Fysik - Kraft Och Tryck

15 Questions | Attempts: 843

SettingsSettingsSettings
Fysik - Kraft Och Tryck - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Man säger att Isaac Newton upptäckte tyngdkraften på 1660-talet när ett äpple föll ner i huvudet på honom.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 2. 
  Vem utav följande vetenskapsmän kom på att den mängd vatten som trängs undan är det samma som vattnets lyftkraft (genom att bada i ett badkar och se hur vattennivån höjde sig när han klev i)?
  • A. 

   Johan Tum

  • B. 

   Isaac Newton

  • C. 

   Arkimedes

  • D. 

   Pascal

 • 3. 
  Dragningskraft är det samma som 
  • A. 

   Lyftkraft

  • B. 

   Motkraft

  • C. 

   Friktionskraft

  • D. 

   Tyngdkraft

 • 4. 
  En kvinna har massan/vikten 68 kg. Vilken är hennes tyngd?
 • 5. 
  Ett föremål står stadigare ju mindre stödyta det har.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  Om tyngdpunkten hamnar utanför ett föremåls stödyta kommer föremålet att välta
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  Vad är massa?
  • A. 

   Massa är samma sak som vikt

  • B. 

   Massa är samma sak som tyngd

  • C. 

   Massa är samma sak som densitet

 • 8. 
  Tryck = 
  • A. 

   Falskt

  • B. 

   Sant

 • 9. 
  Enheten för tryck är km/h.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  Enheten för tryck är både newton/kvadratmeter (N/) och pascal (Pa).
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
   Detta är ett kommunicerande kärl.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Vad kännetecknar ett kommuncierande kärl?
  • A. 

   Varje del kan prata med grannen

  • B. 

   Vattnet trycker lika mycket åt alla håll och kommer därför att ställa in sig lika högt i alla delar, eftersom de sitter ihop i botten

  • C. 

   Vattnet kommer att ställa in sig olika högt i de olika delarna, högst till vänster och lägst till höger

 • 13. 
  Om du trycker ner en badboll under vattenytan vill den gärna åka upp igen. Varför? Välj det svarsalternativ som passar allra bäst.
  • A. 

   För att den tycker om luften mer än vattnet

  • B. 

   För att den har lägre densitet än vattnet

  • C. 

   För att den har lägre densitet än vattnet och den tränger undan mycket vatten som gör att vattnet lyfter upp den också, med sin lyftkraft

  • D. 

   Det vill den inte, den stannar gärna under ytan.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.