ข้อสอบ รอบรู้ทั่วไป ชุด 323 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 145,013
Questions: 11 | Attempts: 557

SettingsSettingsSettings
  323  2560 - Quiz

ข้อสอบรับราชการ ภาค กข รอบรู้ทั่วไป ชุด 323 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จัดเป็นครั้งที่เท่าไร

  • A.

   ครั้งที่ 66

  • B.

   ครั้งที่ 67

  • C.

   ครั้งที่ 68

  • D.

   ครั้งที่ 69

  Correct Answer
  B. ครั้งที่ 67
  Explanation
  The correct answer is "ครั้งที่ 67" because the question is asking for the number of the art exhibition in the 2560 academic year. The options provided are different numbers, and "ครั้งที่ 67" is the only one that matches the question.

  Rate this question:

 • 2. 

  กระทรวงหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคือ

  • A.

   ศธ.

  • B.

   มท.

  • C.

   วท.

  • D.

   วธ.

  Correct Answer
  A. ศธ.
  Explanation
  The correct answer is "ศธ." which stands for กระทรวงศธ. (กระทรวงศธาชน). This ministry is responsible for organizing cultural and artistic events for students.

  Rate this question:

 • 3. 

  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่จัดในภาคใด

  • A.

   ภาคกลาง-ตะวันตก

  • B.

   ภาคเหนือ

  • C.

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • D.

   ภาคใต้

  Correct Answer
  A. ภาคกลาง-ตะวันตก
  Explanation
  The correct answer is ภาคกลาง-ตะวันตก, which means Central-Western region. This answer is correct because the question asks in which region the art exhibition for students is not organized. Since the other three options (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) are mentioned as separate options, it can be inferred that the art exhibition is organized in those regions. Therefore, the correct answer is the region that is not mentioned, which is Central-Western region.

  Rate this question:

 • 4. 

  กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มีทั้งสิ้นเท่าไร

  • A.

   185 กิจกรรม

  • B.

   186 กิจกรรม

  • C.

   187 กิจกรรม

  • D.

   188 กิจกรรม

  Correct Answer
  C. 187 กิจกรรม
 • 5. 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 จัดที่ใด

  • A.

   กรุงเทพมหานคร

  • B.

   นครนายก

  • C.

   พระนครศรีอยุธยา

  • D.

   ปทุมธานี

  Correct Answer
  B. นครนายก
  Explanation
  The correct answer is "นครนายก" because the question asks where the art exhibition for students in the central and eastern regions, academic year 2560, was held. Among the given options, "นครนายก" is the only location mentioned, so it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  ชื่องาน/คำขวัญ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 มีว่าอย่างไร

  • A.

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • B.

   “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

  • C.

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • D.

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

  Correct Answer
  C. เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล
  Explanation
  The answer states that the Thai children of the 4.0 era are increasing their knowledge, advancing in the field of art and culture, and creating value for the international community. This implies that the event "Central and Eastern Region Student Art Exhibition 2560" aims to showcase the progress and achievements of Thai students in the field of art, specifically in the context of the 4.0 era.

  Rate this question:

 • 7. 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเหนือจัดที่ใด

  • A.

   เชียงใหม่

  • B.

   กำแพงเพชร

  • C.

   เชียงราย

  • D.

   น่าน

  Correct Answer
  B. กำแพงเพชร
  Explanation
  The correct answer is "กำแพงเพชร" because the question is asking about the location of the art exhibition for students in the academic year 2560 in the northern region of Thailand.

  Rate this question:

 • 8. 

  ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการึกษา 2560 ภาคอีสาน คือ

  • A.

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

  • B.

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • C.

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • D.

   เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

  Correct Answer
  D. เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
  Explanation
  The correct answer is "เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐". This answer describes the theme or concept of the artwork exhibition, which is to celebrate and honor the traditional arts and culture of the northeastern region of Thailand (Isan) while also showcasing the innovative and progressive developments in Thai art. It emphasizes the importance of preserving and promoting Thai art and culture, and how it contributes to the global stage.

  Rate this question:

 • 9. 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ใด

  • A.

   อุดรธานี

  • B.

   หนองคาย

  • C.

   ขอนแก่น

  • D.

   สกลนคร

  Correct Answer
  C. ขอนแก่น
  Explanation
  The correct answer is "ขอนแก่น" because the question asks where the art exhibition for students in the 2560 academic year in the Northeastern region was held. Among the given options, "ขอนแก่น" is the only city in the Northeastern region, so it is the most likely location for the art exhibition.

  Rate this question:

 • 10. 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคใต้ จัดที่ใด

  • A.

   สุราษฎร์ธานี

  • B.

   นครศรีธรรมราช

  • C.

   ชุมพร

  • D.

   สงขลา

  Correct Answer
  A. สุราษฎร์ธานี
  Explanation
  The correct answer is "สุราษฎร์ธานี" because it is mentioned in the given information that the art exhibition for students in the academic year 2560 was held in the southern region, and among the options, Surat Thani is the only province in the southern region.

  Rate this question:

 • 11. 

  ชื่องาน/คำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 คือ

  • A.

   เด็กไทยยุค ๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล

  • B.

   รัษราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

  • C.

   “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

  • D.

   หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม

  Correct Answer
  D. หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม
  Explanation
  The correct answer is "หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม". This answer is correct because it accurately describes the theme or slogan of the artwork or project, which is to promote and showcase the innovative and creative talents of the students in the southern region of Thailand. The phrase "หัตถศิลป์ด้ามขวาน" represents the traditional art form of the southern region, while "วิจิตรการล้ำสมัย" suggests the contemporary and modern aspects of the artwork. "เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย" emphasizes the creativity and ingenuity of the southern students, and "ก้าวไกลนวัตกรรม" highlights their ability to create innovative and groundbreaking works.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 08, 2017
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.