คำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 ข้อ

5 Questions | Attempts: 313
Share

SettingsSettingsSettings
 5 - Quiz

คำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่ งเที่ยวในประเทศไทย 5 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  ปราสาทวัดสระกำแพงน้อยอยู่ในจังหวัดใด
  • A. 

   อุบลราชธานี

  • B. 

   ศรีสะเกษ

  • C. 

   สุรินทร์

  • D. 

   บุรีรีมย์

 • 2. 
  วัดพระธาตุดอยคำสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชใด
  • A. 

   พ.ศ.1227

  • B. 

   พ.ศ.1228

  • C. 

   พ.ศ.1229

  • D. 

   พ.ศ.1230

 • 3. 
  น้ำตกแจ้ซ้อนอยู่จังหวัดใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   ลำพูน

  • C. 

   ลำปาง

  • D. 

   พิษณุโลก

 • 4. 
  น้ำตกเอราวัณมีกี่ชั้น
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 5. 
  เกาะกระดาด มีชื่อมาจากอะไร
  • A. 

   คนค้นพบเกาะ

  • B. 

   หมู่บ้าน

  • C. 

   สัตว์ที่พบบนเกาะ

  • D. 

   ต้นไม้ที่พบบนเกาะ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.