Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Frågor Reproduktionsorganen

20 Questions | Total Attempts: 85

SettingsSettingsSettings
Anatomi Och Fysiologi 2 Egna Frgor Reproduktionsorganen - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket hormon stimulerar produktionen av FSH och LH?
  • A. 

   Gn-Rh

  • B. 

   GH-RH

  • C. 

   PRL-RH

  • D. 

   TRH

 • 2. 
  Vad har FSH för funktion hos kvinna? 
  • A. 

   Stimulera follikelmognad och tillväxt

  • B. 

   Produktion av östradiol och inhibin

  • C. 

   Utveckling av corpus luteum

  • D. 

   Utsöndring av progesteron

 • 3. 
  Vad har LH för funktion hos kvinna? 
  • A. 

   Stimulera follikelmognad och tillväxt

  • B. 

   Produktion av östradiol och inhibin

  • C. 

   Utveckling av corpus luteum

  • D. 

   Utsöndring av progesteron

 • 4. 
  Vad har FSH för funktion hos mannen?
  • A. 

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • B. 

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • C. 

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

  • D. 

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

 • 5. 
  Vad har LH för funktion hos mannen?
  • A. 

   Stimulera sertoliceller vilket främjar utsöndring av inhibin

  • B. 

   Stimulera leydigceller vilket främjar spermieproduktion och utsöndring av inhibin

  • C. 

   Stimulera sertoliceller vilket främjar spermieproduktion och produktion av testosteron

  • D. 

   Stimulera leydigceller vilket främjar produktion av testosteron

 • 6. 
  Vilka effekter har östradiol? 
  • A. 

   Stimulerar utveckling, tillväxt och funktion hos könsorganen

  • B. 

   Påverkar sexuellt beteende

  • C. 

   Stimulerar ben- och muskeltilväxt

  • D. 

   Reglerar utsöndring av LH och FSH

  • E. 

   Bidrar till livmoderslemhinnans tillväxt

  • F. 

   Bidrar till produktion av sekret i livmoderhalsen

  • G. 

   Relgerar utsöndring av progesteron

 • 7. 
  Vart bildas östradiol?
  • A. 

   Follikelns granulosaceller samt av gulkroppen

  • B. 

   Follikelns granulosaceller samt av endometriet

  • C. 

   Gulkroppen och endometriet

  • D. 

   Ovarierna samt av gulkroppen

 • 8. 
  Vart bildas testosteron?
  • A. 

   I leydigcellern

  • B. 

   I sertolicellerna

  • C. 

   I ductus deferens 

  • D. 

   I epididymis

 • 9. 
  Vilka effekter har testosteron? 
  • A. 

   Utveckling av primära och sekundära könsdrag

  • B. 

   Maskulint beteende

  • C. 

   Tillväxt av skelett och muskulatur

  • D. 

   Bidrar till spermieproduktion genom att verka på sertolicellerna 

 • 10. 
  Hur regleras mognaden av spermierna?
  • A. 

   Sertolicellerna producerar tillväxtfaktorer

  • B. 

   Testosteron fungerar som tillväxtfaktor

  • C. 

   Leydigcellerna producerar tillväxtfaktorer

 • 11. 
  Vad är det som sker vid ägglossning?
  • A. 

   Follikeln bister och oocyten sköljs ut

  • B. 

   Oocyten fäster i endometriet

  • C. 

   Folliklarna börjar att mogna 

 • 12. 
  När tillbakabildas corpus luteum? 
  • A. 

   Efter 10-12 dagar

  • B. 

   I samband med menstruation

  • C. 

   Efter 12-14 dagar

  • D. 

   Efter 8-10 dagar 

 • 13. 
  Vilken ordning har faserna i menstruationscykeln?
  • A. 

   Menstruationsfas, proliferationsfas och sekretionsfas

  • B. 

   Proliferationsfas, menstruationsfas, sekretionsfas

  • C. 

   Sekretionsfas, proliferationsfas, menstruationsfas

  • D. 

   Menstruationsfas, sekretonsfas, proliferationsfas 

 • 14. 
  När i menstruationscykeln bildas nya folliklar?
  • A. 

   Under menstruationen

  • B. 

   Innan menstruationen

  • C. 

   Efter menstruationen

  • D. 

   Vid ägglossningen 

 • 15. 
  När är östradiolnivån som högst? 
  • A. 

   Vid ägglossningen

  • B. 

   Vid menstruationen 

  • C. 

   Precis efter menstruationen

  • D. 

   Under sekretionsfasen

 • 16. 
  Hur får blastocyten  huvudsakligen näring? 
  • A. 

   Från sekretet i endometriet

  • B. 

   Från den intracellulära vätskan i livmodern

  • C. 

   Den klarar sig på spermiens ATP tills placenta bildas 

 • 17. 
  Hur förhindras ny ägglossning när ägget är befruktat? 
  • A. 

   Blastocyten bildar hormonet CG

  • B. 

   Endometriet bildar hormonet CG

  • C. 

   Gulkroppen bildar hormonet CG

  • D. 

   Via kemoreceptorer stimuleras hypofysen via negativ feedback och bildar hormonet CG

 • 18. 
  Vad innebär implantation? 
  • A. 

   När blastocyten "gräver ner sig" i endometriet

  • B. 

   När ägget befruktas 

  • C. 

   När ägget når livmodern 

  • D. 

   När placenta bildas 

 • 19. 
  Vad är menopaus?
  • A. 

   Då all ägglossning och menstruation upphör

  • B. 

   Då ägglossningen upphör

  • C. 

   Då produktionen av LH och FSH avstannar

 • 20. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.