คำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

5 Questions | Total Attempts: 324

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

คำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่ งเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 5 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งอยู่ในจังหวัดใด?
  • A. 

   เพชรบูรณ์

  • B. 

   น่าน

  • C. 

   ลำพูน

  • D. 

   ชลบุรี

 • 2. 
  ชื่อเดิมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ คือข้อใด?
  • A. 

   ดอยหลวง

  • B. 

   ดอยอินทร์

  • C. 

   ดอยตุง

  • D. 

   ดอยใหญ่

 • 3. 
  เขาค้อ-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด?
  • A. 

   เพชรบุรี

  • B. 

   เพชรบูรณ์

  • C. 

   หนองคาย

  • D. 

   ยโสธร

 • 4. 
  อุทยานแห่งชาติน้ำดำ ครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัด?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของจังหวัดใด?
  • A. 

   พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย

  • B. 

   เชียงราย เชียงใหม่

  • C. 

   พิษณุโลก เลย

  • D. 

   เชียงราย เชียงใหม่ เลย

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.