Αναπνοή - Βιολογία Α' Γυμνασίου

10

Settings
Please wait...
Αναπνοή - Βιολογία Α

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν από το περιβάλλον οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η γλυκόζη είναι μια από τις ουσίες που προσφέρουν ενέργεια στους οργανισμούς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η διάσπαση χημικών ουσιών πραγματοποιείται εκτός των κυττάρων και ονομάζεται κυτταρική αναπνοή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα γίνεται μόνο σε επίπεδο οργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο του άνθρακα σε επίπεδο κυττάρου γίνεται:
  • A. 

   μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

  • B. 

   μέσω της αναπνοής.

  • C. 

   μέσω της ενέργειας.

 • 6. 
  Η αναπνοή ποικίλει σε διαφορετικές ομάδες οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η αναπνοή διαφορετικών ομάδων οργανισμών εξαρτάται από:
  • A. 

   την πολυπλοκότητα των οργανισμών.

  • B. 

   το περιβάλλον τους.

  • C. 

   τις ενεργειακές τους ανάγκες.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 8. 
  Τα κύτταρα της καρδιάς έχουν λιγότερα μιτοχόνδρια από τα κύτταρα του δέρματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η κυτταρική αναπνοή παράγει οξυγόνο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στους μονοκύτταρους οργανισμούς η αναπνοή γίνεται με διάχυση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος