Αρχαϊκή εποχή - 10. Η τέχνη - Ιστορία Α' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 844

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αρχαϊκή εποχή - 10. Η τέχνη - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - 10. Η τέχνη


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ελληνική τέχνη της Αρχαϊκής περιόδου επηρέασε την τέχνη της Ανατολής και της Αιγύπτου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Τα αγάλματα που δημιουργήθηκαν την Αρχαϊκή εποχή ήταν λίθινα και είχαν φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι Μνημειακοί ναοί που χτίζονται την Αρχαϊκή εποχή θυμίζουν μυκηναϊκό ανάκτορο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η στάση των αρχαϊκών αγαλμάτων απέναντι στον θεατή είναι σε κίνηση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Στην κεραμική της αρχαϊκής περιόδου οι σκηνές που απεικονίζονται είναι επηρεασμένες από την καθημερινή, τη θρησκευτική ζωή και το μύθο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Πιο αυστηρός, βαρύς και πιο κοντός είναι:
  • A. 

   ο ιωνικός ρυθμός

  • B. 

   ο δωρικός ρυθμός

  • C. 

   ο μνημειακός ναός

Back to Top Back to top