Bài Kiểm Tra Số 5

15 cu hi | Total Attempts: 300

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài Kiểm Tra Số 5

Bài kiểm tra số 5


Questions and Answers
 • 1. 
  Nếu dùng thực đơn để xoá đi chỉ phần được chọn, em sẽ vào?
  • A. 

   Image / Clear image

  • B. 

   File / Clear

  • C. 

   Edit / Clear selection

  • D. 

   Help

 • 2. 
  Tên của hộp công cụ giúp em pha màu là?
  • A. 

   Edit Colors

  • B. 

   Fix Colors

  • C. 

   Add Colors

  • D. 

   Colors

 • 3. 
  Trên hộp màu có tất cả bao nhiêu ô màu mặc định có sẵn khi mở Paint ra?
  • A. 

   18

  • B. 

   48

  • C. 

   38

  • D. 

   28

 • 4. 
  Tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để làm gì?
  • A. 

   Mở ảnh đã có trong ổ cứng

  • B. 

   Xoá tất cả hình không cần chọn

  • C. 

   Xoá một phần hình

  • D. 

   Lưu hình ảnh

 • 5. 
  Khi trên cửa sổ màn hình Paint bị mất Hộp công cụ và Hộp màu, để lấy lại em vào thự đơn nào?
  • A. 

   Colors

  • B. 

   File

  • C. 

   Help

  • D. 

   View

 • 6. 
  Để mở file ảnh có trong ổ đĩa cứng ta làm thế nào
  • A. 

   File \ Open

  • B. 

   File \ Save

  • C. 

   Ctrl + O

  • D. 

   Ý a và c đúng

 • 7. 
  Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?
  • A. 

   ABC

  • B. 

   Vietkey

  • C. 

   Unikeys

  • D. 

   Unikey

 • 8. 
  Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn thảo văn bản:
  • A. 

   Là tên một phông chữ tiếng Việt.

  • B. 

   Là một kiểu gõ bàn phím tiếng Việt hay dùng, không phụ thuộc vào font hay bảng mã tiếng Việt.

  • C. 

   Là kiểu gõ bàn phím tiếng Việt của phần mềm Unikey.

  • D. 

   Là một cách gõ nhanh tiếng Việt bằng 10 ngón.

 • 9. 
  Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về đoạn văn bản khi soạn thảo trên máy tính.
  • A. 

   Đoạn văn bản được kết thúc khi nhấn phím Enter.

  • B. 

   Đoạn văn bản được kết thúc khi nhấn tổ hợp phím Ctrl – Enter.

  • C. 

   Đoạn văn bản là một câu hoàn chỉnh.

  • D. 

   Phần mềm tự động xuống dòng khi gõ văn bảng đến dòng cuối cùng.

 • 10. 
  Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có hình gì?
  • A. 

   Mũi tên

  • B. 

   Ctrl + N

  • C. 

   Shift + N

  • D. 

   Enter + N

 • 11. 
  Thao tác chọn một đoạn văn bản hoặc một câu trên trang soạn thảo còn có tên gọi khác nào?
  • A. 

   Xoá

  • B. 

   Kẻ lề

  • C. 

   Vạch lề

  • D. 

   Bôi đen

 • 12. 
  “Cho phép xoá các ký tự (chữ gõ vào) hoặc lùi lại một khoảng trống ở về bên phải (tức phía trước) con trỏ soạn thảo.” Là phím nào vậy?
  • A. 

   Phím Backspace

  • B. 

   Phím cách

  • C. 

   Phím Delete

  • D. 

   A hoặc B

 • 13. 
  Để chọn tất cả phần văn bản đã gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào?
  • A. 

   Ctrl + A

  • B. 

   Ctrl + W

  • C. 

   Ctrl + K

  • D. 

   Shift + A

 • 14. 
  Để sao chép và dán văn bản mới sao chép, ngoài cách dùng nút lệnh trên màn hình, ta có thể vào thực đơn nào?
  • A. 

   File

  • B. 

   Format

  • C. 

   Edit

  • D. 

   Tool

 • 15. 
  Trò chơi cùng nhau qua cầu. Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá hai người, và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh chậm khác nhau, qua cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút và 1 phút. Vì chỉ có một chiếc đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn trở về cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách đi: - Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút. - Người 5 phút cầm đèn quay về, mất 5 phút. - Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút. - Người 2 phút cầm đèn quay về, mất 2 phút. - Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút. Thời gian tổng cộng là 10+5+5+2+2 = 24 phút. Em hãy tìm cách đi khác với tổng thời gian càng ít càng tốt, và nếu dưới 19 phút thì thật tuyệt vời!
Back to Top Back to top