ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 105 กศจ. อกศจ. โครงสร้างใหม่ ศธ. ในส่วนภูมิภาค

13 Questions | Total Attempts: 11798

SettingsSettingsSettings
  105 . . . - Quiz

กฎหมาย ชุด 105 กศจ. อกศจ. โครงสร้างใหม่ ศธ. ในส่วนภูมิภาค  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคเป็นไปตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
  • A. 

   มาตรา 10 วรรค สอง

  • B. 

   มาตรา 12

  • C. 

   มาตรา 9

  • D. 

   มาตรา 44

 • 2. 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคมีกี่คนใครเป็นประธาน
  • A. 

   6 คน รมว.ศธ.

  • B. 

   9 คน ผอ.เขต 1

  • C. 

   10 คน ประธาน กศจ.

  • D. 

   31 คน รมว.ศธ.

 • 3. 
  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดคือ
  • A. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • B. 

   กศจ.

  • C. 

   อกศจ.

  • D. 

   อกคศ.

 • 4. 
  หน่วยงานใดทำหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สป.

  • C. 

   สกอ.

  • D. 

   กศจ.

 • 5. 
  คณะกรรมการชุดใดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.พ.ท.

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   ก.ต.ป.น.

 • 6. 
  ผู้ที่มาทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ. และ ก.พท. คือ
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ต.ป.น.

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   สพฐ.

 • 7. 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. มีกี่คน ใครเป็นประธาน
  • A. 

   6 คน , ศึกษาธิการภาค

  • B. 

   9 คน , ศึกษาธิการจังหวัด

  • C. 

   21 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   22 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

 • 8. 
  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ใครเป็นผู้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.
  • A. 

   กศจ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  • D. 

   สพฐ.

 • 9. 
  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” มีกี่คนใครเป็นประธาน
  • A. 

   6 คน , ผอ.เขต 1

  • B. 

   9 คน , ผู้ซึ่งเป็น กศจ.

  • C. 

   10 คน , ผอ.เขต 1

  • D. 

   22 คน , ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 10. 
  สำนักงานศึกษาธิการภาค มีกี่แห่ง
  • A. 

   16

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   19

 • 11. 
  อำนาจหน้าที่ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร
  • A. 

   ศึกษาธิการอำเภอ

  • B. 

   ศึกษาธิการจังหวัด

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   อกศจ.

 • 12. 
  ตามโครงสร้างใหม่สถานศึกษาอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดหรือสังกัดหน่วยงานใดมากที่สุด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สธภ.

  • C. 

   ศธจ.

  • D. 

   กศจ.

 • 13. 
  ผู้ทำหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดคือใคร
  • A. 

   ผอ.เขต 1

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   ประธาน อกศจ.

  • D. 

   ประธาน กศจ.

Back to Top Back to top