.

   Kéo.

  • D.

   Kem bôi tay.

  Correct Answer
  D. Kem bôi tay.
  Explanation
  The given question asks for the material that is not typically used to wrap nails. The options provided are resin, orange wood stick, scissors, and hand cream. Resin is commonly used for nail wraps, as it provides durability and strength. Orange wood sticks are used for pushing back cuticles and shaping nails. Scissors are used for trimming and shaping nails. Hand cream is used to moisturize and nourish the hands and nails. Therefore, the material that is not typically used to wrap nails is hand cream.

  Rate this question:

 • 20. 

  Móng giả bọc luạ (silk wrap) có thể được sử dụng để:

  • A.

   Làm cho móng mịn như lụa.

  • B.

   Làm cho móng mỏng như lụa.

  • C.

   Sửa những vết nứt nhỏ trên móng.

  • D.

   Làm cho da được tốt hơn.

  Correct Answer
  C. Sửa những vết nứt nhỏ trên móng.
  Explanation
  The correct answer is "Sửa những vết nứt nhỏ trên móng." This is because a silk wrap can be used to repair small cracks or splits in the nails.

  Rate this question:

 • 21. 

  Móng bọc wrap che tối đa bao nhiêu phần của móng?

  • A.

   1/2

  • B.

   1/3

  • C.

   1/4

  • D.

   Toàn bộ.

  Correct Answer
  D. Toàn bộ.
  Explanation
  The correct answer is "Toàn bộ." This means that the wrap can cover the entire nail.

  Rate this question:

 • 22. 

  Để sửa vết nứt của móng bằng vải lụa thì nên cất miếng vải đó như thế nào?

  • A.

   Cắt hình tròn.

  • B.

   Cắt hình chữ nhật.

  • C.

   Cắt hình vuông.

  • D.

   Cắt miếng vải lụa bao phủ vết nứt (repair patch - đắp vá)

  Correct Answer
  D. Cắt miếng vải lụa bao phủ vết nứt (repair patch - đắp vá)
  Explanation
  To fix a crack on the nail with silk fabric, the best way is to cut a piece of silk fabric that covers the crack completely. This will act as a repair patch and help in fixing the crack effectively.

  Rate this question:

 • 23. 

  Trong những bước sau đây của móng bọc (wrap), nên làm bước nào trước:

  • A.

   Bôi keo

  • B.

   Đẩy da viền móng ra (đẩy lùi da).

  • C.

   Bôi dầu.

  • D.

   Sơn nền móng.

  Correct Answer
  B. Đẩy da viền móng ra (đẩy lùi da).
  Explanation
  The correct answer is to push back the cuticles. This is an important step in nail wrapping as it helps to create a clean and smooth surface for the nail wrap to adhere to. Pushing back the cuticles also helps to prevent any lifting or peeling of the nail wrap. Applying glue, oil, or nail polish should be done after pushing back the cuticles.

  Rate this question:

 • 24. 

  Trong quá trình bôi chất dính để làm móng bọc (Wrap), người thợ nên làm gì?

  • A.

   Đeo kính bảo hộ.

  • B.

   Rửa tay trước khi bôi.

  • C.

   Đeo găng tay.

  • D.

   Bôi thật nhiều để móng dính tốt.

  Correct Answer
  A. Đeo kính bảo hộ.
  Explanation
  The correct answer is "Đeo kính bảo hộ" because when applying wrap to nails, it is important to protect the eyes from any potential debris or chemicals that may be used. Wearing safety glasses or goggles can prevent any accidents or injuries to the eyes.

  Rate this question:

 • 25. 

  Khi chùi nước sơn trên móng giả bằng acetone thì sẽ làm cho móng giả bị gì?

  • A.

   Móng giả bị tan chảy.

  • B.

   Móng bị chai cứng.

  • C.

   Móng bị xấu đi.

  • D.

   Móng bị sần.

  Correct Answer
  A. Móng giả bị tan chảy.
  Explanation
  Acetone is a strong solvent that can dissolve many substances, including certain types of nail polish. When acetone is applied to fake nails, it can cause them to melt or dissolve, resulting in the fake nails becoming soft and losing their shape. Therefore, the correct answer is "Móng giả bị tan chảy" which translates to "Fake nails melt."

  Rate this question:

 • 26. 

  Điểm mà móng giả được dán đụng vào đầu mí móng thật gọi là?

  • A.

   Điểm nối tiếp.

  • B.

   Chỗ dán móng.

  • C.

   Vùng tiếp xúc.

  • D.

   Điểm dừng.

  Correct Answer
  D. Điểm dừng.
  Explanation
  The correct answer is "Điểm dừng" because it refers to the point where the fake nail is attached to the real nail. This is the point where the nail stops or ends. The other options are not correct as they do not accurately describe the attachment point of the fake nail.

  Rate this question:

 • 27. 

  Trong khi làm móng bột, việc dán keo đúng nơi điểm dừng của móng giả có tác dụng?

  • A.

   Để định dạng móng tự nhiên.

  • B.

   Để chắc móng.

  • C.

   Xác định vị trí để bột.

  • D.

   Xác định vị trí để gắn móng.

  Correct Answer
  A. Để định dạng móng tự nhiên.
  Explanation
  The correct answer is "Để định dạng móng tự nhiên." This means that the purpose of applying glue at the stopping point of the artificial nail during acrylic nail application is to shape the nail to look natural.

  Rate this question:

 • 28. 

  Bước cuối cùng trước khi hoàn tất làm móng bọc lụa (silk wrap) hoặc móng bột acrylic là gì?

  • A.

   Làm sần mặt móng.

  • B.

   Bỏ chất mềm da

  • C.

   Dũa mịn mặt móng và tạo hình.

  • D.

   Khử trùng móng.

  Correct Answer
  C. Dũa mịn mặt móng và tạo hình.
  Explanation
  The correct answer is "Dũa mịn mặt móng và tạo hình." This is because before completing the process of applying a silk wrap or acrylic nails, it is necessary to file and shape the surface of the nail to create a smooth and even base for the wrap or acrylic. This step helps to ensure that the final result looks polished and professional. Additionally, filing the nail also helps to remove any rough edges or uneven surfaces, making it easier for the wrap or acrylic to adhere properly.

  Rate this question:

 • 29. 

  Chất điều trị tạo thành một lớp phủ ngoài bảo vệ cho móng bị tổn thương được gọi là:

  • A.

   Thuốc lót.

  • B.

   Thuốc phủ.

  • C.

   Móng giả (wrap)

  • D.

   Thuốc phủ trên.

  Correct Answer
  C. Móng giả (wrap)
  Explanation
  The correct answer is "Móng giả (wrap)". This is because "móng giả" refers to artificial nails or nail wraps, which are used to protect and cover damaged nails. The other options, such as "thuốc lót" (base coat), "thuốc phủ" (top coat), and "thuốc phủ trên" (overcoat), are all types of nail polish or coatings, but they do not specifically provide a protective layer for damaged nails like nail wraps do.

  Rate this question:

 • 30. 

  Hình thức bảo dưỡng phù hợp với móng giả wrap vài là?

  • A.

   Đắp vải phủ đầy 2 tuần.

  • B.

   Đắp keo phủ đầy 2 tuấn 1 lần, và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần.

  • C.

   Đắp keo phủ đầy hàng tuần và vải phủ đầy hàng tháng.

  Correct Answer
  B. Đắp keo phủ đầy 2 tuấn 1 lần, và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần.
  Explanation
  The correct answer suggests that the appropriate maintenance for wrap nails is to apply a layer of glue every 2 weeks and a layer of fabric every 4 weeks. This maintenance routine ensures that the wrap nails remain secure and protected for an extended period of time.

  Rate this question:

 • 31. 

  Một miếng lụa hay vải được cắt chính xác vừa đúng phủ lên chỗ nứt trên móng tay được gọi là:

  • A.

   Dãi nhấn (Stress strip).

  • B.

   Miếng vá (Repair patch).

  • C.

   Bọc lụa (Silk wrap)

  • D.

   Phủ nứt

  Correct Answer
  B. Miếng vá (Repair patch).
  Explanation
  The correct answer is "Miếng vá (Repair patch)." This is because a "miếng vá" is a piece of fabric or material used to repair or patch up something, in this case, a nail with a crack or chip. The other options, "Dãi nhấn (Stress strip)," "Bọc lụa (Silk wrap)," and "Phủ nứt," do not specifically refer to the act of repairing or patching, making them incorrect choices.

  Rate this question:

 • 32. 

  Quá trình làm móng bằng lụa:

  • A.

   Bôi chất dính, dán lụa, bôi chất dính, bôi chất làm khô chất dính, dũa mịn và tạo hình móng.

  • B.

   Bôi chất khử trùng, dán lụa, bôi chất làm khô, đánh bóng.

  • C.

   Dán lụa, bôi chất dính, bôi chất làm khô, dũa mịn và tạo hình.

  • D.

   Đắp bột, dán lụa, bôi chất làm khô, đánh bóng.

  Correct Answer
  A. Bôi chất dính, dán lụa, bôi chất dính, bôi chất làm khô chất dính, dũa mịn và tạo hình móng.
  Explanation
  The correct answer is the first option: "Bôi chất dính, dán lụa, bôi chất dính, bôi chất làm khô chất dính, dũa mịn và tạo hình móng." This is because the process of making silk nails involves applying adhesive, sticking the silk, applying adhesive again, drying the adhesive, smoothing and shaping the nails.

  Rate this question:

 • 33. 

  Một khách hàng muốn móng tay giả wrap có trọng lượng nhẹ và gần như trong suốt, bạn sẽ khuyên khách nên dùng?

  • A.

   Wrap lụa, silk.

  • B.

   Wrap vải lanh, linen.

  • C.

   Móng gel UV

  • D.

   Wrap giấy.

  Correct Answer
  A. Wrap lụa, silk.
  Explanation
  Based on the customer's preference for lightweight and almost transparent fake nails, the best recommendation would be to use silk wraps. Silk wraps are known for their lightweight and natural appearance, making them a suitable choice for the customer's needs.

  Rate this question:

 • 34. 

  Trong các bước sau đây cắt sửa móng (chân tay nước), bước nào đươc thực hiện trước:

  • A.

   Cắt móng.

  • B.

   Thoa chất làm mềm da.

  • C.

   Sơn lót.

  • D.

   Cắt da khô quanh móng.

  Correct Answer
  A. Cắt móng.
  Explanation
  The correct answer is "Cắt móng". This is because trimming the nails is usually the first step in a nail care routine. Once the nails are trimmed, the other steps such as applying a softening agent, applying a base coat, and cutting dry skin around the nails can be performed.

  Rate this question:

 • 35. 

  Dụng cụ nào có thể làm bóng móng tay và chân:

  • A.

   Chà mặt móng bằng bàn chải.

  • B.

   Dũa mặt móng cho mịn.

  • C.

   Da chà bóng (buffer làm bằng da dê).

  • D.

   Chất phủ mài mòn.

  Correct Answer
  C. Da chà bóng (buffer làm bằng da dê).
  Explanation
  The correct answer is "Da chà bóng (buffer làm bằng da dê)". This is because a da chà bóng, or a buffing block made of goat's leather, is used to polish and shine the nails on both fingers and toes. It helps to smooth out any rough edges or uneven surfaces on the nails, giving them a glossy and polished appearance.

  Rate this question:

 • 36. 

  Trước khi làm dịch vụ móng chân, thẩm mỹ viện nên khuyên khách hàng không nên cạo lông chân trong thời gian bao lâu?

  • A.

   12 giờ.

  • B.

   24 giờ.

  • C.

   36 giờ.

  • D.

   48 giờ.

  Correct Answer
  D. 48 giờ.
  Explanation
  The correct answer is 48 giờ. This is because before getting a foot spa service, it is recommended not to shave the legs for at least 48 hours. Shaving the legs can cause small cuts or irritations, and exposing these areas to water and chemicals during the foot spa can increase the risk of infection. Waiting for 48 hours allows the skin to heal and reduces the chances of any complications.

  Rate this question:

 • 37. 

  Dụng cụ nào tốt nhất để làm rời đường da viền quanh móng khi ngâm chân?

  • A.

   Nhíp.

  • B.

   Kéo cắt da.

  • C.

   Que gỗ cam, hoặc cây đẩy da.

  • D.

   Cọ móng.

  Correct Answer
  C. Que gỗ cam, hoặc cây đẩy da.
  Explanation
  The best tool to remove the cuticle around the nails is a wooden stick or cuticle pusher.

  Rate this question:

 • 38. 

  Chức năng của việc chà dũa bàn chân là:

  • A.

   Lấy đi các tế bào chết.

  • B.

   Cho bàn chân thằng.

  • C.

   Móng được khoẻ.

  • D.

   Móng không bị xước.

  Correct Answer
  A. Lấy đi các tế bào chết.
  Explanation
  The function of using a foot file is to remove dead skin cells from the feet.

  Rate this question:

 • 39. 

  Làm thế nào để nước sơn đều trên móng?

  • A.

   Lấy nước sơn cho đều.

  • B.

   Lấy nước sơn thật nhiều.

  • C.

   Lăn chai nước sơn trong lòng bàn tay trước khi sơn.

  • D.

   Lấy ít nước sơn

  Correct Answer
  C. Lăn chai nước sơn trong lòng bàn tay trước khi sơn.
  Explanation
  Rolling the paint can in the palm of your hand before painting helps to ensure that the paint is mixed thoroughly and evenly. This method helps to distribute any settled pigments or solids in the paint, resulting in a consistent color and texture when applied to the surface.

  Rate this question:

 • 40. 

  Trong các dụng cụ sau, loại nào trông giống cây bút chì?

  • A.

   Que gỗ cam.

  • B.

   Kiềm cắt da.

  • C.

   Cây sắt đẩy da.

  • D.

   Cây dũa.

  Correct Answer
  A. Que gỗ cam.
  Explanation
  The correct answer is "Que gỗ cam" because it is the only tool that resembles a pencil. The other tools mentioned, such as "Kiềm cắt da" (leather cutting knife), "Cây sắt đẩy da" (metal push rod for leather), and "Cây dũa" (file), do not resemble a pencil in any way.

  Rate this question:

 • 41. 

  Chất phủ nào che chở cho móng?

  • A.

   Chất phủ nền.

  • B.

   Chất phủ trên.

  • C.

   Chất sơn lót.

  • D.

   Chất cứng móng.

  Correct Answer
  D. Chất cứng móng.
  Explanation
  The correct answer is "Chất cứng móng." This answer is correct because "Chất cứng móng" translates to "Nail hardener" in English, which is a product used to strengthen and protect the nails. The other options - "Chất phủ nền," "Chất phủ trên," and "Chất sơn lót" - do not specifically refer to products for nails.

  Rate this question:

 • 42. 

  Dùng chất gì để chùi kem bị dính trên móng?

  • A.

   Acetone.

  • B.

   Dầu cây trà.

  • C.

   Cồn hoăc Antiseptic.

  • D.

   Nước sơn móng.

  Correct Answer
  C. Cồn hoăc Antiseptic.
  Explanation
  The correct answer is "Cồn hoặc Antiseptic." In Vietnamese, "chùi kem bị dính trên móng" means "to remove stuck-on nail polish." Acetone is a common ingredient in nail polish removers, so it can effectively remove the stuck-on nail polish. Dầu cây trà (tea tree oil) and nước sơn móng (nail polish) are not typically used for this purpose. Antiseptic is also a possible option as it can help clean the nails and prevent infection.

  Rate this question:

 • 43. 

  Dụng cụ nào thích hợp nhất để loại bỏ những mãnh da nhỏ xung quanh móng?

  • A.

   Kiềm cắt da.

  • B.

   Dũa giấy.

  • C.

   Nhíp.

  • D.

   Viên bông gòn.

  Correct Answer
  A. Kiềm cắt da.
  Explanation
  The most suitable tool to remove small pieces of skin around the nails is cuticle clippers. Cuticle clippers are specifically designed to trim excess skin and cuticles around the nails, making them the ideal tool for this task. Dua giay (nail file) is used to shape and smooth the nails, while nhíp (tweezers) are used for plucking hairs or picking up small objects. Viên bông gòn (cotton ball) is used for various purposes such as applying nail polish remover or cleaning nails, but it is not specifically designed for removing skin around the nails.

  Rate this question:

 • 44. 

  Loại móng tay dễ gãy có hình gì?

  • A.

   Vuông.

  • B.

   Tròn.

  • C.

   Bầu dục.

  • D.

   Nhọn

  Correct Answer
  D. Nhọn
  Explanation
  The correct answer is "Nhọn" because the question is asking for the shape of the nail that is easy to break, and a pointed shape is more likely to be fragile and prone to breaking compared to other shapes like square, round, or oval.

  Rate this question:

 • 45. 

  Khi duã móng, cầm dũa nghiêng góc độ bao nhiêu:

  • A.

   15 độ.

  • B.

   45 độ.

  • C.

   30 độ.

  • D.

   90 độ.

  Correct Answer
  B. 45 độ.
  Explanation
  When cutting nails, it is recommended to hold the scissors at a 45-degree angle. Holding the scissors at this angle allows for a better grip and control while cutting, resulting in a more precise and even cut. Holding the scissors at a different angle may lead to uneven or jagged edges. Therefore, the correct answer is 45 degrees.

  Rate this question:

 • 46. 

  Người nào sau đây không nên cắt da biểu bì?

  • A.

   Người già.

  • B.

   Người bệnh tiểu đường.

  • C.

   Người trẻ tuổi.

  • D.

   Người có da móng

  Correct Answer
  B. Người bệnh tiểu đường.
  Explanation
  People with diabetes should not cut their cuticles because they have a higher risk of developing infections. Diabetes can affect the blood flow and immune system, making it harder for the body to fight off infections. Cutting the cuticles can create an entry point for bacteria, leading to potential infections. Therefore, it is recommended for people with diabetes to avoid cutting their cuticles to prevent complications.

  Rate this question:

 • 47. 

  Phương pháp phù hợp để tạo kiểu cho móng là giũa?

  • A.

   Toàn bộ móng theo chiều từ phài sang trái.

  • B.

   Toàn bộ móng theo chiều từ trái sang phải.

  • C.

   Lên và xuống quanh đầu móng

  • D.

   Từ mỗi góc của móng đến giữa móng

  Correct Answer
  D. Từ mỗi góc của móng đến giữa móng
  Explanation
  The correct answer is "Từ mỗi góc của móng đến giữa móng". This answer suggests that the appropriate method to shape the nails is from each corner of the nail towards the center. This technique ensures that the nails are evenly shaped and avoids any uneven or jagged edges.

  Rate this question:

 • 48. 

  Massage bằng phương pháp cọ xát tạo ra:

  • A.

   Làn da mịn màng.

  • B.

   Tăng lưu thông máu.

  • C.

   Tăng sự rắn chắc cơ bắp.

  • D.

   Giảm sự linh hoạt của da.

  Correct Answer
  B. Tăng lưu thông máu.
  Explanation
  The correct answer is "Tăng lưu thông máu" which means "Increase blood circulation". Massage using the rubbing method helps to stimulate blood flow in the body. This increased circulation can have several benefits such as improved delivery of oxygen and nutrients to the tissues, removal of waste products from the muscles, and overall relaxation of the body.

  Rate this question:

 • 49. 

  Kỹ thuật xoa bóp (massage) nào sử dụng động tác nhào nắn để kích thích các mô nằm dưới da:

  • A.

   Xoa bóp, chà xát.

  • B.

   Rung nhẹ.

  • C.

   Tát, vỗ mạnh.

  • D.

   Nhéo.

  Correct Answer
  A. Xoa bóp, chà xát.
  Explanation
  The correct answer is "Xoa bóp, chà xát." This is because massage techniques involve using rubbing and kneading motions to stimulate the tissues beneath the skin. Rubbing and kneading can help improve blood circulation, relax muscles, and relieve tension. Vibrating or slapping motions (as mentioned in the other options) may not provide the same therapeutic benefits as rubbing and kneading.

  Rate this question:

 • 50. 

  Xoa bóp chà xát, vuốt ve giúp cho:

  • A.

   Tăng tuần hoàn máu.

  • B.

   Tăng kích thích.

  • C.

   Làm sảng khoái.

  • D.

   Tiêu hoá tốt.

  Correct Answer
  A. Tăng tuần hoàn máu.
  Explanation
  The correct answer is "Tăng tuần hoàn máu" because the phrase "Xoa bóp chà xát, vuốt ve giúp cho" suggests that the action being described is related to improving blood circulation. The other options mentioned, such as "Tăng kích thích," "Làm sảng khoái," and "Tiêu hoá tốt," do not align with the given phrase and are therefore not the correct answer.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.