Internet Tehnologije

52 Questions | Total Attempts: 1902

Settings
Please wait...
Internet Quizzes & Trivia

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   физички слој

  • B. 

   слој везе

  • C. 

   мрежни слој

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   слој апликације

 • 2. 
  Основни критеријуми за категоризацију рачунарских телекомуникационих технологија на 1. и 2. слоју ОСИ модела су:
  • A. 

   тип медија за пренос податка

  • B. 

   географска површина коју покривају

  • C. 

   ниво безбедности који нуде

  • D. 

   усклађеност са важећим стандардима

  • E. 

   кориснички сервиси које омогућавају

  • F. 

   подршка за пакетски пренос података

 • 3. 
  Основна подела рачунарских телекомуникационих технологија по типу медија који користе је на:
  • A. 

   жичне мреже

  • B. 

   бежичне мреже

  • C. 

   локалне мреже

  • D. 

   регионалне мреже

  • E. 

   мреже на подручју града

  • F. 

   личне рачунарске мреже

 • 4. 
  Посредници између Интернет мреже и њених крајњих корисника су:
  • A. 

   Интернет провајдери

  • B. 

   Веб претраживачи

  • C. 

   Комуникациони модели OSI и TCP/IP

  • D. 

   Answer option 4

 • 5. 
  Често коришћене телекомуникационе инфраструктуре за повезивање крајњих корисника са Интернет провајдерима су:
  • A. 

   јавна телефонска мрежа

  • B. 

   мрежа кабловске телевизије

  • C. 

   инфрацрвени пренос података

  • D. 

   радио-телеграфски канали

  • E. 

   Етернет технологија

 • 6. 
  Неки од сервиса за повезивање са Интернет провајдерима коришћењем јавне телефонске мреже су:
  • A. 

   ADSL

  • B. 

   ISDN

  • C. 

   кабловска телевизија

  • D. 

   IEEE 802.11

  • E. 

   сателитски Интернет

  • F. 

   GPRS/EDGE

 • 7. 
  Кориснички сервиси се по Интернет моделу комуникације реализују на:
  • A. 

   слоју апликације

  • B. 

   транспортном слоју

  • C. 

   међу-мрежном слоју

  • D. 

   слоју за приступ мрежи

 • 8. 
  Софтверска компонента која функционише на највишем слоју ОСИ модела и поседује кориснички интерфејс назива се:
  • A. 

   апликација

  • B. 

   сервис

  • C. 

   протокол

  • D. 

   комуникациони модел

 • 9. 
  Софтверска компонента која функционише на највишем слоју ОСИ модела и не поседује кориснички интерфејс назива се:
  • A. 

   апликација

  • B. 

   сервис

  • C. 

   комуникациони модел

  • D. 

   Answer option 4

 • 10. 
  За адресовање чланова у локалној мрежи задужене су технологије:
  • A. 

   слоја за приступ мрежи у Интернет моделу

  • B. 

   слоја за међу-мрежно повезивање у Интернет моделу

  • C. 

   транспортног слоја у Интернет моделу

  • D. 

   Answer option 4

 • 11. 
  Пролази између две или више мрежа засновани су на:
  • A. 

   вишеструком удомљавању

  • B. 

   протоколима транспортног слоја

  • C. 

   вертикалној комуникацији слојева

  • D. 

   Answer option 4

 • 12. 
  На слици је приказан модел:
  • A. 

   вишеструког удомљавања

  • B. 

   хоризонталне комуникације

  • C. 

   вертикалне комуникације

  • D. 

   слојевите комуникације

 • 13. 
  За повезивање две рачунарске мреже које су географски удаљене најчешће се користе технологије и инфраструктуре:
  • A. 

   јавна телефонска мрежа

  • B. 

   фрејм релеј

  • C. 

   Етернет

  • D. 

   BlueTooth

  • E. 

   IEEE 802.11

  • F. 

   ZigBee

 • 14. 
  Функција превођења мрежних адреса (енгл. Network Address Translation, NAT) углавном се користи код:
  • A. 

   вишеструко удомљених чланова мреже

  • B. 

   крајњих уређаја

  • C. 

   уређаја који раде на 2. слоју ОСИ модела

  • D. 

   Answer option 4

 • 15. 
  Једна од функција која омогућава комуникацију између две суседне мреже, а специфична је за вишеструко удомљене чланове је:
  • A. 

   рутирање

  • B. 

   инкапсулација

  • C. 

   вертикална комуникација

  • D. 

   веза тачка-тачка

 • 16. 
  Брига о поузданом преносу целокупног садржаја комуникације задатак је:
  • A. 

   слоја за приступ мрежи

  • B. 

   међу-мрежног слоја

  • C. 

   транспортног слоја

  • D. 

   слоја апликације

 • 17. 
  Када је у питању пренос података осетљивих на измене подразумева се коришћење следећег транспортног протокола:
  • A. 

   протокола за контролу преноса (ТСР)

  • B. 

   протокола корисничких датаграма (UDP)

  • C. 

   Интернет протокола (IP)

  • D. 

   Етернет протокола

 • 18. 
  Када је у питању пренос података осетљивих на кашњење подразумева се коришћење следећег транспортног протокола:
  • A. 

   Протокола за контролу преноса (ТСР)

  • B. 

   Протокола корисничких дазтаграма (UDP)

  • C. 

   Интернет протокола

  • D. 

   Етернет протокола

 • 19. 
  Пакетски пренос података у рачунарским мрежама подразумева пренос података:
  • A. 

   у мањим јединицама (пакетима)

  • B. 

   одједном, цео низ битова (у пакету)

  • C. 

   у јединицама величине бита

  • D. 

   у јединицама величине бајта

 • 20. 
  у јединицама величине бајта
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 21. 
  Основна јединица података протокола мрежном слоју назива се:
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 22. 
  Основна јединица података протокола на транспортном слоју назива се:
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 23. 
  Термин "инкапсулација" односи се на:
  • A. 

   вертикалну комуникацију у рачунарским мрежама

  • B. 

   хоризонталну комуникацију у рачунарским мрежама

  • C. 

   физичке оквире комуникације у рачунарским мрежама

  • D. 

   Answer option 4

 • 24. 
  Процес инкапсулације се односи на:
  • A. 

   одлазни саобраћај

  • B. 

   долазни саобраћај

  • C. 

   било који тип саобраћаја

  • D. 

   Answer option 4

 • 25. 
  Процес декапсулације се односи на:
  • A. 

   долазни саобраћај

  • B. 

   одлазни саобраћај

  • C. 

   било који тип саобраћаја

  • D. 

   Answer option 4

 • 26. 
  Термин "декапсулација" односи се на:
  • A. 

   вертикалну комуникацију у рачунарским мрежама

  • B. 

   хоризонталну комуникацију у рачунарским мрежама

  • C. 

   физичке оквире комуникације у рачунарским мрежама

  • D. 

   Answer option 4

 • 27. 
  У току једног мрежног преноса података између рачунара који се налазе у различитим, међусобно повезаним мрежама, оба процеса - и процес инкапсулације, и процес декапсулације - извршиће се на:
  • A. 

   пошиљаоцу

  • B. 

   примаоцу

  • C. 

   рутеру

  • D. 

   Answer option 4

 • 28. 
  Смештање пакета Протокола за контролу преноса (ТСР) у пакете Интернет протокола је пример:
  • A. 

   инкапсулације

  • B. 

   декапсулације

  • C. 

   заштите података

  • D. 

   Answer option 4

 • 29. 
  Распакивање пакета Протокола за контролу преноса (ТСР) из пакета Интернет протокола је:
  • A. 

   пример декапсулације

  • B. 

   пример инкапсулације

  • C. 

   немогуће

  • D. 

   неефикасно коришћење рачунарске мреже

  • E. 

   опција која се користи само у ретким случајевима

 • 30. 
  Формални стандард за рачунарске телекомуникације дефинисан је од стране:
  • A. 

   Међународне организације за стандардизацију, ISO

  • B. 

   WWW конзорцијума, W3C

  • C. 

   компаније Мајкрософт

  • D. 

   компаније Ај-Би-Ем

  • E. 

   међународног удружења за телекомуникације

  • F. 

   међународног удружења за телекомуникације

 • 31. 
  Формални стандард за рачунарске телекомуникације носи назив:
  • A. 

   Open Systems Interconnection, OSI

  • B. 

   TCP/IP модел

  • C. 

   .com

  • D. 

   TeleCom

 • 32. 
  Референтни модел за отворено повезивање система (OSI) дефинише следећи број слојева у комуникацији:
  • A. 

   7

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   4

  • E. 

   3

  • F. 

   8

 • 33. 
  Најнижи слој OSI модела је:
  • A. 

   физички слој

  • B. 

   слој везе

  • C. 

   мрежни слој

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   слој сесије

  • F. 

   слој презентације

  • G. 

   слој апликације

 • 34. 
  Највиши слој OSI модела је:
  • A. 

   слој апликације

  • B. 

   слој презентације

  • C. 

   слој сесије

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   мрежни слој

  • F. 

   слој везе

  • G. 

   физички слој

 • 35. 
  Интернет модел комуникације (TCP/IP) дефинише следећи број слојева комуникације:
  • A. 

   7

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   4

  • E. 

   3

  • F. 

   8

 • 36. 
  У слој апликације TCP/IP модела обједињени су следећи слојеви OSI модела:
  • A. 

   слој апликације

  • B. 

   слој презентације

  • C. 

   слој сесије

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   мрежни слој

  • F. 

   слој везе

  • G. 

   физички слој

 • 37. 
  У слој приступа мрежи TCP/IP модела обједињени су следећи слојеви OSI модела:
  • A. 

   физички слој

  • B. 

   слој везе

  • C. 

   мрежни слој

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   слој сесије

  • F. 

   слој презентације

  • G. 

   слој апликације

 • 38. 
  Вертикалну комуникацију у комуникационим моделима Интернет мреже представља:
  • A. 

   комуникација између различитих комуникационих слојева

  • B. 

   комуникација између крајњих учесника у комуникацији

  • C. 

   комуникација између непосредних учесника у комуникацији

  • D. 

   комуникација између мрежних уређаја који раде на различитим нивоима

 • 39. 
  Хоризонталну комуникацију у комуникационим моделима Интернет мреже представља:
  • A. 

   комуникација између имплементација протокола на различитим странама

  • B. 

   комуникација између мрежних уређаја који раде на истим нивоима

  • C. 

   комуникација између различитих комуникационих слојева

  • D. 

   Answer option 4

 • 40. 
  За одређивање нивоа на коме ради одређени мрежни уређај користи се редни број:
  • A. 

   највишег слоја TCP/IP модела чије пакете уређај разуме

  • B. 

   највишег слоја OSI модела чије пакете уређај разуме

  • C. 

   најнижег слоја TCP/IP модела чије пакете уређај разуме

  • D. 

   најнижег слоја OSI модела чије пакете уређај разуме

 • 41. 
  Уређај који ради на 3. слоју OSI модела је:
  • A. 

   рутер

  • B. 

   комутатор (свич)

  • C. 

   појачивач сигнала (рипитер, хаб)

  • D. 

   Answer option 4

 • 42. 
  Уређај који ради на 2. слоју OSI модела је:
  • A. 

   рутер

  • B. 

   комутатор (свич)

  • C. 

   појачивач сигнала (рипитер, хаб)

  • D. 

   Answer option 4

 • 43. 
  Уређај који ради на 1. слоју OSI модела је:
  • A. 

   рутер

  • B. 

   комутатор (свич)

  • C. 

   појачивач сигнала (рипитер, хаб)

  • D. 

   Answer option 4

 • 44. 
  Технологија на слоју за приступ мрежи у Интернет моделу је:
  • A. 

   Етернет

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   Протокол за контролу преноса (ТСР)

  • D. 

   Протокол за пренос хипер-текста (НТТР)

 • 45. 
  Протокол који ради на мрежном слоју је:
  • A. 

   Етернет

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   Протокол за контролу преноса (ТСР)

  • D. 

   Протокол за пренос хипер-текста (НТТР)

 • 46. 
  Протокол који ради на транспортном слоју је:
  • A. 

   Етернет

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   Протокол за контролу преноса (ТСР)

  • D. 

   Протокол за пренос хипер-текста (НТТР)

 • 47. 
  Протокол који ради на слоју апликације је:
  • A. 

   Етернет

  • B. 

   Интернет протокол

  • C. 

   Протокол за контролу преноса (ТСР)

  • D. 

   Протокол за пренос хипер-текста (НТТР)

 • 48. 
  Оквирна процена броја људи који приступа Интернет мрежи на крају прве деценије 20. века је:
  • A. 

   преко две милијарде

  • B. 

   око пет милијарди

  • C. 

   испод једне милијарде

  • D. 

   око 120 милиона

 • 49. 
  Првих 50 милиона корисника Интернет мрежа је остварила након колико година од свог настанка?
  • A. 

   5 година

  • B. 

   2 године

  • C. 

   10 година

  • D. 

   20 година

  • E. 

   40 година

 • 50. 
  Брзина којом крајњи корисници приступају Интернет мрежи сваке године се повећава за око:
  • A. 

   50 процената

  • B. 

   10 процената

  • C. 

   100 процената

  • D. 

   200 процената

  • E. 

   нема повећавања

 • 51. 
  Када је у питању Интернет мрежа, могућност унапређивања технологија на различитим нивоима без опасности по нарушивање компатибилности са технологијама на осталим нивоима омогућава:
  • A. 

   слојевити дизајн комуникационог модела

  • B. 

   заснованост на строгим стандардима великих компанија

  • C. 

   мали број коришћених комуникационих технологија

  • D. 

   висок ниво стручности мрежних администратора

  • E. 

   само-регенеративна функција мрежних уређаја

 • 52. 
  Комуникациони модел Интернет мреже носи називе:
  • A. 

   TCP/IP модел

  • B. 

   Интернет модел

  • C. 

   Етернет модел

  • D. 

   Модел независних чланова

  • E. 

   Модел шест руковања

  • F. 

   Модел објекти-везе