แบบทดการมองโลกในแง่ดีจ้า

10 Questions | Total Attempts: 798

SettingsSettingsSettings
แบบทดการมองโลกในแง่ดีจ้า - Quiz

สวัสดีคะนักเรียนที่น่าร กทุกคน  วันนี้ครูนำแบบทดสอบการม งโลกในแง่ดี  มาให้นักเรียนลองทำดูนะค ะ ให้นักเรียนกรอกชื่อ นามสกุล  และเริ่มทำแบบทดทอบดูนะค เกณฑ์ทีผ่านคือ ร้อยละ 60   ขอให้โชคดีนะคะ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือการมองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. การทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำและทำให้คนอื่นมีความสุข

  • B. 

   ข. แบ่งขนมให้เพื่อนกินแม้จะเหลือเพียงเล็กน้อย

  • C. 

   ค. นักเรียนอ่านหนังสือแต่สอบได้คะแนนน้อยกว่าคนไม่อ่านเกิดความท้อแท้

  • D. 

   ง. คนที่มองส่วนที่เห็นน้ำในแก้วที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งว่าดีนะที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้ว

 • 2. 
  ข้อใดหมายถึงการมองโลกในแง่ร้าย
  • A. 

   ก. การเดินทางเข้าไปในป่าและค่อยระมัดระวังสัตว์ต่าง ๆที่จะมาทำลาย

  • B. 

   ข. การมองเห็นความหวังดีของเพื่อเมื่อเพื่อนตักเตือน

  • C. 

   ค. คนที่มองเห็นส่วนว่างเปล่าของแก้วน้ำแล้วคิดว่าไม่มีน้ำแค่ครึ่งแก้ว

  • D. 

   ง. คนที่มองเห็นสิ่งว่างเปล่าในห้องมืด

 • 3. 
   พฤติกรรมใดของกบใหญ่ที่แสดงออกให้เห็นว่ากบน้อยมองโลกในแง่ดีคือ
  • A. 

   ก. กบใหญ่มายืนมุ่งดุอยู่ที่ปากหลุมให้กำลังใจ

  • B. 

   ข. กบใหญ่ยืนทำปากเหมือนกำลังตะโกนบอกให้กำลังใจกระโดดขึ้นจากหลุม

  • C. 

   ค. กบน้อยได้ยินกบใหญ่ร้องตะโกนให้กระโดดขึ้นจากหลุม

  • D. 

   ง. กบน้อยต้องการเอาชีวิตรอดจึงพยายามกระโดด

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่การมองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. ต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่ต้องจำใจทำ

  • B. 

   ข. วิธีการให้อภัยตนเองและผู้อื่น

  • C. 

   ค. ซาบซึ้งความดีของตนเองและผู้อื่น

  • D. 

   ง. รู้จักยิ้มและมีความสุขได้แม้ในยามทุกข์หรือสุข

 • 5. 
   ข้อใดไม่ใช่หลักการมองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. รู้จักเลือกว่าจะเชื่อคำพูดของบุคคลแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

  • B. 

   ข. ยอมให้เพื่อนชักจูงไปง่าย

  • C. 

   ค. เหรียญยังมีสองด้านฉะนั้นคนแต่ละคนก็ต้องด้านดีและไม่ดี

  • D. 

   ง. รู้จักวางตัวและถอย เมื่อบุคคลนั้นเป็นคนไม่ดี

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากมองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. ถ้าเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีอนาคตก็จะไม่ดีตาม

  • B. 

   ข. การปรับวิธีการมองชีวิตสามารถค้นหาความดีงามจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้

  • C. 

   ค. เรื่องร้าย ๆ สามารถเป็นครูสอนให้เรารู้จักระวังไม่ให้เกิดความพลาดพลั้งในชีวิต ได้อีก

  • D. 

   ง. เราสามารถค้นหาความดีงามจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้เสมอ

 • 7. 
  วิธีใดไม่ใช่ประโยชน์ของการโมองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. สิ่งร้าย ๆที่ผ่านไปย่อมเป็นบทเรียนให้เรารู้จักระวังตนเอง

  • B. 

   ข. เราสามารถนำบทเรียนร้าย ๆ กลับไปใช้กับคนที่คิดไม่ดีกับเราได้

  • C. 

   ค. รู้จักสร้างกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง

  • D. 

   ง. รู้จักวิธีปรับมุมมองเพื่อให้เห็นแต่รายละเอียดที่ดีมีประโยชน์

 • 8. 
  ข้อใดคือบุคลิกภาพของคนที่มองโลกในแง่ดี
  • A. 

   ก. เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงไม่ค่อยแคร์ใคร

  • B. 

   ข. กล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงและประสบความสำเร็จในชีวิต

  • C. 

   ค. กล้าเสี่ยงในเหตุการณ์ที่คับขัน

  • D. 

   ง. กล้าตัดสินใจ โดยต้องมีคนอื่นช่วยตัดสินใจ

 • 9. 
   ลักษณะของการโมองโลกในแง่ดีคือ
  • A. 

   ก. ปัญหามีไว้กลุ้มไม่ต้องไปใส่ใจ

  • B. 

   ข. เมื่อมีอุปสรรครีบให้คนอื่นช่วย

  • C. 

   ค. จงมองอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เขาต้องปรับปรุงตนเอง

  • D. 

   ง. มองว่าตนเองควรจะปรับปรุงตนเอง

 • 10. 
  สูตรของชีวิตที่มีความสุขคืออะไร
  • A. 

   ก. การมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวจะทำให้เรามีความสุขไม่คิดร้ายกับใคร

  • B. 

   ข. การมองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวเพราะจะทำให้เราระมัดระวังตนเองได้ดีไม่หลงเชื่อ คนไม่ดี

  • C. 

   ค. การผสมผสานการมองโลกในแง่ดี และแง่ร้ายตามความเป็นจริงขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น

  • D. 

   ง. การผสมผสานการมองโลกในแง่ดี และแง่ร้ายโดยใช้ความรู้สึกของตนเอง ตัดสินใจ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.