Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών - Διαγώνισμα

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Spachosk
S
Spachosk
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,494
Questions: 17 | Attempts: 1,178

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Το περιεχόμενο της μνήμης _______________ χάνεται μετά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

  Explanation
  The given answer "RAM,ram" is correct because it matches the missing word "τημένο" (meaning "configured" in Greek) and completes the sentence "Το περιεχόμενο της διακόπης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι τημένο στη μνήμη RAM,ram" which translates to "The content of the power outage is configured in the RAM memory".

  Rate this question:

 • 2. 

  Ένα σκληρός δίσκος μπορεί να είναι εσωτερικός ή ________________________

  Explanation
  The correct answer is "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ, εξωτερικός, εξωτερικος". The question is asking for the Greek word for "external". The answer provides the correct spelling of the word in uppercase and lowercase letters, as well as the correct spelling without diacritics.

  Rate this question:

 • 3. 

  Τα δεδομένα σε ένα σκληρό δίσκο αποθηκεύονται _______________

 • 4. 

  Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας ενός αποθηκευτικού μέσου είναι το ___________

  Explanation
  The correct answer is "BYTE, byte, ΒΥΤΕ" because the question is asking for the Greek word that corresponds to the English word "BYTE". The Greek word for "BYTE" is "ΒΥΤΕ". Additionally, the English word "byte" is also a correct translation for "BYTE".

  Rate this question:

 • 5. 

  Στην μνήμη __________ αποθηκεύεται το πρόγραμμα εκκίνησης (BIOS) ενός υπολογιστή.

  Explanation
  The given question is asking for the Greek letters that represent the acronym BIOS. The correct answer is ROM, which stands for Read-Only Memory. ROM is a type of computer memory that retains its contents even when the power is turned off, and it is commonly used to store the BIOS program in a computer system. The lowercase version of ROM is "rom".

  Rate this question:

 • 6. 

  Ποιες από τις παρακάτω είναι συσκευές εισόδου

  • A.

   Οθόνη

  • B.

   Πληκτρολόγιο

  • C.

   Ποντίκι

  • D.

   Ηχεία

  • E.

   Οθόνη αφής

  • F.

   Μικρόφωνο

  • G.

   Ψηφιακή κάμερα

  • H.

   Σαρωτής

  • I.

   Joystick

  • J.

   Εκτυπωτής

  Correct Answer(s)
  B. Πληκτρολόγιο
  C. Ποντίκι
  E. Οθόνη αφής
  F. Μικρόφωνο
  G. Ψηφιακή κάμερα
  H. Σαρωτής
  I. Joystick
  Explanation
  The correct answer is a list of words: "Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Οθόνη αφής, Μικρόφωνο, Ψηφιακή κάμερα, Σαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρωτήσαρ

  Rate this question:

 • 7. 

  Η μνήμη RAM είναι μνήμη μόνιμης αποθήκευσης

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
 • 8. 

  Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given statement is true. The Greek sentence translates to "I have never used a USB". Since the statement is true, the correct answer is "True".

  Rate this question:

 • 9. 

  Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου είναι μεγαλύτερη από έναν ίδιας τεχνολογίας εσωτερικό σκληρό δίσκο.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The given answer is false.

  Rate this question:

 • 10. 

  Το τροφοδοτικό, εκτός των άλλων, μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές χαμηλό ρεύμα.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given question is not readable due to the use of Greek characters. Therefore, an explanation cannot be provided.

  Rate this question:

 • 11. 

  Το mouse μπορεί να συνδεθεί στην πράσινη PS2 θύρα του υπολογιστή.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement suggests that the mouse is not compatible with the PS2 port.

  Rate this question:

 • 12. 

  Η ισχύς ενός τροφοδοτικού μετριέται σε Volt.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
 • 13. 

  To CD ROM είναι ένα μαγνητικό μέσο αποθήκευσης.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
 • 14. 

  Η δισκέτα είναι η μικρότερη σε χωρητικότητα συσκευή.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
 • 15. 

  Το είδος του κουτιού (Desktop ή Tower) δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given answer is true. It states that a desktop or tower computer does not need a mouse to function. This is correct because while a mouse is a common input device for computers, it is not essential for their basic functioning. Computers can still be operated using other input methods such as a keyboard or a touchpad.

  Rate this question:

 • 16. 

  Η μητρική πλακέτα είναι μέρος του λογισμικού του υπολογιστή

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 14, 2019
  Quiz Created by
  Spachosk
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.