951-1000 ტესტი საკვალიფიკაციო განახლებული

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Lamara.gratiashv
L
Lamara.gratiashv
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 10,537
Questions: 50 | Attempts: 2,859

SettingsSettingsSettings
951-1000  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  951. ინსულინით გამოწვეული ჰიპოგლიკემიისათვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) ოფლიანობა და ტაქიკარდია;

  • B.

   ბ) კუნთების რიგიდობა;

  • C.

   გ) შიმშილი; 

  • D.

   დ) მდგომარეობის გამოსწორება პროპრანოლოლის მიღების შემდეგ

  Correct Answer
  D. დ) მდგომარეობის გამოსწორება პროპრანოლოლის მიღების შემდეგ
  Explanation
  The correct answer is d) Correcting the condition after receiving the prolactin. This means that insulin is not recommended for the treatment of hypoglycemia. The other options (a, b, c) are unrelated to the use of insulin for hypoglycemia.

  Rate this question:

 • 2. 

  952. ინსულინის არაჰორმონალურ ანტაგონისტებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ა) სინალბუმინი;

  • B.

   ბ) თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები;

  • C.

   გ) შარდის მჟავა;

  • D.

   დ) ანტიინსულინური ანტისხეულები;

  • E.

   ე) ჰისტამინი.

  Correct Answer
  C. გ) შარდის მჟავა;
  Explanation
  ინსულინი არ მიეკუთვნება შარდის მჟავას, რადგან შარდი არ გამოიყოფა ინსულინის მეშვეობით. ამიტომაც შარდის მჟავა არ იქნება ინსულინის არაჰორმონალური ანტაგონისტი.

  Rate this question:

 • 3. 

  953. რისკ-ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უწყობენ შაქრიანი დიაბეტის აღმოცენებას, არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ა) მემკვიდრეობითი წინასწარგანწყობა;

  • B.

   ბ) ორსულობა;

  • C.

   გ) ქრონიკული ქოლეცისტიტი;

  • D.

   დ) სიმსუქნე;

  • E.

   ე) ქრონიკული პანკრეატიტი

  Correct Answer
  C. გ) ქრონიკული ქოლეცისტიტი;
  Explanation
  Chronic cholecystitis is not associated with an increased risk of developing diabetes. The other options listed, such as obesity, gallbladder stones, metabolic syndrome, and chronic pancreatitis, are known risk factors for the development of diabetes. Therefore, chronic cholecystitis does not contribute to the manifestation of diabetes.

  Rate this question:

 • 4. 

  954. შაქრიანი დიაბეტისათვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) მიკროანგიოპათია; 

  • B.

   ბ) კანის ქავილი;

  • C.

   გ) რეტინოპათია;

  • D.

   დ) სიმსუქნე;

  • E.

   ე) ჰიპოოსმოლარობა

  Correct Answer
  E. ე) ჰიპოოსმოლარობა
  Explanation
  Hypoglycemia refers to low blood sugar levels, which is a potential complication of diabetes. It occurs when there is an imbalance between the amount of insulin in the body and the amount of glucose available for energy. Hypoglycemia can cause symptoms such as dizziness, confusion, and weakness. Therefore, it is not recommended for individuals with diabetes.

  Rate this question:

 • 5. 

  955. ინსულინრეზისტენტობა არ მატულობს შაქრიანი დიაბეტის შეუღლებით:

  • A.

   ა) აკრომეგალიასთან;

  • B.

   ბ) მიქსედემასთან;

  • C.

   გ) კუშინგის დაავადებასთან;

  • D.

   დ) ფეოქრომოციტომასთან;

  • E.

   ე) თირეოტოქსიკოზითან.

  Correct Answer
  B. ბ) მიქსედემასთან;
  Explanation
  Insulin resistance is not associated with the treatment of type 1 diabetes, as type 1 diabetes is characterized by the body's inability to produce insulin. Instead, insulin resistance is commonly seen in type 2 diabetes, where the body becomes resistant to the effects of insulin. Therefore, the correct answer is "ბ) მიქსედემასთან" which translates to "b) with metformin", as metformin is commonly used to treat type 2 diabetes and can help improve insulin sensitivity.

  Rate this question:

 • 6. 

  956. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია დამახასიათებელი ჰიპეროსმოლარული კომისათვის:

  • A.

   ა) დეჰიდრატაცია;

  • B.

   ბ) აციდოზისა და კეტოზის არ არსებობა;

  • C.

   გ) ჰიპერნატრიემია;

  • D.

   დ) სისხლის პლაზმის ოსმოსურობა 280-300 მოსმოლ/კგ ფარგლებში.

  Correct Answer
  A. ა) დეჰიდრატაცია;
  Explanation
  The correct answer is "ა) დეჰიდრატაცია". This is because the question is asking which is the indicator for hyperosmolar dehydration. Dehydration refers to the loss of water from the body, and hyperosmolar dehydration specifically refers to a condition where there is excessive loss of water compared to electrolytes. Dehydration can be caused by various factors, but dehydration due to hyperosmolarity is specifically indicated by "დეჰიდრატაცია" which means dehydration in Georgian. Hence, option "ა) დეჰიდრატაცია" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 7. 

  957. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია დამახასიათებელი კეტოაციდოზური კომის კლინიკური სიმპტომოკომპლექსისათვის:

  • A.

   ა) თვალის კაკლების დაქვეითებული ტონუსი;

  • B.

   ბ) შარდის დაბალი ხვედრითი წონა;

  • C.

   გ) ბრადიკარდია;

  • D.

   დ) კუნთების რიგიდულობა.

  Correct Answer
  A. ა) თვალის კაკლების დაქვეითებული ტონუსი;
  Explanation
  The correct answer is "ა) თვალის კაკლების დაქვეითებული ტონუსი" which translates to "Decreased eye blink reflex tone". This symptom is associated with ketotic coma, a complication of diabetes. Ketotic coma is characterized by high levels of ketones in the blood, which can lead to various symptoms including decreased eye blink reflex tone.

  Rate this question:

 • 8. 

  958. თირეოტოქსიკოზის დროს უფრო მეტად დამახასიათებელია გულის რიტმის შემდეგი სახის დარღვევები:

  • A.

   ა) პაროქსიზმული სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდია;

  • B.

   ბ) სინუსური ტაქიკარდია;

  • C.

    გ) პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია;

  • D.

   დ) წინაგულთა ფიბრილაცია;

  • E.

   ე) სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

  Correct Answer
  D. დ) წინაგულთა ფიბრილაცია;
 • 9. 

  959. ჰიპოთირეოზის დროს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დეფიციტს ახასიათებს:

  • A.

   ა) ცილის სინთეზის დაქვეითება;

  • B.

   ბ) გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დაქვეითება;

  • C.

   გ) წონის დაქვეითება;

  • D.

   დ) სისხლში ქოლესტერინის დაქვეითება

  Correct Answer
  A. ა) ცილის სინთეზის დაქვეითება;
  Explanation
  The correct answer is (a) Decreased synthesis of thyroid hormones.

  Rate this question:

 • 10. 

  960. 36 წლის ავადმყოფი შემოვიდა კლინიკაში შემდეგი ჩივილებით: ძილიანობა, მცივანობა, ყაბზობა. დადგინდა მეორადი ჰიპოთირეოზის დიაგნოზი. ჩამოთვლთაგან რომელი არ ადასტურებს აღნიშნულ დიაგნოზს:

  • A.

   ა) სისხლში ქოლესტერინის დონის მომატება;

  • B.

   ბ) თირკმელზედა ჯირკვლების ფუნქციის მომატება;

  • C.

   გ) სისხლში თიროქსინის დონის დაქვეითება;

  • D.

   დ) 10 ერთეული თირეოტროპინის შეყვანის შემდეგ იოდ-131-ის შთანთქმის გაძლიერება.

  Correct Answer
  B. ბ) თირკმელზედა ჯირკვლების ფუნქციის მომატება;
  Explanation
  The correct answer is "ბ) თირკმელზედა ჯირკვლების ფუნქციის მომატება." This is because the symptoms mentioned in the question, such as excessive thirst, frequent urination, and weight loss, are all indicative of hyperthyroidism. Hyperthyroidism is a condition in which the thyroid gland produces too much thyroid hormone, leading to an increase in metabolic rate and various symptoms. Therefore, an increase in thyroid gland function would be consistent with the diagnosis of hyperthyroidism.

  Rate this question:

 • 11. 

  961. ჩამოთვლილიდან რა არის რეკომენდებული ჰიპოთირეოზის მკურნალობისათვის?

  • A.

   ა) ლუგოლის ხსნარი;

  • B.

   ბ) რადიაქტიური იოდი; ი.

  • C.

   გ) ცილების მოხმარების შეზღუდვა;

  • D.

   დ) თირეოიდინი

  Correct Answer
  D. დ) თირეოიდინი
 • 12. 

  962. თირკმელზედა ჯირკვლების უკმარისობას ახასიათებს:

  • A.

   ა) ჰიპერტენზია;

  • B.

   ბ) ჰიპერნატრიემია;

  • C.

   გ) ჰიპერგლიკემია;

  • D.

   დ) ჰიპერპიგმენტაცია.

  Correct Answer
  D. დ) ჰიპერპიგმენტაცია.
  Explanation
  The correct answer is "ჰიპერპიგმენტაცია" which translates to "hyperpigmentation" in English. This term refers to the darkening of the skin due to an increase in melanin production. It is a common condition that can be caused by various factors such as sun exposure, hormonal changes, and skin injuries.

  Rate this question:

 • 13. 

  963. წყალ-მარილოვანი ცვლის მოშლის რომელი ნიშნებია დამახასიათებელი ადისონის დაავადებისთვის:

  • A.

   ა) ჰიპერნატრიემია; .

  • B.

   ბ) ჰიპერქოლესტერინემია;

  • C.

   გ) ჰიპერკალიემია;

  • D.

   დ) ჰიპოკალიემია

  Correct Answer
  C. გ) ჰიპერკალიემია;
  Explanation
  The correct answer is ჰიპერკალიემია. This is because the question is asking for the signs of dehydration in Addison's disease. Hyperkalemia refers to high levels of potassium in the blood, which can be a sign of dehydration in individuals with Addison's disease.

  Rate this question:

 • 14. 

  964. რომელი თერაპიული ჩარევა არ გამოიყენება თირკმელზედა ჯირკვლების მწვავე უკმარისობის დროს?

  • A.

   ა) პრედნიზოლონის ვენაში შეყვანა;

  • B.

   ბ) დეზოქსიკორტიკოსტერონის კუნთებში შეყვანა;

  • C.

   გ) გლუკოზის ვენაში შეყვანა;

  • D.

   დ) ადრენალინის ვენაში შეყვანა;

  • E.

   ე) ნიტროგლიცერინის ვენაში შეყვანა.

  Correct Answer
  E. ე) ნიტროგლიცერინის ვენაში შეყვანა.
 • 15. 

  965. თირკმელზედა ჯირკვლის გარე ლოკალიზაციისას ფეოქრომოციტომა უფრო ხშირად გვხვდება:

  • A.

   ა) შარდის ბუშტში;

  • B.

   ბ) შუასაყარში;

  • C.

   გ) თავის ტვინში;

  • D.

   დ) აორტის ბიფურკაციის მიდამოში;

  • E.

   ე) კისრის რბილ ქსოვილები

  Correct Answer
  D. დ) აორტის ბიფურკაციის მიდამოში;
  Explanation
  The correct answer is "დ) აორტის ბიფურკაციის მიდამოში". This means that during the localization of the femur fracture, the patient often experiences pain in the area of the aortic bifurcation.

  Rate this question:

 • 16. 

  966. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატი არ არის რეკომენდირებული თირეოტოქსიკური კრიზის დროს?

  • A.

   ა) პროპრანოლოლი;

  • B.

   ბ) კალიუმის იოდიდი;

  • C.

   გ) რადიოაქტიური იოდი;

  • D.

   დ) ჰიდროკორტიზონი;

  • E.

   ე) ქლორაპრომაზინი.

  Correct Answer
  C. გ) რადიოაქტიური იოდი;
  Explanation
  Radioactive iodine is not recommended during thyroid toxic crisis.

  Rate this question:

 • 17. 

  967. ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტისთვის ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტისგან განსხვავებით დამახასიათებელი არ არის:

  • A.

   ა) კეტოაციდოზისადმი მიდრეკილება;

  • B.

   ბ) ინსულინის აბსოლუტური დეფიციტი;

  • C.

   გ) C-პეპტიდის მაღალი დონე;

  • D.

   დ) ვირუსსაწინააღმდეგო იმუნიტეტის გენეტიკური დეფექტი;

  • E.

   ე) ინსულების ბეტა-უჯრედების დესტრუქცია;

  Correct Answer
  C. გ) C-პეპტიდის მაღალი დონე;
 • 18. 

  968. შაქრიანი დიაბეტის მძიმე ფორმას არა ახასიათებს:

  • A.

   ა) კეტოაციდოზი;

  • B.

   ბ) ლაბილური მიმდინარეობა;

  • C.

   გ) სისხლძარღვოვანი გართულებები (რეტინოპათია, ნეფროპათია, ნეიროპათია);

  • D.

   დ) კატარაქტა

  Correct Answer
  D. დ) კატარაქტა
 • 19. 

  969. ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) დაავადების თანდათანობითი განვითარება;

  • B.

   ბ) ახალგაზრდა ასაკი;

  • C.

   გ) კლინიკური სიმპტომატიკის გამოკვეთილი ხასიათი; ბა

  • D.

   დ) ინსულინდამოკიდებულება;

  • E.

   ე) ბეტა-უჯრედების დაზიანება

  Correct Answer
  A. ა) დაავადების თანდათანობითი განვითარება;
  Explanation
  Type 1 diabetes is a chronic condition where the body does not produce enough insulin. It is not preventable and is usually diagnosed in childhood or adolescence. The correct answer states that there is no cure for type 1 diabetes, indicating that the management of the condition involves lifelong treatment and monitoring of blood sugar levels. Therefore, the correct answer is "ა) დაავადების თანდათანობითი განვითარება" which translates to "a) lifelong management from birth."

  Rate this question:

 • 20. 

  970. კეტოაციდოზური კომისთვის არ არის დამახასიათებელი: ვა.

  • A.

   ა) მკრთალი და მშრალი კანის საფარველი;

  • B.

   ბ) აცეტონის სუნი;

  • C.

   გ) არტერიული ჰიპოტენზია;

  • D.

   დ) არტერიული ჰიპერტენზია;

  • E.

   ე) კუსმაულის სუნთქვა

  Correct Answer
  D. დ) არტერიული ჰიპერტენზია;
  Explanation
  The correct answer is "დ) არტერიული ჰიპერტენზია" which translates to "arterial hypertension" in English. This answer is correct because it is the only option that describes a medical condition related to high blood pressure. The other options do not pertain to blood pressure or any medical condition.

  Rate this question:

 • 21. 

  971. შაქრიანი დიაბეტის ინსულინოთერაპიის აბსოლუტური ჩვენება არ არის:

  • A.

   ა) კეტოაციდოზი, პრეკომატოზური მდგომარეობები;

  • B.

   ბ) ორსულობა, მშობიარობა;

  • C.

   გ) კანის მძიმე დისტროფიული დაზიანებები (კარბუნკულები, ფურუნკულოზი, ტროფიკული წყლულები, ნეკრობიოზი);

  • D.

   დ) დიაბეტური გლომერულოსკლეროზის ნეფროსკლეროზული სტადია;

  • E.

   ე) დაძაბვის სტენოკარდია;

  Correct Answer
  E. ე) დაძაბვის სტენოკარდია;
 • 22. 

  972. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთათვის სულფანილშარდოვანას პრეპარატების დანიშვნა ნაჩვენებია:

  • A.

   ა) II ტიპის საშუალო სიმძიმის შაქრიანი დიაბეტის დროს;

  • B.

   ბ) დიაბეტური ნეფროპათიის III სტადიის დროს;

  • C.

   გ) გადატანილი ჰეპატიტის დროს;

  • D.

   დ) დიაბეტური რეტინოპათიის I სტადიის დროს.

  Correct Answer
  A. ა) II ტიპის საშუალო სიმძიმის შაქრიანი დიაბეტის დროს;
  Explanation
  The correct answer is (a) because it states that sulfonylurea preparations are indicated for individuals with type II diabetes mellitus. This suggests that these preparations are used specifically for managing blood sugar levels in individuals with type II diabetes.

  Rate this question:

 • 23. 

  973. ქვემწვავე თირეოდიტს არ ახასიათებს:

  • A.

   ა) გამოხატული ტკივილის სინდრომი;

  • B.

   ბ) ლეიკოციტოზი, ედს-ის აჩქარება;

  • C.

   გ) სხეულის ტემპერატურის მატება;

  • D.

   დ) ეგზოფთალმი; ბა.

  • E.

   ე) თირეოიდული ჰორმონების მიმართ ანტისხეულების ტიტრის მატება

  Correct Answer
  D. დ) ეგზოფთალმი; ბა.
 • 24. 

  974. ჰიპოთირეოზისათვის არ არის დამახასიათებელი: .

  • A.

   ა) კანის საფარველის სიმშრალე;

  • B.

   ბ) ყაბზობისაკენ მიდრეკილება;

  • C.

   გ) ძილიანობა;

  • D.

   დ) ბრადიკარდია;

  • E.

   ე) სხეულის მასის კლება

  Correct Answer
  E. ე) სხეულის მასის კლება
  Explanation
  The correct answer is "სხეულის მასის კლება" which means "lack of body mass". This answer is the most suitable explanation for why hypothyroidism is not diagnosed because it is a common symptom of hypothyroidism. Hypothyroidism is a condition where the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone, which can lead to weight gain and difficulty losing weight. Therefore, if a person has hypothyroidism, they may have a lack of body mass.

  Rate this question:

 • 25. 

  975. ფეოქრომოციტომის დიაგნოსტიკაში არ გამოიყენება:

  • A.

   ა) სადღეღამისო შარდში კატექოლამინების შესწავლა;

  • B.

   ბ) თირკმელზედა ჯირკვლების სკანირება; .

  • C.

   გ) აორტოგრაფია;

  • D.

   დ) ვენურ სისხლში კატექოლამინების შესწავლა;

  • E.

   ე) აკტჰ-ის სინჯი

  Correct Answer
  E. ე) აკტჰ-ის სინჯი
 • 26. 

  976. კუშინგის დაავადებისათვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) კიდურების განლევა;

  • B.

   ბ) საჯდომის კუნთების ატროფია;

  • C.

   გ) სტრიების არსებობა;

  • D.

   დ) კისერზე კლიმაქტერული კუზის გაჩენა;

  • E.

   ე) ბოქვენისა და იღლიების თმოვანი საფარველის გაცვენა.

  Correct Answer
  E. ე) ბოქვენისა და იღლიების თმოვანი საფარველის გაცვენა.
 • 27. 

  977. კლიმაქტერულ პერიოდს არ ახასიათებს:

  • A.

   ა) ალები;

  • B.

   ბ) შემცივნებები და მაღალი ტემპერატურა;

  • C.

   გ) ტკივილი გულის არეში;

  • D.

   დ) ჰაერის უკმარისობა;

  • E.

   ე) დიენცეფალური კრიზები.

  Correct Answer
  B. ბ) შემცივნებები და მაღალი ტემპერატურა;
  Explanation
  The statement "შემცივნებები და მაღალი ტემპერატურა" translates to "humidity and high temperature" in English. This answer suggests that the climatic period does not indicate humidity and high temperature.

  Rate this question:

 • 28. 

  978. თირკმელზედა ჯირკვლების მწვავე უკმარისობის დროს არ აღინიშნება:

  • A.

   ა) ჰიპონატრიემია;

  • B.

   ბ) ჰიპოქლორემია;

  • C.

   გ) ჰიპერკალიემია;

  • D.

   დ) ჰიპოკალიემია;

  • E.

   ე) ჰიპოგლიკემია

  Correct Answer
  D. დ) ჰიპოკალიემია;
 • 29. 

  979. პირველადი ალდოსტერონიზმის დროს განვითარებულ ჰიპერტონულ კრიზს არ ახასიათებს:

  • A.

   ა) თავის ძლიერი ტკივილი;

  • B.

   ბ) გულისრევა, ღებინება;

  • C.

   გ) ტეტანიის, გარდამავალი დამბლების არარსებობა;

  • D.

   დ) მხედველობის დაქვეითება ან დაკარგვა;

  • E.

   ე) არტერიული წნევის, განსაკუთრებით კი დიასტოლურის მკვეთრი მატება.5

  Correct Answer
  C. გ) ტეტანიის, გარდამავალი დამბლების არარსებობა;
  Explanation
  The correct answer is "ტეტანიის, გარდამავალი დამბლების არარსებობა" which translates to "absence of tetanic, sustained contractions." This answer suggests that during the initial aldosteronism crisis, there is no presence of sustained contractions, specifically tetanic contractions.

  Rate this question:

 • 30. 

  980. აკრომეგალიისათვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) სისხლში C-სომატომედინის კონცენტრაციის გაზრდა;

  • B.

   ბ) გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევა;

  • C.

   გ) თურქული კეხის ზომების მომატება;

  • D.

   დ) ჰიპოკალემია;

  • E.

   ე) სისხლში სომატოტროპული ჰორმონის კონცენტრაციის გაზრდა.

  Correct Answer
  D. დ) ჰიპოკალემია;
 • 31. 

  981. თირეოტროპული ჰორმონის პროდუცირებადი ადენომის შესახებ არ არის მართებული:

  • A.

   ა) თირეოსტატიკური პრეპარატები უეფექტოა;

  • B.

   ბ) საჭიროა გამოირიცხოს ადენოჰიპოფიზის ჰიპერპლაზია პირველადი ჰიპოთირეოზით ავადმყოფებში; ს

  • C.

   გ) სუბტოტალური სტრუმექტომიის შემდეგ ეფექტი ხანმოკლეა;

  • D.

   დ) მაღალია თირეოიდმასტიმულირებელი ანტისხეულების ტიტრი;

  • E.

   ე) თიროლიბერინის (პროთირელინის) ინტრავენული ინექცია არ იწვევს თირეოტროპული ჰორმონის პროდუქციის გაძლიერებას

  Correct Answer
  D. დ) მაღალია თირეოიდმასტიმულირებელი ანტისხეულების ტიტრი;
 • 32. 

  982. ფეოქრომოციტომასთვის ყველაზე მეტად დამახასიათებელია:

  • A.

   ა) დეპრესია;

  • B.

   ბ) ჰიპოტენზია;

  • C.

   გ) გულყრა;

  • D.

   დ) ჰიპერტენზია;

  • E.

   ე) სინკოპე

  Correct Answer
  D. დ) ჰიპერტენზია;
  Explanation
  ჰიპერტენზია არის საზოგადოება, როდესაც სისტემური წვეროების წინაშე წარმოადგენს მაღალ წარმომადგენლობას. ის შეიძლება გამოვიდეს მრავალფეროვნებით, როგორიცაა წამოვიდანისთვის დამახასიათებელი წამოხვიდანის ან სისტემური წარმომადგენლობის დამახასიათებელი. ფეოქრომოციტომას სის

  Rate this question:

 • 33. 

  983. ადისონის დაავადება გამოვლინდება:

  • A.

   ა) ჰიპერტენზიით;

  • B.

   ბ) ჰიპერგლიკემიით;

  • C.

   გ) ჰიპონატრემიით;

  • D.

   დ) ტანის სიმსუქნით;

  • E.

   ე) ოსტეპოროზით.

  Correct Answer
  C. გ) ჰიპონატრემიით;
  Explanation
  The correct answer is "გ) ჰიპონატრემიით" because "ჰიპონატრემია" (hypotremia) refers to a condition where the body temperature drops below normal levels. This condition can occur due to various factors such as exposure to cold temperatures, certain medications, or certain medical conditions. In the given statement, it is mentioned that "ადისონის დაავადება გამოვლინდება" which translates to "Addison's birth will be accompanied by" and the correct answer choice "ჰიპონატრემიით" fits in the context as a possible condition that can occur during birth.

  Rate this question:

 • 34. 

  984. 13 წლის მოზარდი უჩივის ბოლო 3 კვირის განმავლობაში წონაში დაკლებას, გაძლიერებულ წყურვილს და შარდვას. ეჭვი იქნა მიტანილი ტიპი 1 შაქრიან დიაბეტზე. სისხლის ანალიზი დიდი ალბათობით გვიჩვენებს:

  • A.

   ა) ანტი-პანკრეასული კუნძულოვანი უჯრედების ანტისხეულების არსებობას;

  • B.

   ბ) ანტი-პანკრეასული ამილოიდური ანტისხეულების არსებობას;

  • C.

   გ) ერითროციტების დალექვის სიჩქარის მომატებას;

  • D.

   დ) პლაზმაში კრეატინინის დონის მომატებას;

  • E.

   ე) ანტი-სტრეპტოლიზინ "O' ანტისხეულების არსებობას.

  Correct Answer
  A. ა) ანტი-პანკრეასული კუნძულოვანი უჯრედების ანტისხეულების არსებობას;
  Explanation
  The answer is "ა) ანტი-პანკრეასული კუნძულოვანი უჯრედების ანტისხეულების არსებობას" because the passage mentions that the 13-year-old patient experienced a decrease in weight, increased thirst, and frequent urination. These symptoms are characteristic of type 1 diabetes, which is an autoimmune disease that affects the insulin-producing cells in the pancreas. The presence of antibodies against pancreatic islet cells confirms the diagnosis of type 1 diabetes.

  Rate this question:

 • 35. 

  985. ხვოსტეკისა და ტრუსოს ნიშნები სადიაგნოსტიკო საშუალებაა:

  • A.

   ა) პსევდოჰიპოპარათიროიდიზმის დროს;

  • B.

   ბ) მეორადი ჰიპერპარათიროიდიზმის დროს;

  • C.

   გ) ჰიპოპარათიროიდიზმის დროს;

  • D.

   დ) პირველადი ჰიპერპარათიროიდიზმის დროს;

  • E.

   ე) პსევდოჰიპერპარათიროიდიზმის დროს.

  Correct Answer
  C. გ) ჰიპოპარათიროიდიზმის დროს;
  Explanation
  The correct answer is "ჰიპოპარათიროიდიზმის დროს" which translates to "during hypoparathyroidism." This suggests that the symptoms or signs being referred to in the question are associated with hypoparathyroidism, a condition characterized by low levels of parathyroid hormone.

  Rate this question:

 • 36. 

  986. 30 წლის მამაკაცი უჩივის წონაში მატებას, დორსოცერვიკალურად ცხიმის დაგროვებას და პროქსიმალურ სისუსტეს. შარდში თავისუფალი კორტიზოლი მნიშვნელოვნადაა მომატებული და მისი სუპრესია დექსამეტაზონით არ ხდება. ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის აღმოჩენა პლაზმაში არ ხერხდება. რომელია მომდევნო საუკეთესო სადიაგნოსტიკო ტესტი?

  • A.

   ა) ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის სტიმულაციის ტესტი;

  • B.

   ბ) ჰიპოფიზის მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა;

  • C.

   გ) პლაზმაში ანტიდიურეზული ჰორმონის გამოკვლეა;

  • D.

   დ) გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია;

  • E.

   ე) მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია

  Correct Answer
  E. ე) მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია
  Explanation
  The passage discusses various hormonal changes and their effects on the body. It mentions that the free cortisol level increases and its suppression does not occur with dexamethasone, indicating a possible adrenal disorder. It also states that the presentation of adrenocorticotropic hormone (ACTH) in plasma is not occurring. These findings suggest a possible pituitary tumor or hypothalamic dysfunction. Therefore, the best diagnostic test to confirm this condition would be a magnetic resonance imaging (MRI) of the pituitary gland, which is represented by option (e).

  Rate this question:

 • 37. 

  987. 55 წლის ქალი 10 წელია პერიოდულად უჩივის გონების დაბინდვას ან დაკარგვას, რასაც ადგილი აქვს ან დილით ადრე ადგომისას ან ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ. ამ ეპიზოდებს წინ უძღვის ან თან ერთვის კანკალი, ოფლიანობა და გულის ფრიალი. ავადმყოფის მეუღლემ შეამჩნია, რომ გონების დაკარგვას თან არ ერთვოდა გულყრა და საკვების მიღება სიმპტომების პრევენციის საშუალებას იძლეოდა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან სავარაუდოდ რომელია ავადმყოფის ამ მდგომარეობის მიზეზი?

  • A.

   ა) ტვინის ფრონტალური ნაწილის მენინგიომა;

  • B.

   ბ) გლუკაგონ-მაპროდუცირებელი სიმსივნე;

  • C.

   გ) ორთოსტატიური ჰიპოტენზია;

  • D.

   დ) ინსულინ-მაპროდუცირებელი კეთილთვისებიანი სიმსივნე;

  • E.

   ე) ნორეპინეფრინ-მაპროდუცირებელი სიმსივნე

  Correct Answer
  D. დ) ინსულინ-მაპროდუცირებელი კეთილთვისებიანი სიმსივნე;
  Explanation
  The passage states that the woman experiences periods of depression or loss of appetite, as well as palpitations and heart palpitations. The woman's doctor suggests that her symptoms are related to insulin overproduction, which can cause these symptoms. Therefore, the correct answer is that the woman's condition is caused by insulin overproduction.

  Rate this question:

 • 38. 

  988. 29 წლის ქალს თავის ტრამვის შემდეგ აღენიშნება ძლიერი დეჰიდრატაცია, მიუხედავად დაუოკებელი წყურვილისა (პოლიდიფსია). ავდმყოფს ასევე აღენიშნება პოლიურია. რა არის პაციენტის სავარაუდო დიაგნოზი?

  • A.

   ა) თირკმლების პროქსიმალური ტუბულური აციდოზი;

  • B.

   ბ) ნეფროგენული უშაქრო დიაბეტი;

  • C.

   გ) ცენტრალური უშაქრო დიაბეტი;

  • D.

   დ) გლომერულონეფრიტი;

  • E.

   ე) ანტიდიურეზული ჰორმონის არასაკმარისი სეკრეციის სინდრომი

  Correct Answer
  C. გ) ცენტრალური უშაქრო დიაბეტი;
  Explanation
  The patient's symptoms indicate central diabetes insipidus, which is characterized by excessive thirst and urination despite adequate fluid intake. This condition occurs when there is a deficiency of antidiuretic hormone (ADH) or the kidneys are unable to respond to ADH. The mention of polyuria (excessive urine production) and the patient's age (29 years) suggest central diabetes insipidus as the most likely diagnosis.

  Rate this question:

 • 39. 

  989. 20 წლის ქალიშვილი უჩივის ცხელებას, ყელის ტკივილს და ფარისებრი ჯირკვლის გადიდებას, რომელიც მტკივნეული და პალპაციით მგრძნობიარეა. 2 კვირის წინ ავადმყოფს ჰქონდა წითელა. პაციენტის სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა) დე კერვენის ("De Quervain") თიროიდიტი;

  • B.

   ბ) მწვავე ჩირქოვანი თიროიდიტი; .

  • C.

   გ) გრეივსის ("Grave") დაავადება;

  • D.

   დ) ქვემწვავე ლიმფოციტური თიროიდიტი;

  • E.

   ე) ჰაშიმოტოს ("Hashimoto" ) თიროიდიტი

  Correct Answer
  A. ა) დე კერვენის ("De Quervain") თიროიდიტი;
  Explanation
  The patient's symptoms include swelling of the wrist, pain in the thumb, and difficulty in gripping, which are characteristic of De Quervain's tenosynovitis. This condition is caused by inflammation of the tendons in the wrist, specifically the tendons that control movement of the thumb. The other options, such as thyroiditis or lymphocytic thyroiditis, are unrelated to the symptoms described. Therefore, the correct diagnosis is De Quervain's tenosynovitis.

  Rate this question:

 • 40. 

  990. 35 წლის ქალს პალპაციით აღენიშნება გადიდებული ფარისებრი ჯირკვალი. ლაბორატორიული მონაცემებით სოსხლში "T4" და "T3" ნორმის ფარგლებშია, ხოლო თიროიდ-მასტიმულირებელი ჰორმონი ("TSH") – ზომიერად მომატებული. სისხლის პლაზმაში აღინიშნება თიროიდ-მასტიმულირებელი იმუნოგლობულინის ნიშნები და ანტიმიკროსომული ანსხეულების არსებობა. სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა) მეორადი ჰიპოთიროიდიზმი; .

  • B.

   ბ) ჰაშიმოტოს ("Hashimoto" ) თიროიდიტი;

  • C.

   გ) იოდის დეფიციტი; დ) გრეივსის ("Grave") დაავადება;

  • D.

   ე) მეორადი ჰიპერთიროიდიზმი

  Correct Answer
  B. ბ) ჰაშიმოტოს ("Hashimoto" ) თიროიდიტი;
  Explanation
  The given information states that the woman has elevated levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) and abnormal markers of thyroid autoimmunity and antithyroid antibodies in her plasma. These findings are consistent with Hashimoto's thyroiditis, an autoimmune disorder where the immune system attacks the thyroid gland, leading to inflammation and decreased thyroid function. This condition is commonly associated with elevated TSH levels and the presence of antithyroid antibodies. Therefore, the correct answer is "ბ) ჰაშიმოტოს (Hashimoto) თიროიდიტი."

  Rate this question:

 • 41. 

  991. ადისონის დაავადების ერთ-ერთი სიმპტომია:

  • A.

   ა) ჰიპოტენზია;

  • B.

   ბ) სისხლჩაქცევების ადვილად განვითარება;

  • C.

   გ) შეშუპება;

  • D.

   დ) ოსტეოპოროზი;

  • E.

   ე) ამნეზია.

  Correct Answer
  A. ა) ჰიპოტენზია;
  Explanation
  The correct answer is "ა) ჰიპოტენზია." The question asks for a symptom of Addison's disease, and the correct answer is hypotension, which refers to low blood pressure.

  Rate this question:

 • 42. 

  992. ქალის მენსტრუალურ ციკლში ფოლიკულო-მასტიმულირებელი ჰორმონი იწვევს:

  • A.

   ა) ესტროგენის სეკრეციის ინჰიბირებას;

  • B.

   ბ) საშილოსნოს ლორწოვანი გარსის სეკრეტორული ფაზის განვითარებას;

  • C.

   გ) ოვულაციას;

  • D.

   დ) აძლიერებს პროგესტერონის სეკრეციას;

  • E.

   ე) ხელს უწყობს ფოლიკულების მომწიფებას.

  Correct Answer
  E. ე) ხელს უწყობს ფოლიკულების მომწიფებას.
 • 43. 

  993. ჰიპერალდოსტერონიზმისთვის ტიპური არ არის:

  • A.

   ა) პლაზმაში რენინის დონის მომატება;

  • B.

   ბ) პლაზმაში ანგიოტენზინ II–ის დონის შემცირება;

  • C.

   გ) ჰიპოკალემია;

  • D.

   დ) პლაზმაში ალდოსტერონის დონის მომატება;

  • E.

   ე) მეტაბოლური ალკალოზი.

  Correct Answer
  A. ა) პლაზმაში რენინის დონის მომატება;
  Explanation
  ჰიპერალდოსტერონიზმი არის ადრენალინის და ნორადრენალინის გამოყენებაზე დაკავშირებული სინდრომი, რომელიც მოიქცევა მეტაბოლური და სისტემური ცვლილებების გამო. პლაზმაში რენინის დონის მომატება არ არის ჰიპერალდოსტერონიზმის ტიპური სიმპტომი.

  Rate this question:

 • 44. 

  994. მეორადი ჰიპერალდოსტერონიზმისთვის ტიპური არ არის:

  • A.

   ა) პლაზმაში ალდოსტერონის დონის მომატება;

  • B.

   ბ) პლაზმაში ნატრიუმის იონების კონცეტრაციის გაზრდა;

  • C.

   გ) პერიფერიული შეშუპება;

  • D.

   დ) ჰიპერტენზია;

  • E.

   ე) პლაზმაში რენინის დონის გაზრდა

  Correct Answer
  B. ბ) პლაზმაში ნატრიუმის იონების კონცეტრაციის გაზრდა;
  Explanation
  Hyperaldosteronism is a condition characterized by excessive production of aldosterone, a hormone that regulates sodium and potassium levels in the body. In this condition, there is an increase in the concentration of sodium ions in the plasma, leading to fluid retention and high blood pressure. Therefore, the correct answer is option ბ) პლაზმაში ნატრიუმის იონების კონცეტრაციის გაზრდა (increased concentration of sodium ions in the plasma).

  Rate this question:

 • 45. 

  995. 17 წლის ქალიშვილს აღენიშნება ჰირსუტიზმი, ჰიპერგლიკემია, სიმსუქნე, კუნთების განლევა და ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის მაღალი დონე სისხლში. რა არის ამ მდგომარეობის მიზეზი?

  • A.

   ა) ეგზოგენური სტეროიდები;

  • B.

   ბ) ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის პირველადი გაძლიერებული პროდუქცია;

  • C.

   გ) პირველადი ადრენოკორტკალური უკმარისობა;ა.

  • D.

   დ) ფეოქრომოციტომა;

  • E.

   ე) ჰიპოფიზექტომია

  Correct Answer
  B. ბ) ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის პირველადი გაძლიერებული პროდუქცია;
  Explanation
  The given condition is describing the symptoms of a 17-year-old girl, including hyperthyroidism, hyperglycemia, sweating, weight loss, and high levels of a certain hormone in the blood. The most likely cause of these symptoms is the overproduction of a primary adrenal corticotropic hormone.

  Rate this question:

 • 46. 

  996. ჰიპოგლიკემიისას დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს:

  • A.

   ა) ზრდის ჰორმონის ჭარბ პროდუქციასთან;

  • B.

   ბ) კუშინგის დაავადებასთან;

  • C.

   გ) თირეოტოქსიკოზთან;.

  • D.

   დ) პანკრეასის ბეტა უჯრედების სიმსივნესთან;

  • E.

   ე) უშაქრო დიაბეტთან

  Correct Answer
  D. დ) პანკრეასის ბეტა უჯრედების სიმსივნესთან;
  Explanation
  The correct answer is "დ) პანკრეასის ბეტა უჯრედების სიმსივნესთან". This is because hypoglycemia is a condition characterized by low blood sugar levels, and the beta cells of the pancreas are responsible for producing insulin, which helps regulate blood sugar levels. If there is a dysfunction or decrease in the number of beta cells, it can lead to a decrease in insulin production and subsequently result in hypoglycemia.

  Rate this question:

 • 47. 

  997. ჭარბი წონის 35 წლის ქალი, ბოლო პერიოდში, მიუხედავად გაზრდილი მადისა, უჩივის წონაში კლებას, გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილს და ღამით ხშირ შარდვას. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა) მიქსედემა;

  • B.

   ბ) ვაგინიტი და ცისტიტი;

  • C.

   გ) შაქრიანი დიაბეტი;

  • D.

   დ) უშაქრო დიაბეტი;

  • E.

   ე) ფეოქრომოციტომა;

  Correct Answer
  C. გ) შაქრიანი დიაბეტი;
  Explanation
  The woman in question is 35 years old and has recently gained weight despite increased exercise, decreased food intake, and increased sexual desire and frequency. These symptoms are consistent with the diagnosis of diabetes mellitus, specifically type 2 diabetes. Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance, which can lead to weight gain, increased appetite, and changes in sexual function. Therefore, the correct answer is "გ) შაქრიანი დიაბეტი" (diabetes mellitus).

  Rate this question:

 • 48. 

  998. 50 წლის მამაკაცს პოლიურიით, პოლიდიფსიით, გლუკოზურიით, მაგრამ შარდში კეტო სხეულებზე უარყოფითი რეაქციით, შეიძლება ჰქონდეს:

  • A.

   ა) ინსულინომა;

  • B.

   ბ) გლუკაგონომა;

  • C.

   გ) შაქრიანი დიაბეტის I ტიპი;

  • D.

   დ) შაქრიანი დიაბეტის II ტიპი;

  • E.

   ე) ქრონიკული პანკრეატიტი.

  Correct Answer
  D. დ) შაქრიანი დიაბეტის II ტიპი;
  Explanation
  The given information states that the man is 50 years old and has polyuria, polydipsia, and glucosuria. However, he has negative ketones in his urine. This is indicative of type II diabetes mellitus, as ketones are not typically present in the urine of individuals with this type of diabetes. Type II diabetes is characterized by insulin resistance, which leads to elevated blood glucose levels.

  Rate this question:

 • 49. 

  999. 33 წლის მამაკაცი უჩივის ადვილად დაღლილობას, სისუსტეს, უმადობას, გულისრევას, ღებინებას და ჰიპოტენზიას. ბოლო თვეში წონის კლებამ შეადგინა 10 კგ. გამოკვლევისას აღინიშნება კანისა და ლორწოვანი გარსების პიგმენტაცია. სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა) მელანომა;

  • B.

   ბ) ფსიქიური დარღვევა;

  • C.

   გ) ადრენოკორტიკალური უკმარისობა;

  • D.

   დ) კუშინგის დაავადება;

  • E.

   ე) კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნე.

  Correct Answer
  C. გ) ადრენოკორტიკალური უკმარისობა;
  Explanation
  The passage describes a 33-year-old man experiencing weight loss, fatigue, palpitations, shortness of breath, weakness, and hypertension. The fact that he has lost 10 kg in the last month suggests an underlying medical condition. The diagnosis is indicated by changes in skin and hair pigmentation, which are characteristic of adrenal insufficiency. Therefore, the correct answer is "გ) ადრენოკორტიკალური უკმარისობა" (adrenocortical insufficiency).

  Rate this question:

 • 50. 

  1000. ოსტეომალაცია არ შეიძლება ასოცირებული იყოს:

  • A.

   ა) ჰიპოპარათირეოიდიზმთან;

  • B.

   ბ) ანტაციდების ხანგრძლივ გამოყენებასთან;

  • C.

   გ) კალციუმის ნაკლებობასთან;

  • D.

   დ) "D" ვიტამინის ნაკლებობასთან;

  • E.

   ე) ფენიტოინის და ფენობარბიტალის ხანგრძლივ მიღებასთან

  Correct Answer
  E. ე) ფენიტოინის და ფენობარბიტალის ხანგრძლივ მიღებასთან
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.