Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Frågor Reproduktionsorganen

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nathalie
N
Nathalie
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 369
Questions: 20 | Attempts: 169

SettingsSettingsSettings
Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Fr�gor Reproduktionsorganen - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Vilket hormon stimulerar produktionen av FSH och LH?

  • A.

   Gn-Rh

  • B.

   GH-RH

  • C.

   PRL-RH

  • D.

   TRH

  Correct Answer
  A. Gn-Rh
  Explanation
  Gn-Rh (gonadotropin-releasing hormone) is the correct answer because it stimulates the production of follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH). FSH and LH play important roles in the regulation of the reproductive system, including the development of eggs in females and the production of testosterone in males. Gn-Rh is released from the hypothalamus and acts on the pituitary gland to stimulate the release of FSH and LH.

  Rate this question:

 • 2. 

  Vad har FSH för funktion hos kvinna? 

  • A.

   Stimulera follikelmognad och tillväxt

  • B.

   Produktion av östradiol och inhibin

  • C.

   Utveckling av corpus luteum

  • D.

   Utsöndring av progesteron

  Correct Answer(s)
  A. Stimulera follikelmognad och tillväxt
  B. Produktion av östradiol och inhibin
  Explanation
  FSH, or follicle-stimulating hormone, plays a crucial role in the female reproductive system. It stimulates the growth and development of ovarian follicles, which contain the eggs. This hormone also promotes the production of estrogen, specifically estradiol, which is essential for the development and maintenance of the female reproductive organs. Additionally, FSH stimulates the production of inhibin, which helps regulate the levels of FSH itself. Therefore, the correct answer, "Stimulera follikelmognad och tillväxt" and "Produktion av östradiol och inhibin," accurately describes the functions of FSH in women.

  Rate this question:

 • 3. 

  Vad har LH för funktion hos kvinna? 

  • A.

   Stimulera follikelmognad och tillväxt

  • B.

   Produktion av östradiol och inhibin

  • C.

   Utveckling av corpus luteum

  • D.

   Utsöndring av progesteron

  Correct Answer(s)
  A. Stimulera follikelmognad och tillväxt
  C. Utveckling av corpus luteum
  D. Utsöndring av progesteron
  Explanation
  LH (luteinizing hormone) has multiple functions in women. It stimulates the maturation and growth of follicles, which are structures that contain eggs. LH also plays a role in the development of the corpus luteum, which is formed after ovulation and produces progesterone. Additionally, LH is involved in the secretion of progesterone, a hormone important for the maintenance of pregnancy.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vad har FSH för funktion hos mannen?

  • A.

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • B.

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • C.

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

  • D.

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

  Correct Answer
  A. Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin
  Explanation
  FSH (follicle-stimulating hormone) har funktionen att stimulera sertoliceller i mannens testiklar. Denna stimulering främjar spermieproduktionen och utsöndringen av inhibin. Sertolicellerna är viktiga för att stödja spermieutvecklingen och producera inhibin, som reglerar produktionen av FSH och LH (luteiniserande hormon). Det är viktigt att notera att FSH inte stimulerar leydigceller, som är ansvariga för produktionen av testosteron.

  Rate this question:

 • 5. 

  Vad har LH för funktion hos mannen?

  • A.

   Stimulera sertoliceller vilket främjar utsöndring av inhibin

  • B.

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • C.

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

  • D.

   Stimulera leydigceller vilket främjar produktion av testosteron

  Correct Answer
  D. Stimulera leydigceller vilket främjar produktion av testosteron
  Explanation
  The LH hormone (luteinizing hormone) has the function of stimulating Leydig cells in the testes. This stimulation promotes the production of testosterone.

  Rate this question:

 • 6. 

  Vilka effekter har östradiol? 

  • A.

   Stimulerar utveckling, tillväxt och funktion hos könsorganen

  • B.

   Påverkar sexuellt beteende

  • C.

   Stimulerar ben- och muskeltilväxt

  • D.

   Reglerar utsöndring av LH och FSH

  • E.

   Bidrar till livmoderslemhinnans tillväxt

  • F.

   Bidrar till produktion av sekret i livmoderhalsen

  • G.

   Relgerar utsöndring av progesteron

  Correct Answer(s)
  A. Stimulerar utveckling, tillväxt och funktion hos könsorganen
  B. Påverkar sexuellt beteende
  C. Stimulerar ben- och muskeltilväxt
  D. Reglerar utsöndring av LH och FSH
  E. Bidrar till livmoderslemhinnans tillväxt
  Explanation
  Östradiol har flera effekter i kroppen. Det stimulerar utveckling, tillväxt och funktion hos könsorganen. Det påverkar även sexuellt beteende och stimulerar ben- och muskeltilväxt. Dessutom reglerar det utsöndringen av LH och FSH, vilket är hormoner som är viktiga för reproduktionen. Östradiol bidrar också till tillväxten av livmoderslemhinnan och produktionen av sekret i livmoderhalsen.

  Rate this question:

 • 7. 

  Vart bildas östradiol?

  • A.

   Follikelns granulosaceller samt av gulkroppen

  • B.

   Follikelns granulosaceller samt av endometriet

  • C.

   Gulkroppen och endometriet

  • D.

   Ovarierna samt av gulkroppen

  Correct Answer
  A. Follikelns granulosaceller samt av gulkroppen
 • 8. 

  Vart bildas testosteron?

  • A.

   I leydigcellern

  • B.

   I sertolicellerna

  • C.

   I ductus deferens 

  • D.

   I epididymis

  Correct Answer
  A. I leydigcellern
  Explanation
  Testosteron bildas i leydigcellerna.

  Rate this question:

 • 9. 

  Vilka effekter har testosteron? 

  • A.

   Utveckling av primära och sekundära könsdrag

  • B.

   Maskulint beteende

  • C.

   Tillväxt av skelett och muskulatur

  • D.

   Bidrar till spermieproduktion genom att verka på sertolicellerna 

  Correct Answer(s)
  A. Utveckling av primära och sekundära könsdrag
  B. Maskulint beteende
  C. Tillväxt av skelett och muskulatur
  D. Bidrar till spermieproduktion genom att verka på sertolicellerna 
  Explanation
  Testosteron har flera effekter i kroppen. Det är ansvarigt för utvecklingen av primära och sekundära könsdrag hos män, såsom tillväxt av könsorgan, ansiktshår och djupare röst. Testosteron påverkar också beteendet och kan leda till mer maskulint beteende. Dessutom bidrar det till tillväxten av skelett och muskulatur, vilket är anledningen till att det ofta används som ett prestationshöjande medel inom idrotten. Slutligen, testosteron spelar en viktig roll i spermieproduktionen genom att verka på sertolicellerna i testiklarna.

  Rate this question:

 • 10. 

  Hur regleras mognaden av spermierna?

  • A.

   Sertolicellerna producerar tillväxtfaktorer

  • B.

   Testosteron fungerar som tillväxtfaktor

  • C.

   Leydigcellerna producerar tillväxtfaktorer

  Correct Answer
  A. Sertolicellerna producerar tillväxtfaktorer
  Explanation
  Sertolicellerna producerar tillväxtfaktorer som reglerar mognaden av spermierna. Detta innebär att dessa celler frisätter ämnen som stimulerar och stödjer spermiernas utveckling och mognad. Tillväxtfaktorer är proteiner som kan påverka celldelning, differentiering och överlevnad, och i detta fall bidrar de till att spermierna mogna och bli redo för befruktning.

  Rate this question:

 • 11. 

  Vad är det som sker vid ägglossning?

  • A.

   Follikeln bister och oocyten sköljs ut

  • B.

   Oocyten fäster i endometriet

  • C.

   Folliklarna börjar att mogna 

  Correct Answer
  A. Follikeln bister och oocyten sköljs ut
 • 12. 

  När tillbakabildas corpus luteum? 

  • A.

   Efter 10-12 dagar

  • B.

   I samband med menstruation

  • C.

   Efter 12-14 dagar

  • D.

   Efter 8-10 dagar 

  Correct Answer
  A. Efter 10-12 dagar
  Explanation
  The corpus luteum regresses or breaks down after 10-12 days. This is a normal process that occurs in the menstrual cycle. The corpus luteum is a temporary structure that forms in the ovary after ovulation. It produces progesterone, which is important for preparing the uterus for possible implantation of a fertilized egg. If fertilization does not occur, the corpus luteum will regress and the levels of progesterone will decrease, leading to the shedding of the uterine lining and the start of menstruation.

  Rate this question:

 • 13. 

  Vilken ordning har faserna i menstruationscykeln?

  • A.

   Menstruationsfas, proliferationsfas och sekretionsfas

  • B.

   Proliferationsfas, menstruationsfas, sekretionsfas

  • C.

   Sekretionsfas, proliferationsfas, menstruationsfas

  • D.

   Menstruationsfas, sekretonsfas, proliferationsfas 

  Correct Answer
  A. Menstruationsfas, proliferationsfas och sekretionsfas
  Explanation
  The correct answer is "Menstruationsfas, proliferationsfas och sekretionsfas." This is the correct order of the phases in the menstrual cycle. The menstrual phase is the first phase, where the lining of the uterus is shed. This is followed by the proliferative phase, where the uterus rebuilds its lining. Finally, the secretory phase occurs, where the uterus prepares for possible implantation of a fertilized egg by secreting mucus and nutrients.

  Rate this question:

 • 14. 

  När i menstruationscykeln bildas nya folliklar?

  • A.

   Under menstruationen

  • B.

   Innan menstruationen

  • C.

   Efter menstruationen

  • D.

   Vid ägglossningen 

  Correct Answer
  A. Under menstruationen
  Explanation
  During menstruation, the lining of the uterus sheds, and a new menstrual cycle begins. This shedding of the uterine lining is triggered by a decrease in estrogen and progesterone levels. At the same time, new follicles start to develop in the ovaries. These follicles contain immature eggs and are responsible for releasing a mature egg during ovulation. Therefore, it can be concluded that new follicles are formed during menstruation.

  Rate this question:

 • 15. 

  När är östradiolnivån som högst? 

  • A.

   Vid ägglossningen

  • B.

   Vid menstruationen 

  • C.

   Precis efter menstruationen

  • D.

   Under sekretionsfasen

  Correct Answer
  A. Vid ägglossningen
  Explanation
  Östradiol is a hormone that is primarily produced by the ovaries. Its levels fluctuate throughout the menstrual cycle. During ovulation, which is the release of an egg from the ovary, östradiol levels are at their highest. This hormone plays a crucial role in preparing the uterus for potential pregnancy. Therefore, it makes sense that östradiol levels would be highest during ovulation, as this is the time when the body is most fertile.

  Rate this question:

 • 16. 

  Hur får blastocyten  huvudsakligen näring? 

  • A.

   Från sekretet i endometriet

  • B.

   Från den intracellulära vätskan i livmodern

  • C.

   Den klarar sig på spermiens ATP tills placenta bildas 

  Correct Answer
  A. Från sekretet i endometriet
  Explanation
  The blastocyst primarily obtains nutrients from the secretions in the endometrium.

  Rate this question:

 • 17. 

  Hur förhindras ny ägglossning när ägget är befruktat? 

  • A.

   Blastocyten bildar hormonet CG

  • B.

   Endometriet bildar hormonet CG

  • C.

   Gulkroppen bildar hormonet CG

  • D.

   Via kemoreceptorer stimuleras hypofysen via negativ feedback och bildar hormonet CG

  Correct Answer
  A. Blastocyten bildar hormonet CG
  Explanation
  The blastocyst is the stage of early embryonic development that occurs after fertilization. It secretes a hormone called chorionic gonadotropin (CG), which helps to maintain the corpus luteum in the ovary. The corpus luteum is responsible for producing progesterone, which is necessary for maintaining the uterine lining and preventing further ovulation. By secreting CG, the blastocyst ensures that the corpus luteum continues to produce progesterone, thereby inhibiting the release of additional eggs and promoting the implantation and development of the fertilized egg.

  Rate this question:

 • 18. 

  Vad innebär implantation? 

  • A.

   När blastocyten "gräver ner sig" i endometriet

  • B.

   När ägget befruktas 

  • C.

   När ägget når livmodern 

  • D.

   När placenta bildas 

  Correct Answer
  A. När blastocyten "gräver ner sig" i endometriet
  Explanation
  Implantation refers to the process in which the blastocyst, which is the early stage of an embryo, attaches itself to the endometrium, which is the lining of the uterus. During implantation, the blastocyst burrows or "digs" itself into the endometrium, establishing a connection between the embryo and the mother's blood supply. This is a crucial step in pregnancy as it allows for the exchange of nutrients and waste products between the mother and the developing embryo.

  Rate this question:

 • 19. 

  Vad är menopaus?

  • A.

   Då all ägglossning och menstruation upphör

  • B.

   Då ägglossningen upphör

  • C.

   Då produktionen av LH och FSH avstannar

  Correct Answer
  A. Då all ägglossning och menstruation upphör
  Explanation
  The correct answer is "Då all ägglossning och menstruation upphör." This answer states that menopause is the cessation of both ovulation and menstruation. Menopause is a natural biological process that occurs in women typically between the ages of 45 and 55, marking the end of their reproductive years. During menopause, the ovaries no longer release eggs, and menstruation stops. This is due to a decline in hormone production, specifically LH (luteinizing hormone) and FSH (follicle-stimulating hormone).

  Rate this question:

 • 20. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 19, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 09, 2019
  Quiz Created by
  Nathalie
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.