ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 143,496
Questions: 10 | Attempts: 4,568

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 3 (: ) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Όταν παρατηρείται έλλειμμα, η τιμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 2. 

  Αγαθό Χ με ΕD = – 1,2 έχει υποκατάστατο το αγαθό Ψ με ΕD = – 0,5. Αν μειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ, τότε θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" (Wrong). This is because the given equation states that ΕD is equal to -1.2, while ΨED is equal to -0.5. Therefore, the statement is incorrect.

  Rate this question:

 • 3. 

  Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία των παραγωγών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 4. 

  Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer "Σωστό" means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 5. 

  Όταν η ζήτηση μένει αμετάβλητη και η προσφορά αυξάνεται, έχουμε αύξηση των εσόδων των παραγωγών όταν η ζήτηση είναι ανελαστική.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 6. 

  Σκοπός του κράτους, με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σ’ ένα αγαθό, είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό", which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 8. 

  Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια για να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά». 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 10. 

  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.