ข้อสอบออนไลน์ ชุด 306 ว P.A.วิทยฐานะแบบใหม่

10 Questions | Attempts: 2513

SettingsSettingsSettings
 306 P.A. - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ข ชุด 307 วิทยฐานะแบบใหม่ P.A. วิทยฐานะตามข้อตกลงในการ ัฒนางาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ หรือ P.A. ตาม ว.7/2558 ใช้สำหรับวิทยฐานะใด
  • A. 

   ทุกวิทยฐานะ

  • B. 

   ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ - เชี่ยวชาญพิเศษ

 • 2. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้
  • A. 

   ครู ก สอนประจำชั้น ป.1 เอก ปฐมวัย

  • B. 

   ครู ข อันดับ คศ.2 เอกวิทยาศาสตร์ สอน ม.2 จำนวน 5 ห้องเรียน

  • C. 

   รอง.ผอ.รร. ค อันดับ คศ.3 มาทำงานสายบ่อยครั้ง

  • D. 

   รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย

 • 3. 
  P.A. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Performance Attitude

  • B. 

   Performanc formative Agreement

  • C. 

   Pedagogigal Agreement

  • D. 

   Performance Agreement

 • 4. 
  ใครเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ P.A.
  • A. 

   ส่วนราชการต้นสังกัด

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   คุรุสภา

 • 5. 
  หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ หรือ P.A. ตาม ว.7/2558 ใช้สำหรับวิทยฐานะใด
  • A. 

   ทุกวิทยฐานะ

  • B. 

   ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ - เชี่ยวชาญพิเศษ

 • 6. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้
  • A. 

   ครู ก สอนประจำชั้น ป.1 เอก ปฐมวัย

  • B. 

   ครู ข อันดับ คศ.2 เอกวิทยาศาสตร์ สอน ม.2 จำนวน 5 ห้องเรียน

  • C. 

   รอง.ผอ.รร. ค อันดับ คศ.3 มาทำงานสายบ่อยครั้ง

  • D. 

   รอง.ผอ.เขต ช่วยราชการ ศธ. กรณ๊ทุจริตสอบครูผู้ช่วย

 • 7. 
  ผู้ที่จะผ่านการประเมินวิทยฐานะ P.A. ชำนาญการพิเศษจะต้องได้คะแนนร้อยละเท่าไร
  • A. 

   65

  • B. 

   70

  • C. 

   75

  • D. 

   80

 • 8. 
  ผู้มีอำนาจอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

  • D. 

   ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 • 9. 
  การขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ P.A. ใช้เวลาสูงสุดเท่าไร
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 10. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะแบบ P.A.
  • A. 

   Theory Knowledge

  • B. 

   Pedagogigal Knowledge

  • C. 

   Empirical data

  • D. 

   Summative Assesment

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.