ნევროლოგია გვ. 16-20

44 Questions

Settings
Please wait...
 . 16-20

.


Questions and Answers
 • 1. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში მიმართავენ ცხვირ-თითის და მუხლქუსლისცდას?
  • A. 

   -ინკოორდინაციის გამოსავლენად

  • B. 

   -დამბლის, ან პარეზის გამოსავლენად

  • C. 

   - კუნთთა ტონუსის შესაფასებლად

  • D. 

   -მგრძნობელობის მოშლის ტიპის დასადგენად

  • E. 

   -ჰიპერკინეზის ხასიათის დასადგენად

 • 2. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს ზედა ალტერნაციულ ანუ ვებერისსინდრომს?
  • A. 

   -III წყ. კრანიული ნერვის დუნე დამბლა

  • B. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • C. 

   - ფტოზი

  • D. 

   - შიგნითა სიელმე

 • 3. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას მიიარ-გუბლერის სინდრომს?
  • A. 

   -ბელის ნიშანი

  • B. 

   -სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -გარეთა სიელმე

 • 4. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას ფოვილის სინდრომს?
  • A. 

   -ფტოზი

  • B. 

   -სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -შიგნითა სიელმე

 • 5. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას ჯექსონის სინდრომს?
  • A. 

   -ენის ნახევრის ატროფია

  • B. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • C. 

   - სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • D. 

   -ენის გადახრა სწორი ხაზიდან

 • 6. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას აველისის სინდრომს?
  • A. 

   -ყლაპვის გაძნელება

  • B. 

   -დისართრია

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -ენისქვეშა ნერვის ცენტრალური დამბლა

 • 7. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ არის დამახასიათებელი ჯვარედინიდამბლისათვის?
  • A. 

   -პირამიდების ჯვარედინის ბოჭკოების დაზიანება

  • B. 

   -პროცესის მხარეზე მხოლოდ ზედა ცენტრალური მონოპლეგია

  • C. 

   -ერთ მხარეზე სპაზმური დამბლა ხელში, მეორე მხარეზე - ფეხში

 • 8. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიური რეფლექსი ვლინდება ზურგისტვინის კომპრესიის დროს?
  • A. 

   -დაცვითი

  • B. 

   -მარინესკუ-რადოვიჩის

  • C. 

   -იანიშევსკის

  • D. 

   - ხორთუმის

  • E. 

   -პოსტურალური

 • 9. 
  - ჩამოთვლილთაგან, რა არ ვითარდება ლატერალური პირამიდული გზისცალმხრივი დაზიანებისას ზურგის ტვინში?
  • A. 

   -ცენტრალური ჰემიპლეგია

  • B. 

   -სპინური ტიპის ცენტრალური დამბლა

  • C. 

   -ზედა სპაზმური მონოპლეგია

  • D. 

   -ქვედა სპაზმური მონოპლეგია

  • E. 

   -სპინური ატაქსია

 • 10. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომი არ ვითარდება გულმკერდის დონეზეზურგის ტვინის დაზიანების დროს?
  • A. 

   -ინკოორდინაცია

  • B. 

   -ნაწოლები

  • C. 

   -მგრძნობელობის მოშლა

  • D. 

   -მეტყველების მოშლა

  • E. 

   -მენჯის ღრუს ორგანოების ფუნქციის მოშლა

 • 11. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა წარმოადგენს კაფსულარული ჰემიპლეგიისპათოგნომურ ნიშანს?
  • A. 

   -ტეტრაპლეგია

  • B. 

   -ვერნიკე-მანის პოზა

  • C. 

   -XII წყ. ნერვის ცენტრალური პარეზი

  • D. 

   -სპინური ჰემიპლეგია

 • 12. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება ბროუნ-სეკარის სინდრომის დროს?
  • A. 

   -ღრმა მგრძნობელობის მოშლა პროცესის მხარეზე

  • B. 

   -დუნე დამბლა პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე

  • C. 

   -სპაზმური დამბლა პროცესის მხარეზე

  • D. 

   -ზედაპირული მგრძნობელობის მოშლა პროცესის ქვემოთ, მოპირდაპირე მხარეზე

 • 13. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა ახასიათებს ზურგის ტვინის ნახევრის დაზიანებასგულმკერდის სეგმენტების დონეზე?
  • A. 

   -ღრმა მგრძნობელობის მოშლა დაზიანების დონეზე

  • B. 

   -სპასტიკური დამბლა პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე

  • C. 

   -მუცლის კანის ზერელე რეფლექსების მოსპობა, პროცესის დონეზე

 • 14. 
  - ჩამოთვლილთაგან, რა ვითარდება ზურგის ტვინის ნახევრის დაზიანებისდროს?
  • A. 

   -მიელიტური სინდრომი

  • B. 

   -ჰემიანესთეზია

  • C. 

   - ჰემიპლეგია

  • D. 

   -ბროუნ-სეკარის სინდრომი

  • E. 

   - ტროფიკული დარღვევები

 • 15. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი უბანი არ წარმოადგენს მგრძნობელობისანალიზატორის ქერქულ ზონას?
  • A. 

   -მხედველობის ბორცვი

  • B. 

   -უკანა ცენტრალურ ხვეული

  • C. 

   -თხემის წილი

 • 16. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სხეულის რომელი ნაწილის ინერვაცია არისწარმოდგენილი უკანა ცენტრალური ხვეულის ზედა მესამედში?
  • A. 

   -ზედა კიდური

  • B. 

   -თავი და სახე

  • C. 

   -ქვედა კიდური

 • 17. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი მიეკუთვნება მგრძნობელობისანალიზატორის პერიფერიული ნაწილის დაბოლოებას?
  • A. 

   -პერიფერიული ნერვი

  • B. 

   -მგრძნობელობის ნერვი

  • C. 

   -რეცეპტორი

  • D. 

   -მალთაშუა კვანძი

 • 18. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი აღიქვამს თერმულ გაღიზიანებას?
  • A. 

   -მეისნერის სხეულაკები

  • B. 

   -მერკელის დისკოები

  • C. 

   -კრაუზეს კოლბები

  • D. 

   -რუფინის სხეულაკები

 • 19. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი აღიქვამს ტკივილს?
  • A. 

   -გოლჯი-მაცონის სხეულაკები

  • B. 

   -ფატერ-პაჩინის სხეულაკები

  • C. 

   -თავისუფალი ნერვული დაბოლოებები

  • D. 

   -თმის ფოლიკულების რეცეპტორები

 • 20. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნები არ მიკუთვნება ზოგადიმგრძნობელობის რეცეპტორებს?
  • A. 

   -ექსტეროცეპტორები

  • B. 

   -პროპრიოცეპტორები

  • C. 

   -ვისცეროცეპტორები

  • D. 

   -ტელერეცეპტორები

 • 21. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნები არ მიკუთვნებასპეციალიზირებული მგრძნობელობის რეცეპტორებს?
  • A. 

   -კონტაქტრეცეპტორები

  • B. 

   -დისტანსრეცეპტორები

  • C. 

   -პროპრიოცეპტორები

 • 22. 
  -ჩამოთვლილთაგან, მგრძნობელობის რომელი სახე არ მიეკუთვნება მარტივმგრძნობელობას?
  • A. 

   -ტემპერატურული

  • B. 

   -კინესთეზიური

  • C. 

   -ვიბრაციული

  • D. 

   -დისკრიმინაციული

 • 23. 
   -ჩამოთვლილთაგან, მგრძნობელობის რომელი სახე არ მიეკუთვნება რთულმგრძნობელობას?
  • A. 

   -სტერეოგნოზული

  • B. 

   -ტკივილის

  • C. 

   -ორგანზომილებიან-სივრცითი

  • D. 

   - დისკრიმინაციული

 • 24. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა სახით შეიძლება გამოვლინდეს ქერქული ტიპისანესთეზია?
  • A. 

   -რთული მგრძნობელობის მოშლა

  • B. 

   -ალტერნაციული ჰემიანესთეზია

  • C. 

   -სეგმენტური ანესთეზია

  • D. 

   -სპინური ანესთეზია

 • 25. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიის შემთხვევაში გვხვდება ღრმამგრძნობელობის იზოლირებული მოშლა?
  • A. 

   -მიელიტი

  • B. 

   -ზურგის ტვინის ხმობა

  • C. 

   -გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი

  • D. 

   -პოლიომიელიტი

  • E. 

   -სირინგომიელია

 • 26. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიის შემთხვევაში გვხვდება ზერელემგრძნობელობის იზოლირებული მოშლა?
  • A. 

   -სირინგომიელია

  • B. 

   -პოლიომიელიტი

  • C. 

   -გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი

  • D. 

   -მიელიტი

 • 27. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომი არ მიეკუთვნება ალგიურ სინდრომს?
  • A. 

   -ლასეგის

  • B. 

   -ვასერმანის

  • C. 

   -სიკარის

  • D. 

   -პუსეპის

  • E. 

   -ნერის

 • 28. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამტარები ჯვარედინდება მოგრძო ტვინისდონეზე?
  • A. 

   -ღრმა მგრძნობელობის გზები

  • B. 

   -ზერელე მგრძნობელობის გზები

  • C. 

   -ფლექსიგის კონები

  • D. 

   -თალამოკორტიკული გზები

 • 29. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში ვითარდება სეგმენტური ტიპისგლობალური ანესთეზია?
  • A. 

   -უკანა სვეტების დაზიანებისას

  • B. 

   -უკანა ფესვების დაზიანებისას

  • C. 

   -უკანა რქების დაზიანებისას

  • D. 

   -გვერდითი სვეტების დაზიანებისას

 • 30. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში ვითარდება სპინური გამტარებლობითიანესთეზია
  • A. 

   -უკანა რქების დაზიანებისას

  • B. 

   -გვერდითი სვეტის დაზიანებისას

  • C. 

   -უკანა ფესვების დაზიანებისას

  • D. 

   -წინა შესართავის დაზიანებისას

 • 31. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ იწვევს მგრძნობელობის მოშლას სახისნახევარში?
  • A. 

   -სამწვერა ნერვის ძირითადი ფესვის დაზიანება

  • B. 

   -მედიალური მარყუჟის დაზიანება

  • C. 

   -თავის ტვინის ქერქის დაზიანება

  • D. 

   -ლატერალური მარყუჟის დაზიანება

 • 32. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ არის დამახასიათებელი ბროუნ-სეკარისსინდრომისთვის?
  • A. 

   - ღრმა მგრძნობელობის მოშლა პროცესის მხარეზე

  • B. 

   -პოლიომიელიტური ტიპის დუნე დამბლა პროცესის მხარეზე

  • C. 

   -სპაზმური დამბლა პროცესის ქვემოთ, იმავე მხარეზე

  • D. 

   -სეგმენტური ტიპის გლობალური ანესთეზია პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე

 • 33. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სად არის მოთავსებული ზერელე და ღრმამგრძნობელობის გამტარი გზების პირველი ნეირონები?
  • A. 

   -მალთაშუა კვანძში

  • B. 

   -ზურგის ტვინის წინა რქებში

  • C. 

   -ზურგის ტვინის უკანა რქებში

  • D. 

   -ტვინის ღეროში

  • E. 

   -თალამუსის ბირთვებში

 • 34. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სად არის მოთავსებული ზერელე და ღრმამგრძნობელობის გამტარი გზების მესამე ნეირონები?
  • A. 

   - სპინურ კვანძში

  • B. 

   -ზურგის ტვინის წინა რქებში

  • C. 

   -ზურგის ტვინის უკანა რქებში

  • D. 

   -ტვინის ღეროში

  • E. 

   -თალამუსის ბირთვებში

 • 35. 
   -ჩამოთვლილთაგან, სად არის მოთავსებული ღრმა მგრძნობელობის გამტარიგზის მეორე ნეირონები?
  • A. 

   -უკანა რქაში

  • B. 

   -მოგრძო ტვინში

  • C. 

   -ვაროლის ხიდში

  • D. 

   -თალამუსის ბირთვებში

 • 36. 
  ჩამოთვლილთაგან, სად არის მოთავსებული ზერელე მგრძნობელობისგამტარი გზის მეორე ნეირონები?
  • A. 

   -უკანა რქაში

  • B. 

   -მოგრძო ტვინში

  • C. 

   -ვაროლის ხიდში

  • D. 

   -თალამუსის ბირთვებში

 • 37. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სად არ უახლოვდება ერთმანეთს ზერელე და ღრმამგრძობელობის გამტარი გზები?
  • A. 

   -ზურგის ტვინის გვერდით სვეტში

  • B. 

   -ტვინის ღეროში

  • C. 

   -შიგნითა კაფსულაში

 • 38. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელ წარმონაქმნს არ გაივლის მარტივიმგრძნობელობის მეორე ნეირონები?
  • A. 

   -ზურგის ტვინის გვერდით სვეტს

  • B. 

   -ზურგის ტვინის უკანა სვეტს

  • C. 

   -ტვინის ღეროს

  • D. 

   -შიგნითა კაფსულის წინა ფეხს

 • 39. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა სახის ტკივილი არ არის აღწერილი?
  • A. 

   -ლოკალური

  • B. 

   -პროეცირებული

  • C. 

   - ირადირებული

  • D. 

   -ფანტომური

  • E. 

   -მულტიფოკალური

 • 40. 
  -ჩამოთლილთაგან, რომელი ფესვების გაღიზიანებაზე მიუთითებს მაცკევიჩისსიმპტომი?
  • A. 

   - L 2-L4

  • B. 

   -L5-S1

  • C. 

   -S1-S3

  • D. 

   -S3-S5

 • 41. 
  -ჩამოთვლილთაგან, ზახარინ-ჰედის რომელ დერმატომებზე ვრცელდებაანარეკლი ტკივილი გულის პათოლოგიის დროს?
  • A. 

   - C7-D1

  • B. 

   -D1-D3

  • C. 

   -D3-D6

  • D. 

   - D6-D9

 • 42. 
  -ჩამოთვლილთაგან, ზახარინ-ჰედის რომელ დერმატომებზე ვრცელდებაანარეკლი ტკივილი ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის პათოლოგიის დროს?
  • A. 

   -D3-D6

  • B. 

   -D6-D9

  • C. 

   -D7-D10

  • D. 

   -D12-L2

 • 43. 
  - ჩამოთვლილთაგან, მგრძნობელობის მოშლის რომელი ტიპი არ მიეკუთვნებადისოციაციურ ანესთეზიას?
  • A. 

   - სირინგომიელური

  • B. 

   -ტაბესური

  • C. 

   -თალამური

  • D. 

   -პოლიომიელიტური

 • 44. 
  მთავარია იყო...
  • A. 

   სკუპიდაააააააააააააააააა

  • B. 

   სკუპიდეეეეეეეეეეეეეეეე

  • C. 

   სკუპიდუუუუუუუუუუუუ

  • D. 

   სკუპიდოოოოოოოოოოოოოოო