Биологија развића

37 Questions | Total Attempts: 921

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Гамети су:
  • A. 

   мушке и женске полне ћелије

  • B. 

   мушке полне ћелије

  • C. 

   женске полне ћелије

  • D. 

   полни органи

 • 2. 
  Процес стварања полних ћелија назива се:
  • A. 

   гаметогенеза

  • B. 

   ембриогенеза

  • C. 

   оогенеза

  • D. 

   онтогенеза

 • 3. 
  Процес стварања женских полних ћелија назива се:
  • A. 

   оогенеза

  • B. 

   овулација

  • C. 

   онтогенеза

  • D. 

   менструација

 • 4. 
  Процес стварања мушких полних ћелија назива се:
  • A. 

   сперматогенеза

  • B. 

   оогенеза

  • C. 

   онтогенеза

  • D. 

   ембриогенеза

 • 5. 
  У процесу гаметогенезе се:
  • A. 

   формирају мушки и женски гамети

  • B. 

   врши се деоба гамета

  • C. 

   врши се деоба мушких полних ћелија

  • D. 

   врши се деоба женских полних ћелија

 • 6. 
  Код човека као врсте спрематозоид и јајна ћелија  се не разликују по облику и величини. 
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 7. 
  Сперматозоид и јајна ћелија се разликују по броју хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  Сперматозоид и јајна ћелија имају исти број хромозома.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 9. 
  Дужина плодног периода жена и мушкараца је иста.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Сперматозоид и јајна ћелија су исте величине.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 11. 
  Током живота број створених јајних ћелија код жена приближно је једнак броју створених сперматозоида код мушкараца.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 12. 
  Оогенеза почиње:
  • A. 

   у пренаталном периоду

  • B. 

   у пубертету

  • C. 

   рођењем

  • D. 

   после пубертета

 • 13. 
  Овулација се дешава:
  • A. 

   једном месечно

  • B. 

   једном годишње

  • C. 

   током целог месеца

  • D. 

   једном недељно

 • 14. 
  До оплођења долази у:
  • A. 

   јајоводу

  • B. 

   семеводу

  • C. 

   материци

  • D. 

   јајнику

 • 15. 
  Након оплођења зигот ураста у зид:
  • A. 

   материце

  • B. 

   јајника

  • C. 

   јајовода

  • D. 

   црева

 • 16. 
  Процес оогенезе одвија се у:
  • A. 

   јајницима

  • B. 

   семеницима

  • C. 

   јајоводима

  • D. 

   материци

 • 17. 
  Сперматогенеза се одвија у:
  • A. 

   семеницима

  • B. 

   мушком полном органу

  • C. 

   јајницима

  • D. 

   семеводу

 • 18. 
  Спермиогенеза је:
  • A. 

   преображај сперматида

  • B. 

   деоба сперматида

  • C. 

   раст сперматида

  • D. 

   раст сперматозоида

 • 19. 
  Која тврдња о полним ћелијама је тачна.
  • A. 

   настају у полним жлездама од посебних, клициних ћелија

  • B. 

   настају свакодневно процесима митозе

  • C. 

   све полне ћелије имају двоструко већи број хромозома од телесних ћелија

  • D. 

   све полне ћелије настају растом телесних ћелија

 • 20. 
  Двослојна гаструла сачињена је од два слоја ћелија:
  • A. 

   ендодерма и ектодерма

  • B. 

   бластодерма и ендодерма

  • C. 

   ендодерма и гастродерма

  • D. 

   бластодерма и гастродерма

 • 21. 
  Шта је тачно за процес оплођења:
  • A. 

   оплођењем настаје ћелија која садржи хомологе хромозоме

  • B. 

   дешава се у време овулације у здравом јајнику жене

  • C. 

   осигурава настанак потомака који су идентични родитељима

  • D. 

   то је процес спајања диплоидних полних ћелија

 • 22. 
  Процеси органогенезе одвијају се захваљујући:
  • A. 

   митотичкој деоби и диференцијацији ћелија

  • B. 

   митотичкој, мејотичкој деоби и специјализацији ћелија

  • C. 

   мејотичкој деоби и плацентацији

  • D. 

   специјализацији и диференцијацији ћелија

 • 23. 
  Плацента је орган изграђен од:
  • A. 

   зида материце и екстраембрионалног ткива

  • B. 

   хорионских ресица и мајчиног ткива

  • C. 

   хориона, алантоиса и амниона

  • D. 

   екстраембрионалног ткива и алантоиса

 • 24. 
  Улога опне плаценте је:
  • A. 

   спречавање мешања крви плода и крви мајке

  • B. 

   исхрана, дисање и одстрањивање штетних материја

  • C. 

   штити ембрион од исушивања и механичких повреда

  • D. 

   штити ембрион од мајке

 • 25. 
  Графов мешак је:
  • A. 

   део формиран у јајнику који штити јајну ћелију

  • B. 

   део јајника у којем се образују сперматозоиди

  • C. 

   део јајовода у којем сазрева јајна ћелија

  • D. 

   део јајника у којем се синтетише хормон глукагон

 • 26. 
  Препиши реч коју треба избацити како би смисао исказа постао тачан.Оплођење је процес спајања једара сперматозоида и ооцита јајне ћелије.
 • 27. 
  Која је тврдња о близанцима тачна:
  • A. 

   дизиготни близанци су често истог пола, али могу бити и различитих полова

  • B. 

   монозиготни близанци су увек различитих полова

  • C. 

   монозиготни близанци настају оплођењем две јајне ћелије са два сперматозоида

  • D. 

   дизиготни близанци настају оплођењем јајне ћелије са два сперматозоида

 • 28. 
  Који израз описује дисање ембриона:
  • A. 

   плод добија кисеоник преко опне плаценте процесом дифузије

  • B. 

   крв ембриона и мајке се меша и плод добија кисеоник из мајчиног крвотока

  • C. 

   крв плода и мајке се не меша и плод добија кисеоник из материце

  • D. 

   плодова вода садржи кисеоник и плод га добија процесом дифузије

 • 29. 
  У процесу органогенезе од ектодермалног слоја ћелија настају:
  • A. 

   нервна цев, мозак, кичмена мождина...

  • B. 

   примарно црево, плућа, јетра, панкреас...

  • C. 

   скелет, мишићи, крвни судови...

  • D. 

   екстраембрионални овоји

 • 30. 
  О ком ембрионалном стадијуму је реч:У овом стадијуму долази до снажних покрета ћелијских маса којима се, први пут од почетка развића, мења лоптаст облик ембриона. Ти покрети ћелијских маса доводе до образовања слојева ћелија које зовемо клицини листови.
  • A. 

   гаструла

  • B. 

   бластула

  • C. 

   морула

  • D. 

   зигот

 • 31. 
  Шта омогућава улазак сперматозоида у јајну ћелију:
  • A. 

   акрозом

  • B. 

   бич

  • C. 

   једро

  • D. 

   центриоле