ტესტი ისტ ში #2

10 Questions | Attempts: 5515

SettingsSettingsSettings
  #2 - Quiz

ბორჯომის #4 საჯარო სკოლა მე-5 კლასი


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი მოწყობილობა ასრულებს კომპიუტერში ოპერაციებსა და გამოთვლებს
  • A. 

   ოპერატიული მეხსიერება

  • B. 

   პროცესორი

  • C. 

   დედა პლატა

  • D. 

   ვინჩესტერი

 • 2. 
  რომელი მსჯელობაა სწორი?
  • A. 

   1GB=1024MB

  • B. 

   1TB=1024MB

  • C. 

   1GB=1024B

  • D. 

   1KB=1024TB

 • 3. 
   ჭეშმარიტია თუ მცდარი შემდეგი მსჯელობა :მონიტორის  გამორთვისას კომპიუტერიც გაითიშებაჭეშმარიტი- trueმცდარი- false
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  ამოირჩიეთ სისტემურ ბლოკში მოთავსებული კომპონენტები
  • A. 

   დედა პლატა

  • B. 

   მოდემი

  • C. 

   ოპერატიული მეხსიერება

  • D. 

   სკანერი

 • 5. 
  რა არის ფაილი?
  • A. 

   ფაილი არის კომპიუტერში ჩაწერილი პროგრამა

  • B. 

   ფაილი გრაფიკული რედაქტორია

  • C. 

   ფაილი არის ინფორმაცია რომელიც ჩაწერილია დისკზე და აქვს საკუთარი სახელი და ზომა

  • D. 

   ფაილი არის საქაღალდეების ერთობლიობა

 • 6. 
  ახალი საქაღადდის შექმნა შესაძლებელია ბრძანებით:
  • A. 

   NEW--PAINT

  • B. 

   NEW--DOKUMENT

  • C. 

   NEW--FAIL

  • D. 

   NEW--FOLDER

 • 7. 
  რომელი ბრძანებით ხდება წაშლილი ობიექტის აღდგენა?
  • A. 

   Rename

  • B. 

   Restore

  • C. 

   Resend

  • D. 

   Reflay

 • 8. 
  ფანჯრის გადაადგილება შესაძლებელია:
  • A. 

   სათაურის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • B. 

   მარჯვენა საზღვრის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • C. 

   ქვედა საზღვრის ზოლში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

  • D. 

   მარცხენა ზედა კუთხეში მაუსის ხელის აუღებლად გადაადგილებით

 • 9. 
  Paint - ის ინსტრუმენტებია:
  • A. 

   ფუნჯი

  • B. 

   პიპეტი

  • C. 

   ფლომასტერი

  • D. 

   წრე

  • E. 

   საშლელი

  • F. 

   ხაზი

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.