ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

10 Questions | Attempts: 305
Share

SettingsSettingsSettings
 ,   - Quiz

Πληκτρολογή&s igma;τε την περιγραφή εδώ.


Questions and Answers
 • 1. 
  Στις αρχές του 6ου μ.Χ. αιώνα ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη νομοθεσία και τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 2. 
  Το έργο των μεταρρυθμίσεων στη νομοθεσία και τη διοίκηση ανέλαβαν με εντολή του Ιουστινιανού:
  • A. 

   Ο Βελισάριος και ο Ναρσής

  • B. 

   Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος

  • C. 

   Ο Τριβωνιανός και ο Καππαδόκης

  • D. 

   Η Αυγούστα Θεοδώρα

 • 3. 
  Βρες τα σωστά:Ο Ιουστινιανός....
  • A. 

   Επέλεξε συνεργάτες που διακρίνονταν για τις ικανότητές τους και όχι για την καταγωγή τους.

  • B. 

   Πήρε μέτρα για την καλή λειτουργία του κράτους και την άμυνά του.

  • C. 

   Ικανοποίησε το λαό ,αλλά ενόχλησε τους προνομιούχους.

  • D. 

   Έκανε το Βυζάντιο πλούσιο και δυνατό.

 • 4. 
  Το όνειρο του Ιουστινιανού ήταν να φτάσει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 5. 
  Βρες τα σωστά:Η Αγία Σοφία....
  • A. 

   Είναι ναός βασιλική με τρούλο.

  • B. 

   Δυσεύρετα υλικά,διαλεχτοί τεχνίτες και πολλά χρήματα δαπανήθηκαν για την κατασκευή της.

  • C. 

   Εγκαινιάστηκε το 537 μ.Χ.

  • D. 

   Στέγασε όλες τις δόξες και τις δοκιμασίες της αυτοκρατορίας.

  • E. 

   Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

 • 6. 
  Νενίκηκά σε Σολομώντα είπε:
  • A. 

   Ο Βελισάριος

  • B. 

   Ο Καππαδόκης

  • C. 

   Ο Υπάτιος

  • D. 

   Ο Ιουστινιανός

 • 7. 
  Βρες τα θετικά:Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι του Ιουστινιανού:
  • A. 

   Έδωσαν δόξα και γόητρο στον αυτοκράτορα και στο βυζαντινό κράτος.

  • B. 

   Κούρασαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και αποδυνάμωσαν τις φρουρές των συνόρων.

  • C. 

   Έκαναν τη Μεσόγειο ''Βυζαντινή λίμνη".

  • D. 

   Εξάντλησαν την αυτοκρατορία και δυσαρέστησαν τους πολίτες.

  • E. 

   Οι Πέρσες και οι βόρειοι γείτονες του κράτους άρχισαν να παραβαίνουν τις συνθήκες ειρήνης και να παραβιάζουν τα σύνορα.

  • F. 

   Άνοιξαν τους εμπορικούς δρόμους και τη ναυτική επικοινωνία με τη Δύση.

  • G. 

   Στις δυτικές επαρχίες έγιναν μεγάλα έργα.

 • 8. 
  Βρες τα αρνητικά:Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι του Ιουστινιανού:
  • A. 

   Έδωσαν δόξα και γόητρο στον αυτοκράτορα και στο βυζαντινό κράτος.

  • B. 

   Κούρασαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και αποδυνάμωσαν τις φρουρές των συνόρων.

  • C. 

   Έκαναν τη Μεσόγειο ''Βυζαντινή λίμνη".

  • D. 

   Εξάντλησαν την αυτοκρατορία και δυσαρέστησαν τους πολίτες.

  • E. 

   Οι Πέρσες και οι βόρειοι γείτονες του κράτους άρχισαν να παραβαίνουν τις συνθήκες ειρήνης και να παραβιάζουν τα σύνορα.

  • F. 

   Άνοιξαν τους εμπορικούς δρόμους και τη ναυτική επικοινωνία με τη Δύση.

  • G. 

   Στις δυτικές επαρχίες έγιναν μεγάλα έργα.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.