ข้อสอบ รอบรู้ทั่วไป ชุด 323 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

11 Questions | Total Attempts: 504

SettingsSettingsSettings
  323  2560 - Quiz

ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ทั่วไป ชุด 323 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จัดเป็นครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   ครั้งที่ 66

  • B. 

   ครั้งที่ 67

  • C. 

   ครั้งที่ 68

  • D. 

   ครั้งที่ 69

 • 2. 
  กระทรวงหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคือ
  • A. 

   ศธ.

  • B. 

   มท.

  • C. 

   วท.

  • D. 

   วธ.

 • 3. 
  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่จัดในภาคใด
  • A. 

   ภาคกลาง-ตะวันตก

  • B. 

   ภาคเหนือ

  • C. 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • D. 

   ภาคใต้

 • 4. 
  กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มีทั้งสิ้นเท่าไร
  • A. 

   185 กิจกรรม

  • B. 

   186 กิจกรรม

  • C. 

   187 กิจกรรม

  • D. 

   188 กิจกรรม

 • 5. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 จัดที่ใด
  • A. 

   กรุงเทพมหานคร

  • B. 

   นครนายก

  • C. 

   พระนครศรีอยุธยา

  • D. 

   ปทุมธานี

 • 6. 
  ชื่องาน/คำขวัญ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • B. 

   “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

  • C. 

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • D. 

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

 • 7. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเหนือจัดที่ใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   กำแพงเพชร

  • C. 

   เชียงราย

  • D. 

   น่าน

 • 8. 
  ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการึกษา 2560 ภาคอีสาน คือ
  • A. 

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

  • B. 

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • C. 

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • D. 

   เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

 • 9. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ใด
  • A. 

   อุดรธานี

  • B. 

   หนองคาย

  • C. 

   ขอนแก่น

  • D. 

   สกลนคร

 • 10. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคใต้ จัดที่ใด
  • A. 

   สุราษฎร์ธานี

  • B. 

   นครศรีธรรมราช

  • C. 

   ชุมพร

  • D. 

   สงขลา

 • 11. 
  ชื่องาน/คำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 คือ
  • A. 

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • B. 

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • C. 

   “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

  • D. 

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.