Реализам у српској књижевности

20 Questions | Total Attempts: 2328

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

Проверите своје знање о реализму у српској књижевности. Предвиђено је да одговоре уписујете ћирилицом, али ће бити прихваћени и одговори писани латиницом. При уписивању одговора водите рачуна о правопису. Сви одговори садржани су у лекцији о српском реализмуна сајту Књигољупци. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Како се по тематским карактеристикама могу разврстати српске реалистичке приповетке?
 • 2. 
  Наведи у чему се види да српски приповедачи показују интерес за социјалну мотивацију.
 • 3. 
  Који књижевни род је преовлађивао у раздобљу реализма  у српској књижевности?
  • A. 

   епика

  • B. 

   драма

  • C. 

   лирика

 • 4. 
  Доминантна књижевна врста у српском реализму била је...
  • A. 

   приповетка

  • B. 

   комедија

  • C. 

   роман

 • 5. 
  Наведи имена представника сеоске приповетке.
 • 6. 
  Који писци су остварили најизграђенији тип психолошке приповетке у нашој реалистичкој књижености?
 • 7. 
  Идеје европског књижевног реализма (уз утицај француског реализма и натурализма) у српској књижевности  најдоследније је применио...
 • 8. 
  Ко је аутор приче Размишљање једног обичног српског вола?
 • 9. 
  Ком књижевном роду и врсти припада дело Ожалошћена породица?
  • A. 

   драма/комедија

  • B. 

   епика/новела

  • C. 

   лирско-епско дело/балада

  • D. 

   лирика/тужбалица

 • 10. 
  Како се зове аутор првог српског реалистичког романа?
 • 11. 
  Ко од наведених писаца није писао драму?
  • A. 

   Бранислав Нушић

  • B. 

   Милован Глишић

  • C. 

   Коста Трифковић

  • D. 

   Лаза Лазаревић

  • E. 

   Светолик Ранковић

 • 12. 
  Да ли је следећа тврдња тачна? -Љубомир  Недић био је уважени српски приповедач. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Који часопис из епохе реализма почиње да афирмише модерне тенденције у српској књижевности?
 • 14. 
  Најпознатији сатиричар у српском реализму био је...
 • 15. 
  Доминантна књижевна врста у српском реализму је...
  • A. 

   приповетка

  • B. 

   трагедија

  • C. 

   поема

  • D. 

   роман

 • 16. 
  Приповетку „Глава шећера“ написао је... 
 • 17. 
  Погоди чији је овај моћни нос! (Упиши име и презиме.)​
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.