Биологија развића

91 Questions | Attempts: 1854
Share

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Процес стварања полних ћелија назива се:
  • A. 

   гаметогенеза

  • B. 

   ембриогенеза

  • C. 

   оогенеза

  • D. 

   онтогенеза

 • 2. 
  Гамети су:
  • A. 

   мушке и женске полне ћелије

  • B. 

   мушке полне ћелије

  • C. 

   женске полне ћелије

  • D. 

   полни органи

 • 3. 
  Процес стварања полних ћелија назива се:
  • A. 

   гаметогенеза

  • B. 

   ембриогенеза

  • C. 

   оогенеза

  • D. 

   онтогенеза

 • 4. 
  Процес стварања женских полних ћелија назива се:
  • A. 

   оогенеза

  • B. 

   овулација

  • C. 

   онтогенеза

  • D. 

   менструација

 • 5. 
  Процес стварања мушких полних ћелија назива се:
  • A. 

   сперматогенеза

  • B. 

   оогенеза

  • C. 

   онтогенеза

  • D. 

   ембриогенеза

 • 6. 
  У процесу гаметогенезе се:
  • A. 

   формирају мушки и женски гамети

  • B. 

   врши се деоба гамета

  • C. 

   врши се деоба мушких полних ћелија

  • D. 

   врши се деоба женских полних ћелија

 • 7. 
  Код човека као врсте спрематозоид и јајна ћелија  се не разликују по облику и величини. 
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  Сперматозоид и јајна ћелија се разликују по броју хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 9. 
  Сперматозоид и јајна ћелија имају исти број хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Дужина плодног периода жена и мушкараца је иста.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 11. 
  Сперматозоид и јајна ћелија су исте величине.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 12. 
  Током живота број створених јајних ћелија код жена приближно је једнак броју створених сперматозоида код мушкараца.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 13. 
  Оогенеза почиње:
  • A. 

   у пренаталном периоду

  • B. 

   у пубертету

  • C. 

   рођењем

  • D. 

   после пубертета

 • 14. 
  Овулација се дешава:
  • A. 

   једном месечно

  • B. 

   једном годишње

  • C. 

   током целог месеца

  • D. 

   једном недељно

 • 15. 
  До оплођења долази у:
  • A. 

   јајоводу

  • B. 

   семеводу

  • C. 

   материци

  • D. 

   јајнику

 • 16. 
  Након оплођења зигот ураста у зид:
  • A. 

   материце

  • B. 

   јајника

  • C. 

   јајовода

  • D. 

   црева

 • 17. 
  Процес оогенезе одвија се у:
  • A. 

   јајницима

  • B. 

   семеницима

  • C. 

   јајоводима

  • D. 

   материци

 • 18. 
  Сперматогенеза се одвија у:
  • A. 

   семеницима

  • B. 

   мушком полном органу

  • C. 

   јајницима

  • D. 

   семеводу

 • 19. 
  Спермиогенеза је:
  • A. 

   преображај сперматида

  • B. 

   деоба сперматида

  • C. 

   раст сперматида

  • D. 

   раст сперматозоида

 • 20. 
  Која тврдња о полним ћелијама је тачна.
  • A. 

   настају у полним жлездама од посебних, клициних ћелија

  • B. 

   настају свакодневно процесима митозе

  • C. 

   све полне ћелије имају двоструко већи број хромозома од телесних ћелија

  • D. 

   све полне ћелије настају растом телесних ћелија

 • 21. 
  Двослојна гаструла сачињена је од два слоја ћелија:
  • A. 

   ендодерма и ектодерма

  • B. 

   бластодерма и ендодерма

  • C. 

   ендодерма и гастродерма

  • D. 

   бластодерма и гастродерма

 • 22. 
  Шта је тачно за процес оплођења:
  • A. 

   оплођењем настаје ћелија која садржи хомологе хромозоме

  • B. 

   дешава се у време овулације у здравом јајнику жене

  • C. 

   осигурава настанак потомака који су идентични родитељима

  • D. 

   то је процес спајања диплоидних полних ћелија

 • 23. 
  Процеси органогенезе одвијају се захваљујући:
  • A. 

   митотичкој деоби и диференцијацији ћелија

  • B. 

   митотичкој, мејотичкој деоби и специјализацији ћелија

  • C. 

   мејотичкој деоби и плацентацији

  • D. 

   специјализацији и диференцијацији ћелија

 • 24. 
  Плацента је орган изграђен од:
  • A. 

   зида материце и екстраембрионалног ткива

  • B. 

   хорионских ресица и мајчиног ткива

  • C. 

   хориона, алантоиса и амниона

  • D. 

   екстраембрионалног ткива и алантоиса

 • 25. 
  Улога опне плаценте је:
  • A. 

   спречавање мешања крви плода и крви мајке

  • B. 

   исхрана, дисање и одстрањивање штетних материја

  • C. 

   штити ембрион од исушивања и механичких повреда

  • D. 

   штити ембрион од мајке

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.