แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Captivate

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,655
Questions: 5 | Attempts: 707

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

     โปรแกรม Adobe Captivate 5บริษัทใดเป็นผู้พัฒนา

  • A.

   Microsoft

  • B.

   Adobe

  • C.

   Google

  • D.

   Yahoo

  Correct Answer
  B. Adobe
  Explanation
  Adobe Captivate 5 is a software program developed by Adobe. Adobe is the company behind the development of Adobe Captivate 5, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 2. 

     ข้อใด คือ จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate

  • A.

   สร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย

  • B.

   ตัดต่อวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  • C.

   สร้างแบบทดสอบได้ง่าย

  • D.

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อที่กล่าวมา" which translates to "all of the above". This means that all of the statements mentioned in the question are true and are considered as the strengths of Adobe Captivate. It can easily create multimedia learning or presentation materials, edit both still images and videos, and create quizzes.

  Rate this question:

 • 3. 

     สัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  B. Option 2
  Explanation
  The correct answer is Option 2.

  Rate this question:

 • 4. 

    ไฟล์วิดีโอประเภทใด ที่สามารถนำมาใชงานในโปรแกรม Adobe Captivate ได้

  • A.

   MIDI

  • B.

   WAV

  • C.

   MP3

  • D.

   AVI

  Correct Answer
  D. AVI
  Explanation
  AVI files can be used in Adobe Captivate because AVI is a common video file format that is widely supported by multimedia software, including Adobe Captivate. MIDI, WAV, and MP3 are audio file formats and cannot be used as video files in Adobe Captivate.

  Rate this question:

 • 5. 

  ไฟล์รูปประเภทใด ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานในโปรแกรม Adobe Captivate ได้

  • A.

   JPG

  • B.

   BMP

  • C.

   PSD

  • D.

   GIF

  Correct Answer
  C. PSD
  Explanation
  Adobe Captivate is a software program primarily used for creating eLearning content. It supports various image file formats such as JPG, BMP, and GIF, which can be imported and used within the program. However, PSD (Photoshop Document) files, which are native to Adobe Photoshop, cannot be directly used in Adobe Captivate. PSD files may need to be converted to a compatible format before they can be imported and utilized in Adobe Captivate.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 20, 2015
  Quiz Created by
  Dukdui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.