AP Reviewer (4th Periodical Examination)

26 Questions | Attempts: 2098
Share

SettingsSettingsSettings
AP Reviewer (4th Periodical Examination) - Quiz

This will serve as your reviewer for the test in Araling Panlipunan on March 14, 2012. The questions included in this reviewer was not copied nor rephrased from the actual items from the test. If there will be, it will just be pure coincidence. The author(s) of this reviewer avoided copying the questions from the test. Type of Test (of this reviewer): Multiple Choice, Identification, True or False and Matching Type Good luck for the Final Examination!


Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang pagkakaiba o pagkakapareho ng konsepto ng nasyon at ng estado?
  • A. 

   Ang nasyon ay konseptong pulitikal habang ang estado ay konseptong lahi.

  • B. 

   Ang nasyon ay konseptong lahi habang ang estado ay konseptong pulitikal.

  • C. 

   Ang nasyon at estado ay parehong konseptong lahi.

  • D. 

   Ang nasyon at estado ay parehong konseptong pulitikal.

 • 2. 
  Anong katangian ang dapat taglay ng mga mamamayan sa isang estado?
  • A. 

   Karunungan

  • B. 

   Kasipagan

  • C. 

   Pagkakaisa

  • D. 

   Pagsasarili

 • 3. 
  Kailan itinuturing na estado ang isang bansa?
  • A. 

   Kapag ito ay maraming mamamayan.

  • B. 

   Kapag ito ay may malawak na teritoryo.

  • C. 

   Kapag ito ay mayroong kalayaan.

  • D. 

   Kapag ito ay may soberanya.

 • 4. 
  Ang soberanya ay tinatawag di na pagkamakapangyayari o pagsasarili. Mayroon itong mga katangian. Ano ang nagpapatunay na ang soberanya ay walang taning ang panahon ng kapangyarihan?
  • A. 

   Ang kapangyarihan ng estado ay para sa mamamayan at teritoryong nasasakop nito.

  • B. 

   Ang kapangyarihan ng estado ay may bisa hanggang sa darating na panahon.

  • C. 

   Ang kapangyarihan ng estado ay hindi maaaing isalin o ibigay kaninuman.

  • D. 

   Lahat ng nabanggit ay nagpapatunay na ang soberanya ay walang taning ang panahon ng kapangyarihan.

 • 5. 
  Anong uri ng pamahalaan mayroon ang Pilipinas sa pamumuno ni Benigno Aquino III?
  • A. 

   Mobokrasya

  • B. 

   Tyranny

  • C. 

   De facto

  • D. 

   Demokrasya

 • 6. 
  Ang pamahalaang komunismo ay pinamumunuan ng isang pulitikal na partido. Ito ay ideya ng pilosopong Aleman na si Karl Marx. Anong bansa ang hindi pinamumunuan ng pamahalaang komunismo?
  • A. 

   Switzerland

  • B. 

   Silangang Germany

  • C. 

   Russia

  • D. 

   Hilagang Korea

 • 7. 
  Ito ang salitang Latin na pinagmulan ng pamahalaan.
  • A. 

   Gobernaculum

  • B. 

   Constituto

  • C. 

   Timon

  • D. 

   Rudder

 • 8. 
  Ang Vatican City ay isang siyudad na matatagpuan sa Rome City, isa ring siyudad. Dito naninirahan ang ating Santo Papa na ngayon ay si Santo Papa Benedict XVI. Ang batas na sinusunod sa Vatican ay umaayon sa doktrina ng Simbahang Katolika. Anong uri ng pamahalaan mayroon ang Vatican City?
  • A. 

   Teokrasya

  • B. 

   De Facto

  • C. 

   Electibo

  • D. 

   Military Junta

 • 9. 
  Ang bansang Suwisa o Switzerland ay matatagpuan sa Europa. Ang mga tao rito ang namamahala sa kanilang sarili sa pamamagitan ng lantarang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Anong uri ng pamahalaan mayroon ang Switzerland?
  • A. 

   Di-tuwirang Demokrasya

  • B. 

   Tuwirang Demokrasya

  • C. 

   Parlyamentaryo

  • D. 

   Pampanguluhan

 • 10. 
  Kailan nagiging mobokrasya ang isang demokratikong pamahalaan?
  • A. 

   Kapag kaunti ang mamamayan ng estado.

  • B. 

   Kapag puno ng korupsiyon ang pamahalaan.

  • C. 

   Kapag gahaman ang mga opisyal ng pamahalaan.

  • D. 

   Kapag ang mga mamamayan ay hindi nagkakaisa sa isang layunin.

 • 11. 
  PANIMULA NG SALIGANG-BATAS 1987: Kami, ang ______________ sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos
 • 12. 
  Upang bumuo ng isang _________________________ lipunan at magtatag ng isang pamahalaan
 • 13. 
  Na kakatawan sa aming mga mithiin at ______________________,
 • 14. 
  Magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming ____________________,
 • 15. 
  At titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng katotohanan, ____________________
 • 16. 
  Kalayaan, pag-ibig, pagkapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at __________________ ng Konstitusyong ito.
 • 17. 
  Ang Saligang Batas na ipinatutupad noong rehimeng Marcos ay ang Saligang Batas ____________.
 • 18. 
  Ang isa pang tawag sa Saligang-Batas ay ________________________.
 • 19. 
  Si Matthew ay 21 taong gulang na at isa siyang Amerikano. Siya ay ipinanganak sa Pilipinas at nakapanirahan na siya rito ng limang taon na walang patlang. Dumaan siya sa proseso ng naturalisasyon.
  • A. 

   Siya ay mamamayang Pilipino.

  • B. 

   Siya ay HINDI mamamayang Pilipino.

 • 20. 
  Si Gemma ay ipinanganak noong ang kanyang ina ay nasa eroplano mula Pilipinas papuntang Hawaii. Limang milya nalang papuntang Hawaii nang manganak ang ina ni Gemma.
  • A. 

   Siya ay mamamayang Pilipino.

  • B. 

   Siya ay HINDI mamamayang Pilipino.

 • 21. 
  Si Sarah ay isang Pilipino. Nakapangasawa siya ng isang Amerikano. Sumunod siya sa pagkamamamayan ng kanyang asawa.
  • A. 

   Siya ay mamamayang Pilipino.

  • B. 

   Siya ay HINDI mamamayang Pilipino.

 • 22. 
  Si John ay isang dayuhang Muslim. Siya ay dumaan sa proseso ng naturalisasyon. Kailanman ay hindi siya naniniwala sa ating mga tradisyon.
  • A. 

   Siya ay mamamayang Pilipino.

  • B. 

   Siya ay HINDI mamamayang Pilipino.

 • 23. 
  ANG SALIGANG BATAS ay: Maaring nakasulat o di-nakasulat
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Kabulaanan

 • 24. 
  ANG SALIGANG BATAS ay: Pangalawang batas ng ating bansa
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Kabulaanan

 • 25. 
  ANG SALIGANG BATAS ay: Pinagtitibay ng mga mamamayang 15 taong gulang pababa
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Kabulaanan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.