ენდოკრინოლოგია (921-940)

20 Questions | Total Attempts: 423

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (921-940)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  //// 42 წლის ქალმა, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ით ექიმთა მიღებაზე თქვა, რომგლიკემიის მაღალი მაჩვენებლების გამო თვითნებურად გაზარდა ინსულინისდოზები და ამჟამად იკეთებს დილით, ერთჯერადად: აქტრაპიდს 20 ერთ,სემილენტეს 18 ერთ, ლენტეს 30 ერთ. ავადმყოფი დღის პირველ ნახევარშიგრძნობს სისუსტეს. ექიმთან მიღებაზე მან უეცრად დაიწყო ტირილი ჩხუბი დაშემდეგ დაკარგა გონება. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ ტაქტიკას აირჩევსექიმი?
  • A. 

   //ავადმყოფის გადაყვანა სპეციალიზირებულ ენდოკრინულ კლინიკაში

  • B. 

   //ავადმყოფის გადაყვანა ფსიქიატრიულ კლინიკაში

  • C. 

   //სასწრაფოდ 40% გლუკოზის ხსნარის შეყვანა ინტრავენურად

  • D. 

   //სასწრაფოდ ხანმოკლე ინსულინის 8 ერთ. შეყვანა ინტრავენურად

 • 2. 
  //// ქვემოთ მითითებული რომელი ღონისძიება უნდა განხორციელდეს პირველრიგში დიაბეტური კეტოაციდოზის დროს?
  • A. 

   //ინსულინის შეყვანა ინტრავენურად

  • B. 

   //ნატრიუმის ბიკარბონატის გადასხმა აციდოსის ამოსაფხვრელად

  • C. 

   //კალიუმის ქლორიდის შეყვანა ინტრავენურად

  • D. 

   //ნატრიუმის ქლორიდის შეყვანა ინტრავენურად

 • 3. 
  //// შაქრიანი დიაბეტისათვის დამახასიათებელია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილიგართულება გარდა ერთისა?
  • A. 

   //მიკროანგიოპათია

  • B. 

   //რეტინოპათია

  • C. 

   //ნეფროპათია

  • D. 

   //ჰიპოოსმოლარობა

 • 4. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ის დაავადება, რომლის დროს არვითარდება სიპტომური მეორადი შაქრიანი დიაბეტი?
  • A. 

   //გლუკაგონობა

  • B. 

   //მიქსედემა

  • C. 

   //კუშინგის დაავადება

  • D. 

   //ფეოქრომოციტომა

 • 5. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი სიპტომი არ არის დამახასიათებელიჰიპეროსმოლარული კომისათვის?
  • A. 

   //ძლიერი დეჰიდრატაცია

  • B. 

   //ჰიპერგლიკემია 1000 მგ%

  • C. 

   //ჩეინსტოქსის სუნთქვა

  • D. 

   //კეტოაციდოზი

 • 6. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი შარდის გამომყოფი გზების ინფექციურიპროცესებიდან რომელი გვხვება უფრო ხშირად შაქრიანი დიაბეტის დროს? 
  • A. 

   //პიელონეფრიტი

  • B. 

   //ცისტიტი

  • C. 

   //პიელიტი

  • D. 

   //თირკმლების აბცესი

 • 7. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი კანის რომელი დაზიანების დროს არის აუცილებელიადამიანი გამოკვლეულ იქნას შაქრიანი დიაბეტის არსებობაზე?
  • A. 

   //ფურუნკულოზი, კარბუნკულოზი

  • B. 

   //ღია ვარდისფერი სტრიები

  • C. 

   //მუქი მოიისფრო სტრიები

  • D. 

   //კანის დეპიგმენტაცია

 • 8. 
  //// ჩამოთვლილთაგან შაქრიანი დიაბეტის რომელ გართულებას ეწოდებაკიმელსტილ-უილსონის სინდრომი?
  • A. 

   //დიაბეტური რეტინოპათია

  • B. 

   //დიაბეტური ნეფროპათია

  • C. 

   //დიაბეტური ნეიროპათია

  • D. 

   //დიაბეტური ჰეპატოზი

 • 9. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელი ტრიადაა დამახასიათებელიდიაბეტური ნეფროპათიისათვის?
  • A. 

   //არტერიული ჰიპერტეზია, შეშუპება, შარდის სინდრომი

  • B. 

   //არტერიული ჰიპოტენზია, შეშუპება, შარდის სინდრომი

  • C. 

   //არტერიული ჰიპერტეზია, იქტერუსი, ურობილინურია

  • D. 

   //არტერიული ჰიპერტეზია, იქტერუსი, ჰემატურია

 • 10. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სკრინინგული ტესტიმიკროანგიოპათიის ადრეულ ეტაპზე დასადგენად?
  • A. 

   //მიკროალბუმინურია

  • B. 

   //პროტეინურია

  • C. 

   //ცილინდრურია

  • D. 

   //ჰემატურია

 • 11. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ წარმოადგენს ინსულინთერაპიისგართულებას?
  • A. 

   //ჰიპოგლიკემია

  • B. 

   //სომოჯის სინდრომი

  • C. 

   //ლიპოდისტროფია

  • D. 

   //მორიაკის სინდრომი

 • 12. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან სად უნდა მოხდეს ინსულინის შეყვანაჰიპერგლიკემიური კომის დროს?
  • A. 

   //კანქვეშ და კუნთებში

  • B. 

   //ვენაში და კუნთში

  • C. 

   //კანქვეშ და ვენაში

  • D. 

   //კანქვეშ

 • 13. 
  //// 49 წლის მამაკაც შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 გამოუვლინდა სიმსუქნისფონზე. გლიკემია დღეღამის განმავლობაში მერყეობდა 200 მგ%-ის ფარგლებში.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი ტაქტიკა მკურნალობისდასაწყებლად?
  • A. 

   //დიეტოთერაპია კალორაჟის შეზღუდვით

  • B. 

   //მეტფორმინის პრეპარატები

  • C. 

   //სულფანილშარდოვანას პრეპარატები

  • D. 

   //ინსულინის პრეპარატები

 • 14. 
  //// 49 წლის მამაკაცს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 აღმოაჩნდა სიმსუქნის ფონზე.გლიკემია დღეღამის განმავლობაში მერყეობდა 200 მგ%-ის ფარგლებში.მკურნალობა დაიწყო დიეტოთერაპიით კალორაჟის მკაცრი შეზღუდვით. 2კვირაში გლიკემია კვებიდან 2 სთ-ში 180მგ%. ქვემოთჩამოთვლილთაგან როგორიუნდა იყოს ექიმის ტაქტიკა?
  • A. 

   //ინსულინთერაპია

  • B. 

   /მეტფორმინის პრეპარატით მკურნალობა

  • C. 

   //სულფანილშარდოვანას პრეპარატებით მკურნალობა

  • D. 

   //თიაზოლინდინდონების პრეპარატებით მკურნალობა

 • 15. 
  //// შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ით დაავადებულ 54 წლის ქალს, რომელსაცდაავადება გამოუვლინდა ჭარბი წონის ფონზე. უტარდებოდა მკურნალობა 5თვის განმავლობაში მეტფორმინის პრეპარატით და დიეტით. Mმიუხედავადრეჟიმის დაცვისა გლიკემია უზმოდ კვლავ მაღალია 138მგ%. ქვემოთმითითებული მკურნალობის რომელი ტაქტიკა უნდა აირჩიოს ექიმმა?
  • A. 

   //მეტფორმინი + სულფამინშარდოვანა

  • B. 

   //სულფამინშარდოვანა

  • C. 

   //ინსულინი + სულფამინშარდოვანა

  • D. 

   //ინსულინი + მეტფორმინი

 • 16. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არ შეიძლებაიყოს დიაბეტური კეტოაციდოზის გამომწვევი?
  • A. 

   //მწვავე ანთებითი პროცესი

  • B. 

   //ადექვატური ინსულინთერაპიის შეწყვეტა

  • C. 

   //ინსულინის დოზის ქრონიკული სიჭარბე

  • D. 

   //ქრონიკულ დაავადებათა გამწვავება

 • 17. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არ შეიძლებაიწვევდეს დიაბეტურ კეტოაციდოზს?
  • A. 

   //ტიპი 1 დიაბეტის დაგვიანებული დიაგნოსტიკა ბავშვებში

  • B. 

   //გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დაქვეითების დაგვიანებული დიაგნოსტიკა

  • C. 

   //გლუკოკორტიკოსტეროიდების დიდი დოზებით მკურნალობა

  • D. 

   //თანმხლები დაავადებების გამწვავება

 • 18. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან რომელი არ არის დამახასიათებელიკეტოაციდოზური მდგომარობისათვის?
  • A. 

   //ნამიანი კანი

  • B. 

   //წყურვილის გაძლიერება

  • C. 

   //დასაწყისში პოლიურია, შემდეგ ოლიგურია

  • D. 

   //გულისრევა პირღებინება

 • 19. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი სიმპტომია დამახასიათებელიჰიპოგლიკემიური მდგომარეობისათვის?
  • A. 

   //კიდურების კუნთების ტონუსის მატება

  • B. 

   //წყურვილი

  • C. 

   //აცეტონის სუნი ამონასუნთქულ ჰაერში

  • D. 

   //გულისრევა პირღებინება

 • 20. 
  //// ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი სიმპტომი არ არის დამახასიათებელიდიაბეტური კეტოაციდოზისთვის?
  • A. 

   //სისხლის PH –ის მზარდი მატება

  • B. 

   //ჰიპერგლიკემია

  • C. 

   //ჰიპერკეტონემია

  • D. 

   //დეკომპესირებული მეტალორული აციდოზი