פיזיולוגיה מבחן

48 Questions | Total Attempts: 14215

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  (באלו מקורות אנרגטיים נשתמש (בעיקר) בריצת 80 מטר תחרותית (6-7 שניות 
  • A. 

   חלבונים

  • B. 

   פחמימות שמקורן בחי

  • C. 

   CRP-ATP

  • D. 

   בשומנים שאגורים בשרירי הרגליים

 • 2. 
  מנגנון CRP-ATP
  • A. 

   פועל רק בנוכחות חמצן מועשר

  • B. 

   מספר אנרגיה לפרק זמן ארוך של פעילות

  • C. 

   פועל רק בנוכחות חומצת חלב

  • D. 

   מקור אנרגיה עיקרי בריצת 100 מטר באולימפיאדה

 • 3. 
  תוצר הלוואי של פירוק מולקולות עתירות אנרגיה הם :
  • A. 

   חלבונים

  • B. 

   פחמן דו חמצני ומים

  • C. 

   חומצת חלב

  • D. 

   אין תשובה נכונה

 • 4. 
  כמות ה אי טי פי המצויה בשרירים מספיקה ל 
  • A. 

   ביצוע תרגיל קרקע שאורכו 2 דקות התעמלות אומנותית

  • B. 

   ריצת 800 מטר בתחרות רשמית

  • C. 

   ביצוע אחד של הטלת כידון

  • D. 

   צלילה בבריכה שאורכה 50 מטר מצד לצד

 • 5. 
  בעת הגשת חבטת פתיחה בטניס מקור האנרגיה העיקרי יהיה 
  • A. 

   ATP

  • B. 

   חלבונים

  • C. 

   שומנים

  • D. 

   פחמימות

 • 6. 
  באילו מקורות אנרגטיים נשתמש בריצת 600 מטר (משך זמן הריצה 75 שניות 
  • A. 

   בעיקר חלבונים

  • B. 

   בעיקר גלוקוז

  • C. 

   ATP בעיקרמאגר

  • D. 

   בעיקר חומצת חלב

 • 7. 
  המנגנון הגליקוליטי האנאירובי 
  • A. 

   פועל רק בנוכחות חמצן מועשר

  • B. 

   מספק אנרגיה לפרק זמן של מספר שניות ראשונות של פעילות

  • C. 

   מייצר חומצת חלב

  • D. 

   מקור האנרגיה העיקרי בריצת 3000 מטר מכשולים באולימפיאדה

 • 8. 
  בביצוע 4 מאוצים למרחק של 200 מטר במהירות מרבית (עם 10 שניות הפסקה בין כל מאוץ ,משך הכול מאוץ 20 שניות 
  • A. 

   נשפר בעיקר את המערכת האירובית של הספורטאי

  • B. 

   נשתמש בגלוקוז שמקורו בפחמימות

  • C. 

   נגדיל את יכולת סיבולת הלב ריאה של הספורטאי ויכולתו להתמיד בריצות ארוכות

  • D. 

   נשפר בעיקר את יכולת התגובה של הספורטאי בעת הזינוק

 • 9. 
  התהליך שבו מתפרק שומן בתהליך האנאירובי 
  • A. 

   מתחיל במיטוכונדריה

  • B. 

   מספק אנרגיה לפרק שמן של מספר שניות ראשונות של פעילות

  • C. 

   מייצר חומצת חלב

  • D. 

   תהליך אנאירובי של פירוק שומן אינו קיים

 • 10. 
  למי מהספורטאים הבאים חשוב מאוד לאתר במדויק את סף הצטברות חומצת החלב 
  • A. 

   רץ למרחקים ארוכים

  • B. 

   מטיל כידון

  • C. 

   אצן ל 100 מטר

  • D. 

   שחקן כדורת דשא

 • 11. 
  במאמץ מרבי של דקה יופעל בעיקר
  • A. 

   מנגנון האירובי לקטי

  • B. 

   מנגנון האנאירובי אלקטי

  • C. 

   מנגנון האנאירובי לקטי

  • D. 

   מנגנון אירובי

 • 12. 
  אצל רצי  400-200 מטר משך ריצה של 20 עד 45 שניות נוכל למצוא 
  • A. 

   יכולת גבוהה להתאושש בין מאמץ עצים קצר אחד לשני בהשוואה ללא מאומן

  • B. 

   יכולת לפעול ברמות גבוהות של ריכוזי חומצת חלב

  • C. 

   יכולת לסלק כמויות גדולות יותר מאשר אדם לא מאומן של חומצת חלב

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 13. 
  התאוששות הטובה ביותר מיד לאחר משחק טניס תתבצע 
  • A. 

   על ידי ביצוע תרגילי גמישות במשך 30 דקות

  • B. 

   בסאונה של מועדון הכושר למחרת

  • C. 

   בעיסוי מיד עם סיום המשחק

  • D. 

   על ידי ריצת שחרור בקצב קל עד בנוני

 • 14. 
  המנגנון האירובי 
  • A. 

   פועל רק בנוכחות חמצן

  • B. 

   מספק אנרגיה לפרק זמן של 10 שניות ראשונות של פעילות

  • C. 

   מייצר חומצת חלב

  • D. 

   מקור אנרגיה עיקרי ברימת 200 מטר באולימפיאדה , משך ריצה 19 שניות

 • 15. 
  ATP התהליך העיקרי של יצור 
  • A. 

   מתבצע בממברנת התא

  • B. 

   מתבצע בעזרת גלוקוז והגליקוגן שמקורן בפחמימות

  • C. 

   מתבצע בעיקר במטוכנדריה

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 16. 
  המנגנון האירובי 
  • A. 

   ATP הינו בעל יכולת לטעון משומן

  • B. 

   מספק כמות אנרגיה קטנה מהמנגנון האנאירובי

  • C. 

   מייצר חומצת חלב פחמן דו חמצני ומים

  • D. 

   מקור האנרגיה העיקרי בריצת 400מטר באולימפידה משך ריצה 45 שניות

 • 17. 
  בריצת מרתון תחרותית יופעל בעיקר 
  • A. 

   מנגנון האנאירובי לקטי

  • B. 

   מנגנון אירובי

  • C. 

   מנגנון האנאירובי אלקטי

  • D. 

   מנגנון אירובי לקטי

 • 18. 
  באילו מענפי הספורט הבאים ישנה חשיבות רבה לצח"מ גבוה
  • A. 

   אצנים למרחקים של 200 מטר

  • B. 

   לספורטאים המשתתפים בתחרות אולימפית בקליעה למטרה באקדח

  • C. 

   לשחקני טניס ושחקני כדורת

  • D. 

   לשחיינים של 800 מטר שחייב של 7 וחצי דקות

 • 19. 
  עם תוכנית אימונים נכונה במנגנון אירובי 
  • A. 

   נצפה לראות שיפור בצח"מ

  • B. 

   נראה כי יכולת הספורטאי להתאושש משתפרת

  • C. 

   נראה כי יכולת הספורטאי להתמיד ברמות מאמץ בנוניות עד גבוהות משתפרת

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 20. 
  המדד הטוב ביותר ליכולת הספק אירובי של ספורטאי בבדיקה במעבדה הינו 
  • A. 

   רמת ריכוזי חומצת חלב לאחר ביצוע ריצת מבחן של 2000 מטר

  • B. 

   מספר פעימות הלב בעת ביצוע המבדק

  • C. 

   זמן ההתאוששות של הדופק מ 180 פעימות /דקה ועד 120 פעימות / דקה

  • D. 

   ביצוע מבחן צריכת חמצן מרבית

 • 21. 
  באילו מהפעילויות הבאות נצפה להגיע לצריכת חמצן מרבית אצל הספורטאי 
  • A. 

   בתחרות ריצה אולימפית למרחק של 100 מטר

  • B. 

   בזמן תחרות הדיפת כדור ברזל באליפות ישראל

  • C. 

   בסיום ריצת הגמר למרחק 1500 מטר באליפות העולם משך הרצה 4 דקות

  • D. 

   בזמן תחרות איש הברזל בהוואי לאחר 40 קמ של דיווש על אופניים משך פעילות 60 דקות

 • 22. 
  כאשר ספורטאי יכול לרוץ מהר יותר מרחק של 2 קמ זמן ריצה של 7 דקות המשמעות היא 
  • A. 

   כי יכולתו האנאירובית השתפרה ולכן הוא יכול לרוץ מהר יותר

  • B. 

   הדופק המקסימאלי ודופק המנוחה השתפרו

  • C. 

   יכולתו האירובית טובה יותר והוא יכול לרוץ מהר יותר בריכוזי חומצת חלב דומים או נמוכים יותר

  • D. 

   יכולתו לייצר חומצת חלב השתפרה ולכן הוא יכול לרוץ מהר יותר

 • 23. 
  שומנים כמקור אנרגיה לפעילות גופנית 
  • A. 

   הן מקור אנרגיה יחידי בפעילות אנאירובית אך משתתפות גם בפעילות אירובית

  • B. 

   תורמים אך ורק לפעילות גופנית אירובית

  • C. 

   מקור אנרגיה יחידי בפעילות אירובית אך משתתפות בפעילות אנאירובית

  • D. 

   אין תשובה נכונה

 • 24. 
  בעת מאמץ של 30 דקות בעומס תת מרבי עומס בנוני 75 אחוז המערכת האנרגטית הדומיננטית תהיה 
  • A. 

   המערכת האירובית

  • B. 

   המערכת המנצלת גלוקוז והופכת אותו לחומצת חלב

  • C. 

   המערכת המנצלת קריאטין - פוספט

  • D. 

   כל התשובות לא נכונות

 • 25. 
  רץ 400 מ שיא עולמי 43.18 שניות יפתח באימוניו בעיקר את 
  • A. 

   תהליכי הגליקוליזה האנאירוביים

  • B. 

   יכולת השריר לפעול בעצימות מרבית במשך 2 דקות

  • C. 

   יכולת המיטוכונדריה ליצר אנרגיה בעזרת חמצן

  • D. 

   כל התשובות נכונות

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.