Ερωτήσεις Κατανόησης στη Πυκνότητα

6 Questions | Attempts: 1176
Share

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Επέλεξε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά την παρακάτω φράση. Η πυκνότητα του νερού είναι 1gr/cm3. Αυτό σημαίνει ότι:
  • A. 

   Η μάζα του νερού είναι 1gr.

  • B. 

   Ο όγκος του νερού είναι 1cm^3.

  • C. 

   Κάθε 1cm^3 νερού έχει μάζα 1gr.

  • D. 

   Τα 10 cm^3 νερού έχουν μάζα 1gr.

 • 2. 
  Στο δοχείο περιέχεται υγρό πυκνότητας 0,9gr/cm3. Ποια από τις σφαίρες Α,Β,Γ ή Δ θα ρίχνατε στο δοχείο ώστε αυτή να μη βυθιστεί;
  • A. 

   Α

  • B. 

   Β

  • C. 

   Γ

  • D. 

   Δ

 • 3. 
  Αν αφαιρέσουμε ένα μέρος από τη μάζα ενός σώματος τότε μειώνεται η πυκνότητά του.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Η πυκνότητα των υγρών είναι πάντα μικρότερη από την πυκνότητα των στερεών σωμάτων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Όταν το νερό γίνει πάγος η πυκνότητα μικραίνει και μεγαλώνει ο όγκος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Στο δοχείο υπάρχει νερό, πυκνότητας 1gr/cm3, και πάνω από το νερό λάδι. πυκνότητας 0,8gr/cm3. Ρίχνουμε το αντικείμενο Α και αυτό ισορροπεί βυθισμένο κατά ένα μέρος του στο λάδι και κατά ένα μέρος του στο νερό. Ποια μπορεί να είναι η πιθανότερη πυκνότητα του αντικειμένου;
  • A. 

   0,6gr/cm^3

  • B. 

   0,8gr/cm^3

  • C. 

   0,9gr/cm^3

  • D. 

   1gr/cm^3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.