ข้อสอบออนไลน์ 301 รอบรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย

18 Questions | Total Attempts: 1092

SettingsSettingsSettings
 301  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 301 รอบรู้ ภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยที่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติง น  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  What is at the heart of teaching and learning.
  • A. 

   Course

  • B. 

   Curriculum

  • C. 

   Learner

  • D. 

   Student

  • E. 

   Teaching

 • 2. 
  The curriculum development is a function of.
  • A. 

   Teacher

  • B. 

   Administrator

  • C. 

   Measurement and Evaluation Officer

  • D. 

   Everyone in the school

  • E. 

   Head of Department

 • 3. 
  What are the forms of teaching and learning.
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   TQM

  • C. 

   SBM

  • D. 

   CIPPA

  • E. 

   CIPP

 • 4. 
  Learning and teaching students to self-study.
  • A. 

   Teacher lectures

  • B. 

   Dictation

  • C. 

   Answer questions

  • D. 

   Teacher demonstration

  • E. 

   Science Project

 • 5. 
  The students should know either way.
  • A. 

   Observation

  • B. 

   Testing

  • C. 

   Interview

  • D. 

   Home visits

  • E. 

   Guidance

 • 6. 
  Psychology any different from the others.
  • A. 

   ID

  • B. 

   CS

  • C. 

   CR

  • D. 

   UCS

  • E. 

   UCR

 • 7. 
  Learning from practice. Concepts
  • A. 

   John Dewey

  • B. 

   Plasma Plovdiv

  • C. 

   Skinner

  • D. 

   Watson

  • E. 

   Aristotle

 • 8. 
  Which makes learning possible.
  • A. 

   Reading

  • B. 

   Writing

  • C. 

   Speech

  • D. 

   Making

  • E. 

   Imitation

 • 9. 
  Which is not good classes
  • A. 

   Good atmosphere

  • B. 

   Teacher

  • C. 

   Good Food

  • D. 

   Adequate lighting

  • E. 

   Book Corner

 • 10. 
  Research on the most important
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 11. 
  In any statistical research.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 12. 
  Any non-material
  • A. 

   Keyboard

  • B. 

   Mount

  • C. 

   Microsoft Office

  • D. 

   Disc

  • E. 

   Pen

 • 13. 
  O-Net is to measure and evaluate any level.
  • A. 

   Class

  • B. 

   Academy

  • C. 

   School

  • D. 

   Education Area

  • E. 

   Nation

 • 14. 
  ส่วนใดของหลักสูตรสถานศึกษาที่สำคัญที่สุด
  • A. 

   Vision

  • B. 

   Mission

  • C. 

   Goal

  • D. 

   Capacity

  • E. 

   Character

 • 15. 
  การจัดการเรียนการสอนขั้นตอนใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   Introduction

  • B. 

   Step instruction

  • C. 

   Conclusion

  • D. 

   Introduction to the Teaching

  • E. 

   The teaching and conclusion

 • 16. 
  สื่อในข้อใดเหมาะสำหรับพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้น
  • A. 

   TV

  • B. 

   DLTV

  • C. 

   DVD

  • D. 

   DVDR

  • E. 

   ETV

 • 17. 
  วิชาไม่เข้าพวกจากหลักการ BBL
  • A. 

   Mathematics

  • B. 

   Thai language

  • C. 

   Science

  • D. 

   Social studies

  • E. 

   Arts

 • 18. 
  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
  • A. 

   Right or Wrong

  • B. 

   Choice

  • C. 

   Pair

  • D. 

   Fill

  • E. 

   Essay

Back to Top Back to top