ნევროლოგია გვ. 16-20

44 Questions | Total Attempts: 288

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 . 16-20

.


Questions and Answers
 • 1. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა შემთხვევაში მიმართავენ ცხვირ-თითის და მუხლქუსლისცდას?
  • A. 

   -ინკოორდინაციის გამოსავლენად

  • B. 

   -დამბლის, ან პარეზის გამოსავლენად

  • C. 

   - კუნთთა ტონუსის შესაფასებლად

  • D. 

   -მგრძნობელობის მოშლის ტიპის დასადგენად

  • E. 

   -ჰიპერკინეზის ხასიათის დასადგენად

 • 2. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებს ზედა ალტერნაციულ ანუ ვებერისსინდრომს?
  • A. 

   -III წყ. კრანიული ნერვის დუნე დამბლა

  • B. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • C. 

   - ფტოზი

  • D. 

   - შიგნითა სიელმე

 • 3. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას მიიარ-გუბლერის სინდრომს?
  • A. 

   -ბელის ნიშანი

  • B. 

   -სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -გარეთა სიელმე

 • 4. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას ფოვილის სინდრომს?
  • A. 

   -ფტოზი

  • B. 

   -სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -შიგნითა სიელმე

 • 5. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას ჯექსონის სინდრომს?
  • A. 

   -ენის ნახევრის ატროფია

  • B. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • C. 

   - სახის მიმიკური კუნთების დამბლა

  • D. 

   -ენის გადახრა სწორი ხაზიდან

 • 6. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რა არ ახასიათებას აველისის სინდრომს?
  • A. 

   -ყლაპვის გაძნელება

  • B. 

   -დისართრია

  • C. 

   -სპაზმური ჰემიპლეგია

  • D. 

   -ენისქვეშა ნერვის ცენტრალური დამბლა

 • 7. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ არის დამახასიათებელი ჯვარედინიდამბლისათვის?
  • A. 

   -პირამიდების ჯვარედინის ბოჭკოების დაზიანება

  • B. 

   -პროცესის მხარეზე მხოლოდ ზედა ცენტრალური მონოპლეგია

  • C. 

   -ერთ მხარეზე სპაზმური დამბლა ხელში, მეორე მხარეზე - ფეხში

 • 8. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიური რეფლექსი ვლინდება ზურგისტვინის კომპრესიის დროს?
  • A. 

   -დაცვითი

  • B. 

   -მარინესკუ-რადოვიჩის

  • C. 

   -იანიშევსკის

  • D. 

   - ხორთუმის

  • E. 

   -პოსტურალური

 • 9. 
  - ჩამოთვლილთაგან, რა არ ვითარდება ლატერალური პირამიდული გზისცალმხრივი დაზიანებისას ზურგის ტვინში?
  • A. 

   -ცენტრალური ჰემიპლეგია

  • B. 

   -სპინური ტიპის ცენტრალური დამბლა

  • C. 

   -ზედა სპაზმური მონოპლეგია

  • D. 

   -ქვედა სპაზმური მონოპლეგია

  • E. 

   -სპინური ატაქსია

 • 10. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი სიმპტომი არ ვითარდება გულმკერდის დონეზეზურგის ტვინის დაზიანების დროს?
  • A. 

   -ინკოორდინაცია

  • B. 

   -ნაწოლები

  • C. 

   -მგრძნობელობის მოშლა

  • D. 

   -მეტყველების მოშლა

  • E. 

   -მენჯის ღრუს ორგანოების ფუნქციის მოშლა

 • 11. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა წარმოადგენს კაფსულარული ჰემიპლეგიისპათოგნომურ ნიშანს?
  • A. 

   -ტეტრაპლეგია

  • B. 

   -ვერნიკე-მანის პოზა

  • C. 

   -XII წყ. ნერვის ცენტრალური პარეზი

  • D. 

   -სპინური ჰემიპლეგია

 • 12. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა არ აღინიშნება ბროუნ-სეკარის სინდრომის დროს?
  • A. 

   -ღრმა მგრძნობელობის მოშლა პროცესის მხარეზე

  • B. 

   -დუნე დამბლა პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე

  • C. 

   -სპაზმური დამბლა პროცესის მხარეზე

  • D. 

   -ზედაპირული მგრძნობელობის მოშლა პროცესის ქვემოთ, მოპირდაპირე მხარეზე

 • 13. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა ახასიათებს ზურგის ტვინის ნახევრის დაზიანებასგულმკერდის სეგმენტების დონეზე?
  • A. 

   -ღრმა მგრძნობელობის მოშლა დაზიანების დონეზე

  • B. 

   -სპასტიკური დამბლა პროცესის მოპირდაპირე მხარეზე

  • C. 

   -მუცლის კანის ზერელე რეფლექსების მოსპობა, პროცესის დონეზე

 • 14. 
  - ჩამოთვლილთაგან, რა ვითარდება ზურგის ტვინის ნახევრის დაზიანებისდროს?
  • A. 

   -მიელიტური სინდრომი

  • B. 

   -ჰემიანესთეზია

  • C. 

   - ჰემიპლეგია

  • D. 

   -ბროუნ-სეკარის სინდრომი

  • E. 

   - ტროფიკული დარღვევები

 • 15. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი უბანი არ წარმოადგენს მგრძნობელობისანალიზატორის ქერქულ ზონას?
  • A. 

   -მხედველობის ბორცვი

  • B. 

   -უკანა ცენტრალურ ხვეული

  • C. 

   -თხემის წილი

 • 16. 
  -ჩამოთვლილთაგან, სხეულის რომელი ნაწილის ინერვაცია არისწარმოდგენილი უკანა ცენტრალური ხვეულის ზედა მესამედში?
  • A. 

   -ზედა კიდური

  • B. 

   -თავი და სახე

  • C. 

   -ქვედა კიდური

 • 17. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი მიეკუთვნება მგრძნობელობისანალიზატორის პერიფერიული ნაწილის დაბოლოებას?
  • A. 

   -პერიფერიული ნერვი

  • B. 

   -მგრძნობელობის ნერვი

  • C. 

   -რეცეპტორი

  • D. 

   -მალთაშუა კვანძი

 • 18. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი აღიქვამს თერმულ გაღიზიანებას?
  • A. 

   -მეისნერის სხეულაკები

  • B. 

   -მერკელის დისკოები

  • C. 

   -კრაუზეს კოლბები

  • D. 

   -რუფინის სხეულაკები

 • 19. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნი აღიქვამს ტკივილს?
  • A. 

   -გოლჯი-მაცონის სხეულაკები

  • B. 

   -ფატერ-პაჩინის სხეულაკები

  • C. 

   -თავისუფალი ნერვული დაბოლოებები

  • D. 

   -თმის ფოლიკულების რეცეპტორები

 • 20. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნები არ მიკუთვნება ზოგადიმგრძნობელობის რეცეპტორებს?
  • A. 

   -ექსტეროცეპტორები

  • B. 

   -პროპრიოცეპტორები

  • C. 

   -ვისცეროცეპტორები

  • D. 

   -ტელერეცეპტორები

 • 21. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რომელი წარმონაქმნები არ მიკუთვნებასპეციალიზირებული მგრძნობელობის რეცეპტორებს?
  • A. 

   -კონტაქტრეცეპტორები

  • B. 

   -დისტანსრეცეპტორები

  • C. 

   -პროპრიოცეპტორები

 • 22. 
  -ჩამოთვლილთაგან, მგრძნობელობის რომელი სახე არ მიეკუთვნება მარტივმგრძნობელობას?
  • A. 

   -ტემპერატურული

  • B. 

   -კინესთეზიური

  • C. 

   -ვიბრაციული

  • D. 

   -დისკრიმინაციული

 • 23. 
   -ჩამოთვლილთაგან, მგრძნობელობის რომელი სახე არ მიეკუთვნება რთულმგრძნობელობას?
  • A. 

   -სტერეოგნოზული

  • B. 

   -ტკივილის

  • C. 

   -ორგანზომილებიან-სივრცითი

  • D. 

   - დისკრიმინაციული

 • 24. 
  -ჩამოთვლილთაგან, რა სახით შეიძლება გამოვლინდეს ქერქული ტიპისანესთეზია?
  • A. 

   -რთული მგრძნობელობის მოშლა

  • B. 

   -ალტერნაციული ჰემიანესთეზია

  • C. 

   -სეგმენტური ანესთეზია

  • D. 

   -სპინური ანესთეზია

 • 25. 
   -ჩამოთვლილთაგან, რომელი პათოლოგიის შემთხვევაში გვხვდება ღრმამგრძნობელობის იზოლირებული მოშლა?
  • A. 

   -მიელიტი

  • B. 

   -ზურგის ტვინის ხმობა

  • C. 

   -გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი

  • D. 

   -პოლიომიელიტი

  • E. 

   -სირინგომიელია