Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών - Διαγώνισμα

17 Questions | Total Attempts: 848

SettingsSettingsSettings
  - - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Το περιεχόμενο της μνήμης _______________ χάνεται μετά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • 2. 
  Ένα σκληρός δίσκος μπορεί να είναι εσωτερικός ή ________________________
 • 3. 
  Τα δεδομένα σε ένα σκληρό δίσκο αποθηκεύονται _______________
 • 4. 
  Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας ενός αποθηκευτικού μέσου είναι το ___________
 • 5. 
  Στην μνήμη __________ αποθηκεύεται το πρόγραμμα εκκίνησης (BIOS) ενός υπολογιστή.
 • 6. 
  Ποιες από τις παρακάτω είναι συσκευές εισόδου
  • A. 

   Οθόνη

  • B. 

   Πληκτρολόγιο

  • C. 

   Ποντίκι

  • D. 

   Ηχεία

  • E. 

   Οθόνη αφής

  • F. 

   Μικρόφωνο

  • G. 

   Ψηφιακή κάμερα

  • H. 

   Σαρωτής

  • I. 

   Joystick

  • J. 

   Εκτυπωτής

 • 7. 
  Η μνήμη RAM είναι μνήμη μόνιμης αποθήκευσης
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου είναι μεγαλύτερη από έναν ίδιας τεχνολογίας εσωτερικό σκληρό δίσκο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Το τροφοδοτικό, εκτός των άλλων, μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές χαμηλό ρεύμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Το mouse μπορεί να συνδεθεί στην πράσινη PS2 θύρα του υπολογιστή.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Η ισχύς ενός τροφοδοτικού μετριέται σε Volt.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  To CD ROM είναι ένα μαγνητικό μέσο αποθήκευσης.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Η δισκέτα είναι η μικρότερη σε χωρητικότητα συσκευή.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Το είδος του κουτιού (Desktop ή Tower) δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Η μητρική πλακέτα είναι μέρος του λογισμικού του υπολογιστή
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.