9okt12 - Vale9, Sidor 6-9

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Frank Fondiller
F
Frank Fondiller
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 268
Questions: 28 | Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
9okt12 - Vale9, Sidor 6-9 - Quiz

Alla provfrågor handlar om verb:   7 lyssnarfrågor (alla dåtid) och 20 läsfrågor (mest dåtid men några nutid).Nutid: Varje spanskt verb har en grundform som slutar på -r och 6 ändelser, som regel*:    Singular: -o (jag form),  -as eller -es (du form),, -a eller -e (han, hon, den, det)    Plural: -amos, -emos, -imos (vi),    -áis, -éis, -ís (ni),    -an eller -en (dom),   (*Bara regelbundna nutidsformer på detta prov.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dåtid: ¿Has comido? Har du ätit?             ;     1      21:  Hjälpverbet finns i 6 varianter (gäller alla spanska verb):   he  jag har             ;                 ;    has  du har   ha  han, hon, Ni har   hemos vi har   habéis  ni har   han de, Ni har 2:  Huvudverbsändelser finns i 2 varianter: -ado (gäller -ar-verb) och -ido (övriga)**:    He hablado con Ana.  Jag har pratat med Ana.   Has comido.  Du har ätit.   María ha vivido en Madrid.  María har bott i Madrid.   **Obs! Oregelbundna dåtidsformer:     · hacer→hecho     · decir→dicho    · ver→visto    · escribir→escrito        göra→gjort              säga→sagt           se→sett           & nbsp;  skriva→skrivit


Questions and Answers
 • 1. 

  har du gjort? (samma som du har gjort )

  Explanation
  rubriken, sida 6

  Rate this question:

 • 2. 

  har du tillbringat...?   (samma som du har tillbringat)

  Explanation
  sida 6, rad 3

  Rate this question:

 • 3. 

  jag har tillbringat

  Explanation
  sida 6, rad 5

  Rate this question:

 • 4. 

  har du gjort?   (samma som du har gjort)

  Explanation
  sida 6, rad 6
  hacer (att göra) -> hecho (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 5. 

  har du rest?

  Explanation
  sida 6, rad 6

  Rate this question:

 • 6. 

  vi har varit

  Explanation
  sida 6, rad 7

  Rate this question:

 • 7. 

  har ni gjort?

  Explanation
  rubriken på sida 7

  Rate this question:

 • 8. 

  (mormor) hon har varit

  Explanation
  sida 7, dialog 1

  Rate this question:

 • 9. 

  vi har tillbringat

  Explanation
  sida 7, dialog 1

  Rate this question:

 • 10. 

  (sommaren hemma) den har varit

  Explanation
  sida 7, dialog 1

  Rate this question:

 • 11. 

  hon är

  Explanation
  sida 7, dialog 1 (nu-tid)

  Rate this question:

 • 12. 

  hon har sagt

  Explanation
  sida 7, dialog 1
  decir (att säga) -> dicho (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 13. 

  vi har rest

  Explanation
  sida 7, dialog 2

  Rate this question:

 • 14. 

  vi har åkt

  Explanation
  sida 7, dialog 1
  Den är regelbundet: regelen är:
  tar bort ändelsen och lägg till -ado (på -ar verb), -ido på övriga.
  Tar man bort ändelsen från ir (att åka), blir det inget kvar.
  Tillföra -ido, blir det ID O (åkt).
  ir (att åka), tar bort ändelser

  Rate this question:

 • 15. 

  vi har bott

  Explanation
  sida 7, dialog 2

  Rate this question:

 • 16. 

  hon bor

  Explanation
  sida 7, dialog 2 (nu-tid)

  Rate this question:

 • 17. 

  (vädret) det har gjort

  Explanation
  sida 7, dialog 2

  Rate this question:

 • 18. 

  det har varit

  Explanation
  sida 7, dialgo 3

  Rate this question:

 • 19. 

  vi har varit

  Explanation
  sida 7, dialog 3

  Rate this question:

 • 20. 

  hon har tillbringat

  Explanation
  sida 7, dialog 3

  Rate this question:

 • 21. 

  jag har tagit

  Explanation
  sida 7, dialog 4

  Rate this question:

 • 22. 

  jag har sett

  Explanation
  sida 7, dialog 4
  ver (att se) -> visto (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 23. 

  jag har skrivit

  Explanation
  sida 7, dialog 4
  escribir (att skriva) -> escrito (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 24. 

  de har varit

  Explanation
  rubriken, sida 8

  Rate this question:

 • 25. 

  jag har besökt

  Explanation
  sida 8, vänstra spalt rad 3
  Obs! Blanda inte ihop
  visitar (att besöka) -> visitado (regelbundet dåtidsform)
  och
  ver (att se) -> visto (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 26. 

  har jag gjort?   (samma som jag har gjort)

  Explanation
  sida 8, vänstra spalt rad 6
  hacer (att göra) -> hecho (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 27. 

  jag har sett

  Explanation
  sida 8, vänstra spalt rad 10
  ver (att se) -> visto (oregelbundet dåtidsform)

  Rate this question:

 • 28. 

  har jag varit?

  Explanation
  sida 8, vänstra spalt rad 15

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 12, 2010
  Quiz Created by
  Frank Fondiller
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.