แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Captivate

5 Questions | Total Attempts: 614

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
     โปรแกรม Adobe Captivate 5บริษัทใดเป็นผู้พัฒนา
  • A. 

   Microsoft

  • B. 

   Adobe

  • C. 

   Google

  • D. 

   Yahoo

 • 2. 
     ข้อใด คือ จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate
  • A. 

   สร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย

  • B. 

   ตัดต่อวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  • C. 

   สร้างแบบทดสอบได้ง่าย

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 3. 
     สัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Captivate คือข้อใด
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
    ไฟล์วิดีโอประเภทใด ที่สามารถนำมาใชงานในโปรแกรม Adobe Captivate ได้
  • A. 

   MIDI

  • B. 

   WAV

  • C. 

   MP3

  • D. 

   AVI

 • 5. 
  ไฟล์รูปประเภทใด ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานในโปรแกรม Adobe Captivate ได้
  • A. 

   JPG

  • B. 

   BMP

  • C. 

   PSD

  • D. 

   GIF

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.