The Review Test In Chapter 1: The Calculation In Chemistry

5 Questions | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
The Review Test In Chapter 1: The Calculation In Chemistry - Quiz

ចូរប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយឱ យបានត្រឹមត្រូវ។


Questions and Answers
 • 1. 
  តើនិមិត្តសញ្ញា (aq)​ មានន័យដូចម្តេច?
  • A. 

   សមាសធាតុរឹង

  • B. 

   អង្គធាតុរាវ

  • C. 

   សារធាតុរលាយក្នុងទឹក

  • D. 

   សារធាតុមិនរលាយក្នុងទឹក

 • 2. 
  តើអុីយ៉ុងទស្សនិកមានន័យដូចម្តេច?
  • A. 

   ជាអុីយ៉ុងមិនរលាយក្នុងទឹក

  • B. 

   ជាអុីយ៉ុងបំបែក និងចូលរួមប្រតិកម្ម

  • C. 

   ជាអុីយ៉ុងអាចសម្រួលបាន ព្រមទាំងមិនចូលរួមប្រតិកម្ម

  • D. 

   ជាអុីយ៉ុងមានវ៉ាឡង់ជាក់លាក់

 • 3. 
  តើវ៉ាឡង់មានន័យដូចម្តេច?
  • A. 

   ជាលទ្ធភាពចូលផ្សំនៃអាតូម ឬរ៉ាឌីកាល់ ជាមួយធាតុដទៃទៀត

  • B. 

   ជាអេឡិចត្រុងនៅស្រទាប់ជិតណ្វៃយ៉ូជាងគេ

  • C. 

   ជាអេឡិចត្រុងមិនចូលរួមប្រតិកម្ម

  • D. 

   ជាអុីយ៉ុងមានវ៉ាឡង់ជាក់លាក់

 • 4. 
  សមាសធាតុអុីយ៉ុងកើតឡើងរវាងកាចុង និងអុីយ៉ុងវិជ្ជមាន តើត្រឹមត្រូវឬទេ?
  • A. 

   មិនត្រឹមត្រូវទេ

  • B. 

   មិនខុសទេ

 • 5. 
  2Na+(aq) + 2OH-(aq) +Cu2+(aq)+ SO42-(aq)  -->  ..................+2Na+(aq) + SO42-(aq)
Back to Top Back to top