ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 10 - Τεστ 1

10 Questions | Attempts: 2805

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 10 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 
  Υπάρχει μια γενική και σωστή εντύπωση ότι ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή τα έσοδα να είναι ίσα με τις δαπάνες σε κάθε χρονική περίοδο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα είναι σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και σε μεταβιβαστικές πληρωμές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητη από τη γενική οικονομική συγκυρία και από την οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι φόροι εισοδήματος λέγονται και έμμεσοι φόροι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο δανεισμός του δημοσίου προέρχεται μόνο από το εξωτερικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το μέγεθος των φόρων που εισπράττει το δημόσιο εξαρτάται από: 
  • A. 

   Το φορολογικό συντελεστή

  • B. 

   Το εισόδημα των ατόμων

  • C. 

   Την περιουσία των ατόμων

  • D. 

   Τις δαπάνες των ατόμων

  • E. 

   Όλα τα παραπάνω

 • 8. 
  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι: 
  • A. 

   Πλεονασματικός

  • B. 

   Ελλειμματικός

  • C. 

   Ισοσκελισμένος.

 • 9. 
  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική οικονομική λειτουργία του κράτους;
  • A. 

   Παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου

  • B. 

   Εξασφάλιση οικονομικής στασιμότητας

  • C. 

   Μείωση του εισοδήματος

  • D. 

   Αύξηση του δημόσιου χρέους

 • 10. 
  Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. (θέμα Κ.Ε.Ε.)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.