ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 11073

SettingsSettingsSettings
 2015: 1 - 3 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Χ θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε θα υπήρχαν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η ουσία του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μιας εταιρείας ανήκει στην κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Χρήμα είναι οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό μέσο ανταλλαγής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παραχθεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.