Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

10 Questions | Total Attempts: 162

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι καταναλωτές 1ης τάξης τρέφονται με:
  • A. 

   φυτοφάγα ζώα.

  • B. 

   σαρκοφάγα ζώα,

  • C. 

   φυτά.

  • D. 

   νεκρή οργανική ύλη.

 • 2. 
  Οι καταναλωτές 2ης τάξης τρέφονται με:
  • A. 

   φυτοφάγα ζώα.

  • B. 

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C. 

   φυτά.

  • D. 

   νεκρή οργανική ύλη.

 • 3. 
  Οι καταναλωτές 3ης τάξης τρέφονται με:
  • A. 

   φυτοφάγα ζώα.

  • B. 

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C. 

   φυτά.

  • D. 

   νεκρή οργανική ύλη.

 • 4. 
  Οι αποικοδομητές τρέφονται με:
  • A. 

   φυτοφάγα ζώα.

  • B. 

   σαρκοφάγα ζώα.

  • C. 

   φυτά.

  • D. 

   νεκρή οργανική ύλη.

 • 5. 
  Το σύνθετο διάγραμμα που παριστάνει τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών ενός οικοσυστήματος λέγεται:
  • A. 

   τροφικό επίπεδο.

  • B. 

   τροφική πυραμίδα.

  • C. 

   τροφική αλυσίδα.

  • D. 

   τροφικό πλέγμα.

 • 6. 
  Στο πρώτο τροφικό επίπεδο μιας πυραμίδας βιομάζας εντάσσονται: 
  • A. 

   οι παραγωγοί.

  • B. 

   οι καταναλωτές 1ης τάξης.

  • C. 

   οι καταναλωτές 2ης τάξης.

  • D. 

   οι αποικοδομητές.

 • 7. 
  Στην τροφική πυραμίδα ενέργειας, σε κάθε τροφικό επίπεδο «περνάει» σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο: 
  • A. 

   το 100% της ενέργειας.

  • B. 

   το 50% της ενέργειας.

  • C. 

   το 90% της ενέργειας.

  • D. 

   το 10% της ενέργειας.

 • 8. 
  Αν η βιομάζα των παραγωγών ενός οικοσυστήματος είναι 20.000 kg, τότε η βιομάζα των καταναλωτών 2ης τάξης είναι:
  • A. 

   2.000 kg.

  • B. 

   200 kg.

  • C. 

   200.000 kg.

  • D. 

   20 kg.

 • 9. 
  Αν η βιομάζα του λιονταριού είναι 100 kg, τότε η βιομάζα των δέντρων είναι:
  • A. 

   10 kg.

  • B. 

   1.000 kg.

  • C. 

   10.000 kg.

  • D. 

   100.000 kg.

 • 10. 
  Οι κάμπιες είναι:
  • A. 

   παραγωγοί.

  • B. 

   αποικοδομητές.

  • C. 

   καταναλωτές 1ης τάξης.

  • D. 

   καταναλωτές 2ης τάξης.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.