ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 13083

SettingsSettingsSettings
 2015: 1 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μια γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από μια αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες και καθεμία ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η μείωση της ανεργίας σε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.