ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ - (ΥΠΑΜ)

44 | Total Attempts: 110

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ - (ΥΠΑΜ)

Ερωτηματολό&gamm a;ιο ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛ&I ota;ΑΣ.Ποσοστό επιτυχίας 80%


Questions and Answers
 • 1. 
  Τι είναι η απόκλιση(Variation);
  • A. 

   Η διάφορά μεταξύ Αληθούς και Μαγνητικού Βορρά

  • B. 

   Η διαφορά μεταξύ του Μαγνητικού Βορρά και του Βορρά της πυξίδας.

  • C. 

   Η διαφορά μεταξύ της αληθούς πορείας και της πορείας πυξίδος.

 • 2. 
  Τι είναι η παρεκτροπή(Deviation);
  • A. 

   Η διαφορά μεταξύ μαγνητικού βορρά και βορρά πυξίδας

  • B. 

   Η διαφορά μεταξύ αληθινής πορείας και μαγνητικής πορείας

  • C. 

   Η διαφορά μεταξύ αληθινής πορείας και πορείας πυξίδος

 • 3. 
  Αληθές ίχνος είναι:
  • A. 

   το ίχνος πυξίδος διορθωμένο για την απόκλιση

  • B. 

   το μαγνητικό ίχνος διορθωμένο για την παρεκτροπή

  • C. 

   η αληθής πορεία διορθωμένη για τον άνεμο

 • 4. 
  Πετάμε στο βόρειο ημισφαίριο και έχουμε ανατολική πορεία. Άν επιβραδύνουμε το α/φος η πυξίδα θα δείξει:
  • A. 

   φαινομενική στροφή πρός τον νότο

  • B. 

   φαινομενική στροφή προς τον βορρά

  • C. 

   θα παραμείνει ανεπηρέαστη

 • 5. 
  Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Δυτική πορεία.Αν επιταχύνουμε το αεροσκάφος,τότε η πυξίδα θα δείξει: 
  • A. 

   φαινομενική στροφή πρός το νότο

  • B. 

   φαινομενική στροφή πρός το βορρά

  • C. 

   θα μείνει ανεπηρέαστη

 • 6. 
  Σχετική διόπτευση ειναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ:
  • A. 

   του διαμήκη άξονα του α/φους και του ίχνους που ενώνει το α/φος με το επιθυμητό σημείο

  • B. 

   της πορείας και του ίχνους του α/φους με το σημείο

  • C. 

   της μαγνητικής και της αληθούς πορείας του α/φους.

 • 7. 
  1 Ναυτικό Μίλι ισούται με:
  • A. 

   1852 μέτρα

  • B. 

   6076 μέτρα

  • C. 

   1852 πόδια

 • 8. 
  Επικοινωνούμε με το πλησιέστερο αεροδρόμιο και μας δίνει QNH το οποίο τοποθετούμε  στο υψόμετρό μας. Ποιά ένδειξη θά διαβάσουμε στο όργανο;
  • A. 

   το ύψος μας απο το αεροδρόμιο αυτό

  • B. 

   το ύψος μας απο το αεροδρόμιο αναχώρησης

  • C. 

   το ύψος μας απο την μέση στάθμη της θάλασσας

 • 9. 
  Δύο σημεία έχουν συντεταγμένες: :Α ( Ν38 00 00  Ε23 00 00)  και  Β (Ν39 15 00  Ε23 00 00). Πόσο απέχουν μεταξύ τους;
  • A. 

   15ΝΜ

  • B. 

   75ΝΜ

  • C. 

   δεν είναι επαρκή τα στοιχεία

 • 10. 
  Τι οναμάζεται έκπτωση (drift);
  • A. 

   Η γωνία μεταξύ πορείας και ίχνους του α/φους

  • B. 

   Η γωνία μεταξύ μαγνητικού βορρά και βορρά πυξίδας

  • C. 

   Η γωνία μεταξύ αληθή βορρά και μαγνητικού βορρά

 • 11. 
  Πετάτε με 60Κts και έχετε να καλύψετε 30ΝΜ. Σε πόση ώρα θα φθάσετε;
  • A. 

   σε 60 λεπτά

  • B. 

   σε 90 λεπτά

  • C. 

   σε 30 λεπτά

 • 12. 
  Πετάτε με χάρτη κλίμακας 1 : 500.000. Τι απόσταση αντιπροσωπεύουν τα 5 εκατοστά;
  • A. 

   2,5 χιλιόμετρα

  • B. 

   25 χιλιόμετρα

  • C. 

   50 χιλιόμετρα

 • 13. 
  Πετάτε με χάρτη κλίμακας 1 : 250.000. Τι απόσταση αντιπροσωπεύουν τα 4 εκατοστά;
  • A. 

   1 χιλιόμετρο

  • B. 

   6,25 χιλιόμετρα

  • C. 

   10 χιλιόμετρα

 • 14. 
  Εισέρχεστε στην Τερματική περιοχή των Αθηνών. Το σημείο ΑBLON συμβολίζεται με μαύρο τρίγωνο. Τι συμβολίζει;
  • A. 

   προαιρετικό σημείο αναφοράς

  • B. 

   υποχρεωτικό σημείο αναφοράς

  • C. 

   δεν χρειάζεται να αναφέρουμε καθώς έχουμε απογειωθεί απο σημείο απόστασης μικρότερης των 50ΝΜ και δεν απαιτείται να έχουμε ασύρματο.

 • 15. 
  Σύμφωνα με την πυξίδα μας πετάμε σε πορεία 270 μοίρες. Εάν η παρεκτροπή είναι 4Ε και η απόκλιση 2Ε, ποιά είναι η αληθής μας πορεία;
  • A. 

   264 μοίρες

  • B. 

   276 μοίρες

  • C. 

   272 μοίρες

 • 16. 
  Σύμφωνα με την πυξίδα μας πετάμε σε πορεία 180 μοίρες. Εάν η παρεκτροπή είναι 6W και η απόκλιση 2Ε ποιά είναι η αληθής μας πορεία;
  • A. 

   176 μοίρες

  • B. 

   184 μοίρες

  • C. 

   182 μοίρες

 • 17. 
  'Ενα λεπτό γεωγραφικού πλάτους ισούται με:
  • A. 

   Ένα ναυτικό μίλι

  • B. 

   Ένα χιλιόμετρο

  • C. 

   60 ναυτικά μίλια

 • 18. 
  Μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους ισούται με:
  • A. 

   ένα ναυτικό μίλι

  • B. 

   ένα χιλιόμετρο

  • C. 

   60 ναυτικά μίλια

 • 19. 
  Πετάμε με 60 Kts για 1,5 ώρα. Τι απόσταση θα καλύψουμε;
  • A. 

   40 ΝΜ

  • B. 

   90ΝΜ

  • C. 

   60 ΝΜ

 • 20. 
  Πετάμε με πορεία 360 μοίρες και ο προορισμός μας έχει σχετική διόπτευση 60 μοίρες. Τι πορεία θα πρέπει να πάρουμε για να πάμε στον προορισμό;
  • A. 

   060 μοίρες

  • B. 

   300 μοίρες

  • C. 

   030 μοίρες

 • 21. 
  Πετάμε με πορεία 360 μοίρες και ο προορισμός μας έχει σχετική διόπτευση 350 μοίρες. Τι πορεία θα πάρουμε για να πάμε στον προορισμό;
  • A. 

   350 μοίρες

  • B. 

   010 μοίρες

  • C. 

   310 μοίρες

 • 22. 
  Πετάμε με πορεία 90 μοίρες και ο προορισμός μας έχει σχετική διόπτευση 190 μοίρες. Πόσο θα στρίψουμε για να πάμε άμεσα στον προορισμό;
  • A. 

   170 μοίρες αριστερά

  • B. 

   190 μοίρες δεξιά

  • C. 

   90 μοίρες αριστερά

 • 23. 
  Η  ανάγνωση του αεροπορικού χάρτη κατά την εκτέλεση ναυτιλίας εξ' όψεως πρέπει να γίνεται:
  • A. 

   από το έδαφος πρός τον χάρτη

  • B. 

   απο τον χάρτη πρός το έδαφος

  • C. 

   σε συνδυασμό με GPS

 • 24. 
  Σχεδιάζουμε ένα ταξίδι απο το Α στο β και παρατηρούμε ότι η πορεία μας θα είναι 060 μοίρες. Ποιό ύψος είναι σωστό να ακολουθήσουμε;
  • A. 

   1500 πόδια

  • B. 

   2500 πόδια

  • C. 

   και τα δύο

 • 25. 
  Σχεδι'αζουμε ένα ταξίδι από το Α στο Β και παρατηρούμε ότι η πορεία μας  θα είναι 060 μοίρες. ποιό ύψος είναι σωστό να ακολουθήσουμε;
  • A. 

   3500 πόδια

  • B. 

   4000 πόδια

  • C. 

   4500 πόδια

 • 26. 
  Σχεδιάζουμε ένα ταξίδι από το Α στο Β και παρατηρούμε ότι η πορεία μας θα είναι 260 μοίρες. Ποιό ύψος είναι σωστό να ακολουθήσουμε;
  • A. 

   1500 πόδια

  • B. 

   4500 πόδια

  • C. 

   και τα δύο

 • 27. 
  Σχεδιάζουμε ε΄να ταξίδι από το Α στο Β  και παρατηρούμε ότι η πορεία μας θα είναι 260 μοίρες. Ποιό ύψος είναι σωστό να ακολουθήσουμε;
  • A. 

   3500 πόδια

  • B. 

   4500 πόδια

  • C. 

   4000 πόδια

 • 28. 
  Απογειωνόμαστε με μία ΥΠΑΜ με προορισμό ένα πολιτικό αεροδρόμιο. Απαιτείται να έχουμε transponder;
  • A. 

   Δεν απετείται για τις ΥΠΑΜ

  • B. 

   Απαιτείται εφόσον πηγαίνουμε σε πολιτικό αεροδρόμιο

  • C. 

   Απαιτείται μόνο εφόσον το αεροδρόμιο εξυπηρετείται από ραντάρ

 • 29. 
  Σχεδιάζουμε ένα ταξίδι απο το Α στο Β και παρατηρούμε οτι η πορεία μας θα είναι 260 μοίρες. Ποιό υψος είναι σωστό να ακολουθήσουμε;
  • A. 

   2000 πόδια

  • B. 

   4500 πόδια

  • C. 

   και τα δύο

 • 30. 
  Ποιά είναι η συχνότητα του TUGRIT SERVICE;
  • A. 

   129.80

  • B. 

   128.90

  • C. 

   127.80

 • 31. 
  Ποιά είναι η συχνότητα του ATH INFORMATION;
  • A. 

   119.70

  • B. 

   130.925

  • C. 

   129.80

 • 32. 
  Η πτήση μέσα σε περιορισμένη περιοχή επιτρέπεται:
  • A. 

   ποτέ

  • B. 

   μόνο με άδεια απο την αρμόδια αρχή

  • C. 

   ναι, εφόσον ο κυβερνήτης εισέρχεται με ιδία ευθύνη

 • 33. 
  Τι είναι'' επικίνδυνη περιοχή'';
  • A. 

   εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίον οι πτήσεις αεροσκαφών επιτρέπονται κατόπιν ειδικής αδείας.

  • B. 

   εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να επικρατούν συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για τα ιπτάμενα αεροσκάφη σε ορισμένες ώρες.

  • C. 

   εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίο οι πτήσεις αεροσκαφών απαγορεύονται.

 • 34. 
  Που κατατίθεται το σχέδιο πτήσης για μία ΥΠΑΜ;
  • A. 

   στην πλησιέστερη υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας ή στο Airport Reporting Office του πλησιέστερου αεροδρομίου

  • B. 

   στον ιδιοκτήτη του πεδίου προσγείωσης

  • C. 

   δεν απαιτείται σχέδιο πτήσης

 • 35. 
  Πώς ενεργοποιείται το σχέδιο πτήσης  για μία ΥΠΑΜ;
  • A. 

   δεν απαιτείται για τις ΥΠΑΜ

  • B. 

   μέσω ασυρμάτου ή τηλεφωνικά στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

  • C. 

   μέσω του transponder μετά την απογείωση

 • 36. 
  Πλησιάζουμε για προσγείωση στο πεδίο προσγείωσης της Κωπαίδας που έχει διάδρομο 09-27. Τι προσανατολισμό έχει ο διάδρομος;
  • A. 

   009 μοίρες και 027 μοίρες σε σχέση με το μαγνητικό βορρά

  • B. 

   090 μοίρες και 270 μοίρες σε σχέση με το γεωγραφικό βορρά

  • C. 

   090 μοίρες και 270 μοίρες σε σχέση μέ το μαγνητικό βορρά

 • 37. 
  Απογειωνόμαστε απο το αεροδρόμιο Α για το αεροδρόμιο Β. Το αληθές ίχνος πού θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι 360 μοίρες. Η απόκλιση ειναι 2Ε και η παρεκτροπή 04W. Τι πορεία θα πρέπει να διαβάζουμε στην πυξίδα μας για να φτάσουμε στο Β.;
  • A. 

   360

  • B. 

   358

  • C. 

   002

 • 38. 
  Απογειωνόμαστε απο το σημείο Α για το σημείο Β πού απέχουν 100ΝΜ. Στη διαδρομή επικρατεί άπνοια. Μετά απο 40ΝΜ διαπιστώνουμε απο τον χάρτη ότι έχουμε φύγει κατά 4ΝΜ αριστερά απο το ίχνος μας. Τι διόρθωση θα πρέπει να κάνουμε για να πάμε απευθείας στο σημείο Β;
  • A. 

   6 μοίρες δεξιά

  • B. 

   4 μοίρες δεξιά

  • C. 

   10 μοίρες δεξιά

 • 39. 
  Σχεδιάζουμε στο χάρτη  να ταξιδέψουμε απο το σημείο Α στο Β. Ενώνουμε τα δύο σημεία και βρίσκουμε το ίχνος που τα ενώνει. Ποιό είναι το ίχνος το  οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε με το αεροσκάφος για να πάμε στο Β;   
  • A. 

   το αληθές ιχνος

  • B. 

   το μαγνητικό ιχνος

  • C. 

   το ιχνος πυξίδος

 • 40. 
  Απογειωνόμαστε απο το σημείο Α για το σημείο Β που απέχουν 150ΝΜ. Στη διαδρομή επικρατεί άπνοια. Μετά απο 30ΝΜ διαπιστώνουμε απο το χάρτη ότι έχουμε φύγει κατά 4ΝΜ αριστερά απο το ίχνος μας. Τί διόρθωση θα πρέπει να κάνουμε για να πάμε απευθείας στο σημείο Β;
  • A. 

   8 μοίρες δεξιά

  • B. 

   2 μοίρες δεξιά

  • C. 

   10 μοίρες δεξιά

 • 41. 
  'Εχουμε W/V 260/15Kt    Track:296 deg.TΤι  HDG & TAS πρέπει να 'εχουμε για να ''πιάσουμε'' GS 120Kt; 
  • A. 

   122 deg.T και 132Kt

  • B. 

   300 deg.T και 132Kt

  • C. 

   292 deg.T και 132Kt

 • 42. 
  Δίνονται:  HDG 070 deg.T   Track 061 deg.T    TAS 120Kt    GS 118Kt.Βρείτε τα Στοιχεία Ανέμου:
  • A. 

   13019Κτ

  • B. 

   15019Κτ

  • C. 

   33019Κτ

 • 43. 
  Δίνονται:  HDG 080 deg.T   Track 087 deg.T    TAS 100Kt    GS 085Kt.Βρείτε τα Στοιχεία Ανέμου:
  • A. 

   04719Kt

  • B. 

   12319Kt

  • C. 

   32719Kt

 • 44. 
  Δίνονται:  HDG 138 deg.T   Track141 deg.T    TAS 122Kt    GS 101Kt.Βρείτε τα Στοιχεία Ανέμου:
  • A. 

   16520Kt

  • B. 

   12030Kt

  • C. 

   13121Kt